حقوق در نگاه امام سجاد (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»
چون بحث در ایامی است كه مربوط به آقا زین العابدین (ع) هست، می خواهیم رساله ی حقوق آقا را یك نگاه گذرا بكنیم. اول این را بگویم. اسلام راجع به حقوق خیلی حرف دارد. با سوادی كه امثال بنده داریم حدود سه هزار نكته ی حقوقی در قرآن تا حالا ما پیدا كردیم یعنی بعضی از این دانشجوهای دكترای حقوق زیر نظر بعضی از اساتید از همین تفسیر نور پیدا كرده اند. یك نكته از قرآن بگویم، باقی اش هم از امام سجاد.
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» . قرآن می فرماید: شما آیه را برای من بخوانید، من بنویسم. موضوع: حقوق و رساله ی حقوق امام سجاد (ع) .
1- حقوق و اخلاق قرآن در كنار یكدیگر
قرآن می فرماید: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَه یٌ» (بقره/178)
من خواهش می كنم كه اساتید دانشگاه، روحانیون، دانشجوهای حقوق، این آیه را یك خرده دقت كنید. و این آیه را تابلو كنید در كشورهای دنیا عرضه كنید، بگوییم: حقوق قرآن با حقوق بشر چقدر فرق دارد. «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» كسی حری را كشت، قصاصش این است كه او را بكشند. «وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» عبد به عبد. تعادل، عدالت. «وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی» زن كشته شد، زن در مقابل زن. این آیه برای قصاص است. یعنی تندترین آیه است كه می گوید: «وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاه یٌ یا أُولِی الْأَلْباب» (بقره/179)یعنی آیه ای كه شمشیر را از رو بسته و گفته به قاتل رحم نكنید. در عین حال در خود همین آیه چند كلمه ی عاطفی هست.
1- گفته: «فَمَنْ عُفِیَ» اجازه دادیم اگر زنی را كشتند، زن در مقابل زن، عبد در مقابل عبد، آزاد در مقابل آزاد، اما در عین حالی «عُفِیَ» كلمه ی عفو است. حتی راه منحصر به قصاص نیست. می توانید او را عفو كنید. او را عفو كنم؟ قاتل است! می گوید: با اینكه قاتل است، باز هم برادرت است. «مِنْ أَخیهِ» قاتل بالاخره كافر كه نیست. مسلمان بوده چاقو كشیده یا تیراندازی كرده است. باز هم از مدار برادری بیرون نمی رود.
در همین آیه كلمه ی معروف آمده است. در همین آیه كلمه ی احسان آمده است. در همین آیه كلمه ی تخفیف آمده است. در همین آیه كلمه ی رحمت آمده است. ما حرفمان این است. پیدا كنید در كتابهای حقوق شرق و غرب. یك تبصره و ماده ای كه مربوط به بزن بزن بكش بكش باشد، اینقدر كلمات عاطفی در همان آیین نامه و تبصره آمده باشد. همین است كه ما می گوییم: اسلام عزیز! همین است كه می گوییم: هنوز دنیا بالغ نشده است. هروقت دنیا بالغ شد، مسلمان خواهند شد. «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ كُلِّهِ» (توبه/33)
قرآن سه مرتبه گفته: اسلام كره ی زمین را خواهد گرفت. بدخواهان بدانند. با یك موج و با یك فتنه و با یك كودتا و با یك نمی دانم جنگ تحمیلی و با یك روزنامه و سایت و اینترنت و اینها چیزی به هم نمی خورد. ما مسلمان هستیم، و در قرآن این سه مرتبه تكرار شده است. فرموده: «لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ كُلِّهِ» چانه نزنید! و اتفاقاً هم گفته چانه نزنید! «وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (توبه/33)چانه نزن! «وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» یعنی چانه نزنید. بالا بروید، پایین بیایید، به هر كشور اسلامی حمله كنید، افغانستان
برنامه درسهایی از قرآن سال 98 . ج1، ص: 2
باشد، عراق باشد، غزه و لبنان باشد، ایران باشد، به همه ی كشورهای اسلامی حمله كنید، بروید بالا بروید پایین، خالق هستی گفته اسلام كره ی زمین را خواهد گرفت.
2- رحمت و محبّت، پایه ی دعوت اسلام
اسلام دین رحمت است. تنها كلمه ای كه ما باید روزی شصت بار بگوییم، كلمه ی رحم است. هیچ كلمه ای را واجب نیست ما شصت بار بگوییم. هیچ كلمه ای را واجب نیست ما شصت بار بگوییم، جز كلمه ی رحم! واجب است نماز بخوانیم در نماز هر ركعتش شش بار رحم است. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» ، « الرَّحْمنِ» « الرَّحیم» دوباره بعد از «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ِ الْعَلَمِین» (فاتحه/2)باز می گوییم: «الرَّحْمَنِ الرَّحِیم» (فاتحه/3)باز در «قُلْ هُوَ اللَّه» سوره ی بعد از حمد می گوییم: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» ، یك ركعت شش تا. ده ركعتش را كه ما حمد و سوره می خوانیم، حالا اهل سنت كه همه ركعت هایش را حمد و سوره می خوانند. نه ما كه هفت ركعتش «سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَر» است. ده ركعتش، ده شش تا، هر مسلمانی واجب است روزی شصت بار بگوید: رحم، رحم، رحم، رحم، رحم، رحم، رحم، رحم، رحم، رحم، اسلام دینش چنین است.
یك چیزی بگویم بسوزند اینهایی كه به ما تهمت می زنند. آیت الله استادی، آیت الله خرازی، مؤسس در راه حق یك كتابی چاپ كردند به نام «نگرشی كوتاه به زندگی پیامبر» خیلی كتاب خوبی است. ای كاش بچه های دبیرستانی به جای كتاب های تعلیمات دینی این را می خواندند. ای كاش! ای كاش دانشجوهای ما به جای معارف آن را می خواندند. یك كتاب كوچك! می گوید: این شبهه ای كه به اسلام وارد می كنند كه اسلام با زور شمشیر پیش رفت، تمام جنگ های پیغمبر هزار تا كشته بیشتر نداشته است. یك مكتبی كه الآن بالای میلیارد طرفدار دارد، تأسیسش هزار تا كشته داشته است. شما نگاه كنید ترورهای عراق را. ببینید وحشی آمریكا است. متمدن ایران است. اسلام است. آدم غصه می خورد، وحشی ترین آدم ها خودشان را متمدن ترین می دانند. این آیه ی قرآن است دیگر. سوره ی بقره آیه ی 178. آیه ای كه می گوید: قاتل را بكش، وسط كشتنش یك و دو و سه و چهار و پنج و شش، شش واژه ی عاطفی، شش واژه ی عاطفی در آیه ی قصاص است. این یك اصل است.
مسأله ی دیگر این است كه اصلاً بعضی جاها حقوق دان ها هم خواب هستند. یك نمونه بگویم تا حقوق امام سجاد را بگویم. همه ی حقوق دان های شرق و همه ی حقوق دان های غرب با هم خوابشان برده است. به چهار چیز تجاوز می شود:
1- به مال 2- به جان 3- به ناموس 4- آبرو
در این تجاوزها به كدام یك بیشترین تجاوز می شود؟ هركس می داند بلند بگوید. . . آبرو! چون تجاوز به مال، خیلی ها فقیر هستند مالی ندارند كه آدم به آن تجاوز كند. چقدر فقیر در دنیا است؟ تجاوز به جان، روزی چند ترور و چاقوكشی می شود؟ تجاوز به ناموس، روزی چند تا زنا می شود؟ بیشترین تجاوز، تجاوز به آبرو است. كه راحت مثل نقل و نبات می نشینیم غیبت می كنیم. وسیله هم نمی خواهد. تنها عضوی هم كه در عمر درد نمی گیرد، زبان است. هر عضوی درد می گیرد. این زبان، راحت مثل نقل و نبات غیبت می كنیم. حقوق دانان شرقی، حقوق دانان غربی، برای آبروریزی قانون ندارند. یعنی الآن یك دادگاهی روی كره ی زمین نیست كه من بگویم، آقا ایشان غیبت مرا كرده است. قانون برای غیبت نداریم. یعنی بیشترین تجاوز به آبرو است و دكترای حقوق همه با هم خواب هستند. آنوقت آنها حقوق بشر برای ما می نویسند.
برنامه درسهایی از قرآن سال 98 . ج1، ص: 3
اصلاً دكترای حقوق تا حالا حقوق اعضا را گفتند؟ حقوق كیفری و حقوق جزایی و حقوق مدنی و حقوق بین المللی و همه ی اینها هست. اما راجع به اعضا هم كسی حق گفته است؟ امام سجاد كه بحث را می شنوید این است. «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم»
3- حقوق اعضای بدن در رساله ی حقوق
1- حق خدا؛ اینها چیزهایی است كه در حقوق دنیا نیست. حق خدا. امام سجاد فرمود: حق خدا بر مردم پرستش او و دوری از شرك است. «إِیَّاكَ نَعْبُد» (فاتحه/5)فقط بنده ی تو نه بنده ی شرق، نه بنده ی غرب. نه بنده ی زور، نه بنده ی زر، نه بنده تزویر. «إِیَّاكَ نَعْبُد» دوری از شرك. در قرآن حدود دویست بار «دُونِهِ» و «دُونِ اللَّه» داریم. كه می گوید: مواظب باش به غیر خدا هُل نخوری! چون انسان خیلی وقت ها به غیر خدا هُل می خورد. پولی، پستی، مقامی.
2- حق نفس؛ حق خودت چیست؟ می گوید: حق خودت این است كه خودت را مفت نفروشی. «قُلْ إِنَّ الْخاسِرینَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم» (زمر/15)خاسر كسی است كه خودش را مفت داد. مفت فروخت. به چه؟ به یك سوتی، به یك كفی، به یك صلواتی، به یك مقامی، مدالی. . . امیرالمؤمنین می فرماید: «ثمنك الجنه» ارزش تو بهشت است. كمتر از بهشت بفروشی باختی. خدا به بهشت می خرد، «إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّه ی» (توبه/111) «الدُّنْیَا سُوق» (بحارالانوار/ج /46ص 326)دنیا بازار است. در بازار چهار عنصر داریم. فروشنده، خریدار، جنس، مبلغ. فروشنده ما هستیم. داریم آن به آن جانمان را می دهیم. عمرمان را داریم می دهیم. خریدار مربوط به این است كه به چه كسی بفروشیم. به خدا بفروشیم یا به خلق؟ خلق به چه می خرد، خالق به چه می خرد؟ حق تو این است كه خودت را مفت نفروشی. در اطاعت خدا باشی.
4- حق زبان در گفتگو با دیگران
حق زبان، خوب حرف بزنیم. قرآن برای زبان خیلی آیه دارد. «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا» (بقره/83)نمی گوید: «قولوا للمؤمنین» بلكه می گوید: با همه مردم خوب حرف بزن. با همه ی مردم خوب حرف بزن. در جبهه یكی از یاران امیرالمؤمنین به یاران معاویه فحش داد. فرمود: چرا فحش دادی؟ گفت: آقا دشمن است. فرمود: دشمن باشد. فحش ندهید. «إِنِّی أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِین» (بحارالانوار/ج /32ص 561)من ناراحت هستم كه شما فحش بدهید. فحش برای كسی است كه منطق ندارد. «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا» نه حسن، «یَقُولُوا الَّتی هِیَ أَحْسَن» (اسراء/53)در حرف ها هم بهترین حرف را بزن. آنوقت با هركسی هم یك طور حرف بزن. اگر با پدر و مادرت حرف می زنی، «قَوْلاً كَریماً» (اسراء/23)خیلی با كرامت. اگر با فرعون حرف می زنی، «قَوْلاً لَیِّنا» (طه/44)اگر در مقام موعظه هستی، «قَوْلاً بَلیغاً» (نساء/63)اگر با توده ی مردم حرف می زنی، «قَوْلاً مَعْرُوفاً» (نساء/5) «قَوْلاً كَریماً» با پدر و مادر، اینها همه كد دارد. یعنی هرجایی یك آهنگی دارد. شما در راهپیمایی هستی می گویی: «اللَّهُ أَكْبَر» ! اما سر نماز نمی گویی: «اللَّهُ أَكْبَر» ! نه سر نماز می گویی: «اللَّهُ أَكْبَر» ! اگر تعجب كردی می گویی: «اللَّهُ أَكْبَر» ! «اللَّهُ أَكْبَر» ! سر نماز نمی گویی: «اللَّهُ أَكْبَر» ! (خنده حضار) هرچیزی جای خودش را دارد. «قَوْلاً كَریماً» جا دارد. والدین. «قَوْلاً بَلیغاً» در تبلیغ، «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا» با همه. «قَوْلاً لَیِّنا» با مثل فرعون. هرجایی یك طور است.
5- حق گوش در شنیدن سخن حق
حق گوش؛ اگر یك نواری به شما بدهند، حاضر هستی هر صدایی روی آن ضبط كنی؟ نوار در مغز ما است. چرا هر صدایی روی آن ضبط می كنیم؟ نمی خواهم گوش بدهم. حدیث داریم به حرف هركس گوش بدهی، عبد او هستی. یعنی الآن شما پای
برنامه درسهایی از قرآن سال 98 . ج1، ص: 4
تلویزیون كه به حرف من گوش می دهید، اگر من حق بگویم، عبد حق هستید. باطل بگویم، شما به حرف باطل گوش بدهید، عبد باطل هستید. «مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ» (كافی/ج /6ص 434)اگر كسی به یك ناطق، گوینده گوش بدهد، «فَقَدْ عَبَدَهُ» عبد اوست. «فَقَدْ عَبَدَهُ» داریم كه بوّاب باشید. یعنی دروازه بان گوش باشید.
آقا وزارت ارشاد اجازه داده است. این موسیقی كه شما گوش می دهی تحریك می شوی، وزارت ارشاد كه هیچ، همه ی فقها هم بگویند: جایز است برای شما جایز نیست. ملاك خودت هستی. شما اگر ماه را دیدی، فردا عید فطر است. ولو اینكه همه ی مراجع بگویند: ماه ثابت نشده است. ماه را كه خودت دیدی، فردا عید فطر است. گاهی آدم به یك كسی نگاه می كند خوشش می آید. خواهر و برادری هستید. روابط دختر و پسر چطوری است؟ هیچ! حرام است. چون یا از اول حرام است. یا به حرام كشیده می شود جز اینكه طرف یوسف باشد. جوان ها به من می گویند: رابطه ی دختر و پسر چطور است؟ می گویم: اگر یوسفی طوری نیست. می گوید: من یوسف نیستم. می گویم: پس احتیاط كن. صرف اینكه خواهر و برادر هستیم كه مشكل حل نمی شود. من این را چند بار در تلویزیون گفتم. یا جای دیگر نمی دانم. ولی این را چند بار گفتم. شاید هم در حرف هایم گفتم. می گویند: یك جگر فروش جگر را روی منقل گذاشت و شروع به باد زدن كرد. گربه ها دور جگر آمدند. یك مرتبه گفت: بلاله بلال! مثلاً فكر كرد اگر به جگر بگوید: بلال، گربه ها می روند. می گوییم: طلا بر مرد حرام است. می گوید: نامزدی است. خوب اگر گفتی: نامزدی است حرام خدا حلال می شود؟
به دزد گفتند: چرا هندوانه دزدیدی؟ گفت: آخر هوا گرم است. گفتند: خوب اگر هوا گرم شد، دزدی حلال می شود؟ گفت: من برای خنكی اش می خورم، نه برای دزدی اش. برای هرچیزی می خوری این نیت بردار نیست.
حق گوش، گوش ما امانت است. حرف بد روی آن ضبط نكنیم. من نمی گویم دائماً سخنرانی گوش دهید. حرف های حكیمانه، منتها عرض كردم ما عرضه نداشتیم. یكی از ضعف هایی كه ما نشان دادیم، البته من این ضعف را به واحد فرهنگی شهرداری گفتم. هم به صدا و سیما گفتم، هم به حوزه گفتم. حالا شما هم اینجا دانشجو هستید، به شما بگویم. یك سایت خنده درست كنید. الآن دنیا یك چیزی دارد، لابد كشورهای خارج رفتید، به نام گوشت حلال! گوشت حلال الآن دیگر در هر كشوری بروید، می گویند: گوشت حلال، ذبح اسلامی، چطور گوشت حلال یك فرهنگ شد در همه ی كشورها، خوب بیاییم یك خنده ی حلال، یعنی ما وقتی می خواهیم بخندیم خوب بیایید با هم بخندیم. چرا به هم بخندیم؟ او یزدی می شود. او ترك می شود. او لر می شود. او كاشانی می شود. او شیرازی می شود. او عرب می شود. او عجم می شود. چرا به هم بخندیم؟ خوب بیایید با هم بخندیم. یعنی یك خنده ی حلال تولید كنیم. شما اینجا سه هزار دانشجو هستید. فارغ التحصیل، یكی دو هزار تا هم مشغول. پنج هزار نفر، نفری یك طنز نمی توانید تهیه كنید. نفری یك طنز حكیمانه. یعنی دلقك بازی نباشد. ما اگر یك خنده ی حلال تولید كنیم. . . گاهی گوش خسته می شود. موعظه می خواهد، خنده می خواهد، حكمت می خواهد.
6- حق چشم و دست در روابط اجتماعی
حق چشم؛ هرچه نگاه حرام است، نگاه نكنیم. چون به ضرر خودت است. چون نگاه می كنی دلت می خواهد، دستت هم به آن نمی رسد. مثل آدمی كه پول ندارد، دكان كبابی هم می ایستد و هی بو می كشد. بابا تو كه پول نداری برو. این هم پول ندارد و
برنامه درسهایی از قرآن سال 98 . ج1، ص: 5
هم دكان كبابی بو می كشد. خوب بوی كباب در حلقش می رود و دهانش پر از آب می شود. هی خودش را تحریك می كند و پول هم ندارد. دستت كه به آن نمی رسد برای چه نگاهش می كنی؟ از همه گذشته، اگر نگاهش نكنی به فكر ازدواج می افتی. اما اگر هر جوانی، هر دختر و پسری را دید و خواست هرطوری كام بگیرد و راحت باشد، این دیگر لازم نیست ازدواج كند. خوب اینها هست. یعنی علت اینكه ازدواج عقب می افتد، یكی از دلایلش این است. ارضاء كاذب می شود، آنوقت دیگر ارضای صادق نمی شود.
حق دست؛ حدیث داریم مسلمان كسی است كه مردم از دست و زبانش در امان باشند. «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِم» (كافی/ج /2ص 233)حق دست، هرچه روا نیست انجام ندهیم.
آقایانی كه دیر پای تلویزیون آمدند در جریان باشند. چون ایامی كه بحث پخش می شود مربوط به آقا امام زین العابدین است، امام زین العابدین هم یك رساله ی حقوق دارد. گفتیم یك نگاهی به حقوق بكنیم.
حق شكم؛ حرام خواری نكنید. این لقمه ی حرام خیلی اثر دارد. لقمه ی حرام اینطور نیست كه هضم شود برود. «كَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّه یِ» (كافی/ج /5ص 124)لقمه ی حرام در نسل هم اثر دارد. در قرآن یك آیه داریم می گوید: لقمه ی حرام پیر درمی آورد. آیه اش این است: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ» (مطففین/1)وای به اینهایی كه كم فروشی می كنند! حرام می خورند. پشت سر «مُطَفِّفین» می گوید: «إِنَّ كِتابَ الفُجَّار» (مطففین/7)یعنی اگر كم فروشی كردی، فاجر می شوی. فاجر كه شدی، بعد از «إِنَّ كِتابَ الفُجَّار» می گوید: «وَیْلٌ یَوْمَئذٍ لِّلْمُكَذِّبِینَ» (مطففین/10)یعنی اول مطففین، بعد فجار، بعد مكذبین. یعنی گام به گام آدم اول تخم مرغ می دزدد، بعد مرغ می دزدد، بعد گوسفند می دزدد، بعد كشتی را در دریا می دزدد. گام به گام!
حق عورت؛ خودت را حفظ كنی. خودت را حفظ كنی. من به صدا و سیما گفتم: آقا این وزنه بردارهایی كه دویست سیصد كیلو بلند می كنند، نمی شود شورتشان یك دوسانتی بزرگتر باشد. (خنده حضار) خوب این وزنه ی سنگین را بلند می كند، شورت خودش را هم بلند كند. به رییس ورزش یك زمانی گفتم، رییس قبلی، گفت: آخر این لباس ها استاندارد است. گفتم: یعنی ما از یهودی ها، از اسرائیل پست تر باشیم. اسرائیل، سازمان ملل هی قطع نامه صادر می كند. او هم هی گوش نمی دهد. آنوقت ما شورتمان باید بین المللی باشد. دختر ما پای تلویزیون است. این لباس در تلویزیون برای دخترهای جوان خوب نیست با این قیافه، یك خرده گشادتر باشد. مگر چقدر وزن دارد؟ خوب تو دویست كیلو بلند می كنی این 5 گرم هم بلند كن. (خنده حضار) ببین ما جگر نداریم. بی عرضه هستیم. واقعاً بعضی از مسئولین ما مشكلشان مشكل جگر است. قربان امام بروم.
یك روز امام قدم می زد، هی تند راه می رود. خوب هرروز قدم می زد. ولی هی لب هایش را دندان می گرفت. یك طوری راه می رفت لبش را می جوید. رفتم به آقا گفتم: آقا امروز هیجانی تر هستی، لبت را می جوی. گفت: می خواستم جوان باشم. بروم انگلستان سلمان رشدی را بكشم و برگردم. چرا پیر هستم؟ ببینید جوهر دارد. در پیری هم جوهر دارد. ابراهیم جوهر داشت. فرمود: «وَ تَاللَّهِ لَأَكیدَنَّ أَصْنامَكُم» (انبیاء/57)به خدا قسم بت های شما را می شكنم. به خدا قسم بت های شما را می شكنم. «وَ تَاللَّهِ لَأَكیدَنَّ أَصْنامَكُم» به خدا قسم بت های شما را می شكنم. «ضَرْباً بِالْیَمینِ» (صافات/93)یك روز تبر برداشت همه را نابود كرد. جربزه چیز خوبی است.
7- حق نماز بر مؤمنان
برنامه درسهایی از قرآن سال 98 . ج1، ص: 6
حق نماز؛ با آرامش نماز بخوانیم. امام صادق فرمود: بعضی ها بد نماز می خوانند. نماز غلط می خوانید. آخر ببینید اگر نماز را غلط بخوانید معنایش عوض می شود. این را اجازه بدهید بگویم. ولو حالا شما همه نمازهایتان درست است. ولی پای تلویزیون ممكن است افرادی باشند، حالا هركس بلد هست كه هست حالا. . . «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم»
نماز هفده كلمه بیشتر نیست. باقی اش یا مستحب است، یا تكراری، هفده تا در چهار زاویه می آید. یكی (ح) است. (ح) را باید یك خرده محكم گفت. گاهی زمستان دست آدم یخ می كند. . . ها. . . ها. . . ها. . . «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» ، «الْحَمْد» الحم نیست. «كُفُواً أَحَد» نیست. «أَحَد» (با تكیه بر تلفظ درست ح) «أَحَد» . «مُحَمَّد» . «أَحَد» ، «وَحْدَهُ» ، «صَالِحین» ، (ح) را مثل اینكه می خواهد دستش را گرم كند، ها. . . خلاص! این كاری دارد؟
یكی (صاد) است. (ص) را شبیه سوت، شما اگر بگویی: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ» ، «سل» با سین، یعنی خدایا محمد و آل محمد را بكش. «نَعُوذُ بِاللَّه» ! «اللَّهُمَّ صَلِّ» (با بیان حركت) دیدید فرق می كند. «اللَّهُمَّ صَلِّ» ، «صَمَدْ» ، «صَلِّ» ، «صِرَاطَ» ، «صَالِحِین» ، یكی هم (غین) است. (غین) را نازك بگو. ببینید «قالی» ، «غالی» ، «قا، غا» «قا، غا» قالی یعنی فرش. «غالی» یعنی چاپلوس. «غَیْرِ الْمَغْضُوب» . یكی هم (عین) است. كه (عین) را هم باید یك خرده غلیظتر گفت. «عالِم» اگر گفتی: «عالِم» یعنی سواد دارد. اگر گفتی: «آلِم» یعنی مرض داری. (خنده حضار) معنا فرق می كند. شما دو شاخ تلفن را به برق بزنی، دو شاخه برق را در تلفن بزنی، اصلاً معنایش عوض می شود. آمپول را در رگ بزنی، درمان می كند. در گوشت بزنی، داغ می شود. كلمات را درست بگوییم. كاری ندارد یك آدم تحصیل كرده. . . حق نماز، درست بخوانیم. با وقار بخوانیم. بهترین لباس، بهترین عطر، . . .
حق روزه؛ فقط شكمت روزه نباشد. چشم و گوشت هم از چرت و پرت روزه باشد.
حق صدقه؛ بدانی كه صدقه ای كه می دهی آمده بارت را بگیرد و قیامت تحویلت بدهد. نگاهت به فقیر نگاه به كسی باشد كه كسی آمده بارت را بگیرد، قیامت تحویل تو بدهد.
حق مسئولین؛ سلطان، این است كه اگر گناه می كند كمكش نكنید. كسی كه گناه بكند، كسی كه كمكش كند. كسی كه بشنود و راضی باشد هر سه در گناه او شریك هستند. در زیارت امام حسین داریم: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ» بعد می گوییم: «وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ» مشایعت، یعنی بدرقه كرد. بیعت كرد. بعد می گوییم: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَتْ بِذَلِك» خدا لعنت كند كسی را كه شهادت امام حسین را شنید، راضی شد.
شب نوزدهم حضرت علی شهید می شود، ضربت می خورد، به ما گفتند: صد بار بگو: «اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَه یَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ» (فقیه/ج /2ص 589) «قَتَلَه یَ» جمع است. باید بگوییم: «اللهم العن قاتل علی» ابن ملجم یكی بود. «قاتل» ، می گوید: نه بگو: «قَتَلَه یَ» . می گوییم: آخر «قَتَلَه یَ» چرا؟ یكی بوده است. می گوید: یكی بود، یك عده هم راضی بودند. پس به همه لعنت كن. شتر صالح را یكی كشت. ولی قرآن می گوید: «فَعَقَرُوا النَّاقَه ی» (اعراف/77)یكی كشت، یك عده ای هم راضی بودند. پس بگو: «عَقَرُوا» . . . حق سلطان؛ اگر خلافی دارد به او كمك نكنیم.
8- حق معلم بر دانش آموزان و دانشجویان
حق معلم؛ او را بزرگ بداریم. منزلتش را محترم بداریم. صدایمان را بلند نكنیم. از او بدگویی نكنیم. از او دفاع كنیم. عیبش را بپوشانیم. نكویی هایش را مطرح كنیم. با دشمنش ننشینیم. معلم خیلی حق دارد. من یك چیزی می پرسم شما دیگر جواب
برنامه درسهایی از قرآن سال 98 . ج1، ص: 7
ندهید، چون می ترسم آبروریزی شود. راهنمایی ها ادبشان به معلم بیشتر است. . . جواب ندهید. . . فقط خودتان بدانید. . . خودتان و خدا. . . دبستانی ها ادبشان نسبت به معلم چقدر است. راهنمایی ها ادبشان نمره اش چند است؟ دبیرستانی ها چند است؟ دانشجوها به استاد دانشگاه چند است؟ یعنی آیا هرچه باسوادتر می شوند، ادبشان نسبت به معلم بیشتر می شود یا كمتر؟ به نظر شما چه؟ اگر بیشتر می شود این علم مفید است. اگر هرچه باسوادتر می شود، بی ادب تر، پرخاش تر می شود، این پیداست علم مفید نیست. چون امیرالمؤمنین فرمود: «ثمره ی العلم العباده ی [العبودیه ی] » (غررالحكم/حكمت 798)فایده ی علم مفید این است كه آدم هرچه باسوادتر می شود، یعنی سال ششمی ها باید بیش از سال پنجمی ها سلام كنند. سال پنجمی ها بیش از چهارمی ها، چهارمی ها بیش از سومی ها و همینطور. . . . امام سجاد می گوید: خدایا هرچه در جامعه عزیزتر هستم، تواضع من بیشتر شود.
حق زن؛ حق زن چیست؟ آمد خانه ی امام صادق دید رنگ امام صادق پریده است. گفت: آقا رنگ شما پریده است. گفت: ناراحت هستم. من مكرر به خانم خود گفتم: پشت بام نروید. خانم من بچه را بغل كرد، داشت از پله های نردبام بالا می رفت. تا من امام صادق وارد شدم، زن من چون چند بار گفته بودم، پشت بام نرو، چون زن من گوش به حرف نداده بود، ترسید بچه از دستش افتاد، بچه هم مرد. بعد جالب این است امام فرمود: من از مرگ بچه ام ناراحت نیستم. از این ناراحتم كه چرا زنم را ترساندم.
ما گاهی وقت ها فكر می كنیم اگر زنمان را بترسانیم، مرد هستیم. خوب نخیر گرگ هستی! مگر آدم از هرچه ترسید ارزش دارد؟ اسرائیل بهترین اسلحه را دارد. منفورترین آدم ها هم هستند. گرگ تیزترین دندان را دارد، منفورترین حیوانات است. اینطور نیست كه آدم مرد آن است كه فلان باشد.
حق مادر كه دیگر خیلی زیاد است. خیلی خیلی زیاد است. تو را حمل كرده است. یكبار در فرودگاه بودم. این جمله نیم دقیقه است. خیلی قشنگ است. یك كسی آمد گفت: آقا من یك پدر و مادر دارم، حق به گردن من ندارد. به آنها هم احسان كنم؟ «وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسانا» گفتم: مگر می شود؟ آخر پدر و مادر حق ندارد؟ گفت: بله، گفتم: چطور بگو ببینم. گفت: من در شكم مادرم بودم، پدر و مادرم با هم دعوایشان شد. اینها از هم جدا شدند. مادرم كه مرا زایید به جایی داد و رفت. شوهر كرد. پدرم هم مادرم را طلاق داد، رفت یك زن دیگر گرفت. مادرم نه مرا شیر داده است. نه چیزی به من یاد داده است. نه لباس هایم را شسته است. هیچ حقی بر گردن من ندارد. قرآن چه می گوید؟ گفتم: سراغ قرآن برویم. قرآن می گوید: درست است تو را شیر نداده است، ولی «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلی وَهْن» (لقمان/14)شما به یكی از دوستانت بگویی: این ساك را بگیر، آن طرف خیابان به من بده، ممكن است نگیرد. نه ماه این بچه را سر دل كشید. و از شیره ی بدنش به شما داد. حق مادر، حق اولاد، حق قلم، حق كلاس، حق مسجد. . .
خدایا، به ما توفیق بده اسلام را درست بشناسیم، درست عمل كنیم. مزه ی اسلام را به ما بچشان و توفیق بده مزه ی دین را به نسل نو بچشانیم. از كسانی كه به گردن ما زیاد حق دارند، انبیاء، اولیاء، اهل بیت سوختند تا به ما فرهنگ بدهند كه بگویند: زیر سم اسب برو، اما زیر بار زور نرو. «هیهات من الذله ی» شهدا خیلی حق بر گردن ما دارند. تكه تكه شدند، كشور را، به دشمن ندادند. خدایا ما را نسبت به زحمات، خدمات، خونهای آنها خائن قرار نده. خادم قرار بده.
«والسلام علیكم و رحمه ی الله و بركاته»
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است