آداب دعا در شب قدر

بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»
بینندگان عزیز بحث را پای تلویزیون شب بیست و سوم می بینند. شبی كه به احتمال قوی شب قدر امشب است. گرچه شب بیست و یكم به خاطر شهادت حضرت امیر اوج و موج خاصی دارد. اما شب بیست و سوم به شب قدر بیش از شب های دیگر تطبیق می كند. اعمال اضافه دارد. مثلاً گفتند: سوره ی روم و عنكبوت هم بخوانید. شب نوزدهم، شب بیست و یكم ندارد. دو تا غسل دارد. سر شب یك غسل دارد. آخر شب یك غسل دیگر دارد. شب بیست و سوم فاطمه ی زهرا آب در صورت بچه ها می پاشید، می گفت: امشب را نخوابید. امام صادق كه بیمار بود، فرمود: شب بیست و سوم است؟ با آنكه بیمار هستم، رختخواب مرا مسجد ببرید.
1- اجابت دعوت الهی، شرط استجابت دعا
شب بیست و سوم خیلی شب مهمی است. خیلی خیلی مهم است. حالا چه باید بگوییم؟ شب دعا است. یك آیه است تقریباً همه ی ایرانی ها حفظ هستند. «ادْعُونی أَسْتَجِبْ لَكُم» قاری: «ادْعُونی أَسْتَجِبْ لَكُم» (غافر/60) «ادْعُونی» یعنی دعا كنید. «أَسْتَجِبْ لَكُم» من برای شما مستجاب می كنم. البته یكجا «اَستَجِب» داریم. یكجا هم داریم می گوید: همینطور كه شما حرف می زنید می خواهید من گوش بدهم. خدا می گوید: من هم یك حرف می زنم، می خواهم شما گوش بدهید. قاری: «اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما یُحْییكُمْ» (انفال/24)یعنی همینطور كه می خواهید من مستجاب كنم. شما هم «اسْتَجیبُوا» شما هم مستجاب كنید. مگر نمی خواهید من مستجاب كنم؟ خوب شما هم جواب بده. چه موقع جواب بدهم؟ جواب خدا را بده. جواب رسول را بده. چه وقت جواب بدهم؟ «إِذا» زمانی كه شما را «دَعاكُمْ» دعوت می كند. «لِما یُحْییكُمْ» وقتی خدا و پیغمبر شما را دعوت می كند، به كاری كه اگر آن كار را انجام بدهید شما حیات پیدا می كنید. زنده می شوید. یعنی اگر در قرآن «اَستَجِب» داریم، «استَجیبوا» هم داریم. یعنی، تو دعوت مرا استجابت كن. من هم دعوت هرچه خدا گفته ما گوش نمی دهیم. بعد ما توقع داریم هرچه ما می گوییم، خدا گوش بدهد. كسی یك باغ انگور به شما بدهد، بگوید: این باغ برای تو، 5 تا صندوقش را به فقرا بده. نمی دهم! بعد می گوییم: خدایا بده! می گوید: خوب یك باغ به تو دادم، یك میلیون به تو دادم. گفتم: هشتصد هزار تومان برای خودت. این هم بده خرجی سال! خرج ازدواج كردی حلال! لوازم لازم خانه را خریدی حلال! دختر شوهر دادی، جهاز دادی حلال! همه كارهای طبیعی را در حد طبیعی، آنچه به طور طبیعی شما خرج می كنید، طبیعی یعنی چه؟ یعنی سوت نكشند. (با بیان حركت) اگر سوت كشیدند پیداست زندگی شما طبیعی نیست. مثلاً تا ماشینی كه من می خرم، در حد ماشین 5 میلیون، 6 میلیون، 8 میلیون تا 10 میلیون كسی سوت نمی كشد. اما اگر گفتند: آقای قرائتی یك ماشین دارد 30 میلیون! تاگفتند: سی میلیون سوت می كشند. همینكه سوت كشیدند پیداست ده میلیونش خمس ندارد. آن بیست میلیونش خمس دارد. چرا؟ برای اینكه بیش از شأنت خرج كردی. شأن سوت مردم است. هركس خانه و زندگی اش را مردم ببینند سوت می كشند، پیداست آن خانه و زندگی. . . نمی توانی بگویی: آقا من چیزی ندارم. پس انداز ندارم. یك خانه و زندگی دارم. خوب بله یك خانه و زندگی یك یخچال می خواهد و یك تلویزیون، شما در هر اتاقی یك تلویزیون گذاشته ای. 9 تا فریزر می خواهی چه كنی؟ 18 كیلو گوشت
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 2
می خرد می گوید: خرجی زندگی است. بابا، خرج زندگی یك كیلو، دوكیلو، سه كیلو، هجده كیلو گوشت! انگشتر هزار، دو هزار، پنج هزار، ده هزار، انگشتر سیصد هزار تومانی دست می كند می گوید: من اضافه ندارم، خرج زندگی است. به مردم بگو: این چقدر می ارزد. اگر سوت كشیدند، تا ده هزار تومانش خمس ندارد. دیگر 290 هزار تومانش خمس دارد. این اتاق باید لوسترش عوض شود. برای چه این روستا را خریدی؟ می گوید: زندگی عادی كه مردم سوت نكشند، سوت نكشند در شأن شما باشد برای خودت! باز از یك میلیون صد میلیون، باز هشتاد برای خودت، بیست تومانش را بده به. . . چه كسی؟ به هركسی قبولش داری. كسی نگفته مرجع تقلید چه كسی باشد. هیچ كاری مثل دین آزادی در آن نیست. می گویند: مرجع تقلید آزادی است. هركسی می خواهی. اما تقلید واجب است. جوان های عزیز، از اول 14 سالگی باید مرجع خودتان را تعیین كنید. نماز بی مرجعیت مثل ساختمان خانه بدون نقشه ی شهرداری است. یكبار شهرداری می آید می گوید: آقا نقشه ات مهندسی نیست. روی خط زلزله است. جلوی سیل است. اینجا نمی دانم در این شرایط نمی توانی این نقشه را بكشی. جز فضای سبز است. جز نمی دانم منطقه ی چی چی است. همینطور كه ممكن است شما خرج كنید، شهرداری خراب كند، ممكن است كسی عبادت بكند، ولی مرجع تقلیدش بگوید: كار تو درست نبوده است. مثل آمپول زدن بدون مجوّز دكتر! تقلید واجب است.
سؤال: خدا گفته: دعا كنید مستجاب كنم. بله! می گفتیم: تا حالا این را بلد بودیم. «ادْعُونی أَسْتَجِبْ لَكُم» این دومی اش را بلد نبودیم. «استَجیبوا» ، «أَسْتَجِبْ» ، «استَجیبوا» ، اگر می خواهی من جواب بدهم، تو هم جواب بده. امشب چون شب بیست و سوم یعنی بحث را بیننده ها شب بیست و سوم می بینند، می خواهم یك خرده راجع به دعا صحبت كنم. دعا اسلحه ی مؤمن است. دعا باید همراه با چند چیز باشد. همراه دعا چه باشد؟
1- با ستایش، وقتی كسی می خواهد دعا كند، اول از خدا ستایش كند. «یا عَلیُ یا عَظیم، یا غَفورُ یا رَحیم» یك خرده از خدا ستایش كند. این یك مورد.
2- اعتراف به گناه، تنها در نزد خدا
2- به گناهان خودت اعتراف كن. «اَنَا الذّی» ، «اَنَا الذّی» ، خدایا این كار را كردم. منتهی یواش! كسی حق ندارد اگر گناهی كرده به رفیقش بگوید. هركسی هر غلطی كرده است، غلطش یك گناه است، به رفیقش بگوید، یك گناه بالاتر می شود. هركس هر كاری كرده است، حق ندارد به كسی بگوید. گناه كردی، یواش بگو: فقط خدا بفهمد. به پدر و مادرت هم نگو. اعتراف كن نزد خدا!
3- اصرار كن. اصرار كن. خدا دوست دارد كه اصرار كنی. یعنی نگو: یكبار دعا كردم گوش نداد. اصرار كن. اگر رفتی در ماشین نشستی دیدی روشن نمی شد كه ماشین را دور نمی اندازی. اینقدر استارت می زنی تا روشن شود. اصرار! 1- ستایش، 2- اعتراف، 3- اصرار.
4- همه ی نیازهایت را بخواه. نگو: این كه چیزی نیست. ما معمولاً آن نیازی كه كنار دماغمان است، می گوییم. فعلاً پشت كنكور هستیم. ای خدا كنكور! در اتاق زایمان، ای خدا این سالم زایمان كند. همینكه خر ما از پل گذشت، یعنی همان لحظه كه گیر می كنیم. «فَإِذا رَكِبُوا فِی الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّه» (عنكبوت/65)قرآن می گوید: وقتی كشتی دارد غرق می شود، یا الله می گوید. «فَلَمَّا نَجَّاهُم» جفتك می زنیم. تا كشتی اش به ساحل رسید، فراموش می كند.
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 3
همراه با اسماء حسنی باشد. در قرآن چند مرتبه، سه، چهار مرتبه داریم «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی» (اعراف/180) «فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی» (اسرا/110)اسماء حسنی 99 تا اسم است كه انشاء الله آخر جلسه یاد من بیاورید كه دقیقه ی آخر من بگویم. كه اگر می خواهید دعا كنید خدا را به این 99 تا اسم قسم بدهید، این 99 تا هم تقریباً روی ساعت یك دقیقه و نیم طول می كشد. انشاءالله من امشب می خوانم.
خوش گمان باشید. نگویید: نمی شود. از كجا نمی شود. از كجا نمی شود؟ خوش گمان باشید، می شود. به دعا خوش گمان باشید.
با تضرّع و گریه باشد. با خوف و طمع باشد. اخلاص باشد. بلند نظر باشید. بیایید امشب به مردم چین دعا كنیم. یك میلیارد كافر آنجا است. صدها میلیون گاو پرست! صدها میلیون بودایی! صدها میلیون، صدها میلیون، صدها میلیون! صدها میلیون منحرف روی كره ی زمین است. چرا آنها نباید علی را بشناسند؟ چرا آنها نباید رهبرشان مرجع عادل باشد؟ چرا آنها نباید مهدی را بشناسند؟ چرا آنها نباید در خانه ی خدا جمع شوند؟ چرا آنها باید مجّسمه پرست شوند؟ گاو پرست شوند؟ این خیلی مهم است. حالا. . . بلند نظر باشید.
3- شب قدر و روز عرفه، بهترین زمان ها برای دعا
زمان دعا خیلی مهم است. بهترین شب ها برای دعا شب قدر است. بهترین روزها برای دعا روز عرفه است. بعد از این دو، در شب ها شب قدر، در روزها روز عرفه، وقت های دیگر هم هست. مثلاً وقتی باران می آید دعا مستجاب می شود. ساعت آخر روز جمعه كه دعای سمات می خوانند دعا مستجاب می شود. بعد از خطبه های نماز جمعه دعا مستجاب می شود. بعد از نماز واجب دعا مستجاب می شود. خوب شب جمعه، روز جمعه، نزول باران، بین الطلوعین، سحر، مكان دعا خیلی مهم است. مسجد، زیر قبّه ی امام حسین، رو به قبله، سرزمین عرفات، مسجدالحرام، با حضور قلب باشد. با حضور قلب باشد. 5 بند دعای الغوث را بخوانید ببینید چه می گوید؟ از خدا چه می خواهیم؟ «خلصنا من النار یا رب» یعنی چه؟ این «خلصنا» به كسی كه در آن است. خلاصم كن یعنی در زندان هستم. نمی گوید: خدایا مرا در جهنم نبر. می گوید: از جهنم مرا در بیاور. پیداست این افكار و اخلاق و اعمال ما جهنم ما را برای ما ساخته است. «أَعْتَدْنا لِلظَّالِمین» (كهف/29) «أَعْتَدْنا» یعنی قبل از آنكه تو به جهنم بروی، جهنم تو را از پیش. . . هر فحشی، هر غیبتی، هر تهمتی، كما اینكه هر «سبحان الله» و «لا اله الا الله» یك درخت در بهشت اضافه می شود. یكبار پیغمبر این حدیث را خواند، كه هر ذكر خدایی یك درخت به درختان بهشت اضافه می شود. یك نفر گفت: اوه اوه اوه اوه! اوه اوه اوه اوه! پس بهشت ما چقدر درخت دارد. در عمرمان چقدر «سبحان الله» و «لا اله الا الله» گفتیم! حضرت فرمود: بله! گاهی هم یك آتش می فرستی همه را می سوزاند. مثل سوختن جنگل ها، بله یك چیزی می گویی همه آتش می گیرد. هر عبادتی برای ما بهشت می شود. هر گناهی برای ما جهنم می شود.
حضور قلب، خوب، با ایمان و عمل صالح باشد. قرآن یك آیه دارد می گوید: «وَ یَسْتَجیبُ» سوره ی شوری آیه ی 26 است. بخوانید! قاری: «وَ یَسْتَجیبُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» (شوری/26) «وَ یَسْتَجیبُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» این هم آیه ی قشنگی است. مثل همه ی آیه ها! یعنی خدا استجابت می كند، خدا دعا را مستجاب می كند، دعای چه كسی؟ «آمَنُوا» كسی كه ایمان داشته باشد، عملش هم صالح باشد. یعنی اگر كسی اهل ایمان و اهل عمل صالح باشد، دعای این مستجاب می شود. و به همین خاطر مردم به بعضی افراد می گویند: التماس دعا! چون می بیند خودش ایمانش می لنگد، عملش هم صالح نیست. به یك
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 4
كسی كه «آمنوا» او پررنگ است، عمل صالحش هم خوب است، می گوید: آقا التماس دعا! یعنی ما كه رو نداریم، تو در حق ما دعا كن. «یَسْتَجیبُ» تا حالا سه تا «اَستَجیب» را. . . «اَستَجِب» ، «اِستَجیبوا» ، «یَسْتَجیبُ» این هم همه یك ماده است. خدا اجابت می كند. پس اگر خواستیم دعای ما مستجاب شود، باید ایمانمان را بالا ببریم. حالا من یك سؤال كنم.
4- میزان سنجش ایمان انسان در حوادث زندگی
بیننده های عزیز شب بیست و سوم است. می خواهید ببینید چقدر دین دارید؟ من یك حدیث می خوانم امشب همه ی شما دین خودتان را با این حدیث متر كنید. ببینید یك سانت است. بیست سانت است. ده متراست. یك كیلومتر است. یك حدیث داریم هركس می خواهد ببیند «آمنوا» او چقدر است، چقدر ایمان دارد با این حدیث خودش را حساب كند. كجا خلاف می كنی؟ هرجا خلاف كردی، دین شما همان مقدار است. اگر یك بستنی به شما دادند یك دروغ گفتی، دین شما یك بستنی است. اگر به خاطر بستنی دروغ نمی گویی، اما یك سكه بیاید یك دروغ می گویی، دین شما یك سكه است. اگر به خاطر یك سكه دروغ نمی گویم، اما یك حواله ی ماشین بیاید یك دروغ می گویم، شما یك ماشین می ارزی. اگر به خاطر یك ماشین دروغ نگویم، اما یك آپارتمان بدهند یك جایی را امضا می كنم. شما یك آپارتمان هستی. هركس می خواهد ببیند چقدر دین دارد، ببیند كجا گول می خورد. هركجا گول خوردیم، دین ما همان مقدار است. دین علی چقدر است؟ امیرالمؤمنین چقدر دین دارد؟ فرمود: اگر «اقالیم سبعه» اگر كره ی زمین را به من بدهند كه گناه بكنم، من گناه نمی كنم. یعنی ایمان من از كره ی زمین بیشتر است. آدم هم هست كه یك تلفنش كنی گناه می كند. یك تشر به او بزنی گناه می كند. یك فیلم ببیند گناه می كند. یك چشمك، یك بستنی، یك مهمانی، یك طنز، یك جُك، یك عصبانیت، او را بی دین می كند.
5- وفاداری به عهد الهی در مورد ولایت معصومان
خوب حالا، چشم انداز دعا باید تا بی نهایت باشد. با بسم الله باشد. با صلوات باشد. بعد از نماز باشد. یك آیه داریم می گوید: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» بشنوید. قاری: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» (بقره/40)یكبار دیگر بخوانید. قاری: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» وفا كنید به عهد من، من هم به عهد شما وفا می كنم. «عَهدی» چیست كه خدا می گوید به عهد من وفا كنید؟ چه كنیم كه به عهد خدا وفا كنیم؟ خدا می گوید: اگر شما به پیمان من وفا كنید، من هم به پیمان شما وفا می كنم. عهد خدا چیست؟ در قرآن راجع به رهبری معصوم می گوید: «عهدی» . حضرت ابراهیم وقتی امام شد، گفت: خدایا حالا كه به من مقام رهبری دادی، «وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» بچه های من هم امام شود. فرمود: «لا یَنالُ» بخوانید. قاری: «لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ» (بقره/124) «لا یَنالُ عَهْدِی» كلمه ی «عهدی» در قرآن برای امامت آمده است. یكبار دیگر بگویم.
حضرت ابراهیم پله پله بالا رفت. اول عبد الله شد. یعنی بنده ی خدا! بعد نبی الله شد. بعد مقامش بالاتر رفت. رسول الله شد. بعد خلیل الله شد. آخرین درجه رهبر كره ی زمین در طول تاریخ شد. خدا گفت: «إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما» (بقره/124)من تو را امام قرار دادم. تا دید رهبر كره ی زمین شد در طول تاریخ، «قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» آیه ی قرآن است. خدایا ذرّیه ی من هم امام شود. یا سؤال كرد آیا ذرّیه ی من هم امام می شود؟ فرمود: «لا یَنالُ عَهْدِی» این امامت عهد من است. پس كلمه ی «عهدی» به امامت گفته است. «وَ أَوْفُوا بِعَهْدی» یعنی اگر وفادار به امامت باشید، من هم وفادار هستم. ما باید به حضرت مهدی وفادار باشیم. حضرت مهدی فرموده: زمانی كه من غایب بودم، بدانید مرجع تقلید به سه شرط: 1- مجتهد 2- عادل 3- بی هوا، بی هوس. یك چنین كسی را پیدا كنید، مجتهدِ عادلِ بی هوس. امام زمان فرموده: وقتی من نیستم دستتان را در دست او بگذارید. «وَ أَوْفُوا بِعَهْدی» به
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 5
عهد من وفا كنید. «لا یَنالُ عَهْدِی» ، «عَهدی» ، «عَهدی» ! وقتی آیات قرآن را به هم می زنیم یك چیز قشنگی از آن در می آید. حالا! یك عهدی در یك سوره، یك عهدی در یك سوره، ولی هردو «عَهدی» ، «عَهدی» وفا كنید به عهد من، وفا می كنم. عهد من چیست؟ یك نمونه اش این است. «لا یَنالُ عَهْدِی» عهد من مقام امامت است. ما باید. . . خدا حضرت ابراهیم را وقتی می خواهد تعریف كند، می گوید: «وَ إِبْراهیمَ الَّذی وَفَّی» (نجم/37)همین كلمه. . . قاری: «وَ إِبْراهیمَ الَّذی وَفَّی» ، «إِبْراهیمَ الَّذی وَفَّی» یعنی ابراهیم وفادار بود. ابراهیم وفادار بود. اگر گفتیم استقلال، باید تا آخر وفادار باشیم. اگر گفتیم: آزادی تا آخر! اگر گفتیم: جمهوری اسلامی، تا آخر. بیعت كردی نباید بیعت را بشكنی. بیعت بشكنی مثل جنگ جمل می شود. «وَ أَوْفُوا بِعَهْدی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ»
دیگر چه كنیم؟ غذای حلال، چه كنیم كه دعای ما مستجاب شود؟ داریم اگر به چهل تا مؤمن دعا كنی، دعای خودت هم مستجاب می شود. منتهی به شرطی كه با سوز دعا كنی. آخر گاهی وقت ها آدم یاد مؤمنین هم نیست. منتهی برای چهل و یكی است این چهل تا را دعا می كند. خدایا فلانی، فلانی، فلانی، تند تند چهل تا می كند. اوه! به خودم رسیدم. نه این رقمی نباشد. اگر مقامی داشتی، یعنی اگر ظرفت به قدری بزرگ بود كه قبل از آنكه خودت را ببینی مردم را دیدی. یكوقت زنگ می زنی كه كنار خانه ی ما چاله است. شهردار بیا چاله ی خانه ی ما را آسفالت كن. یكوقت دلت به حال ماشین ها می سوزد. می گوید: آقا ماشین هایی كه می آیند بروند، لاستیكش می افتد، لاستیك می تركد. اگر دلت به حال ماشین مردم سوخت، دعای خودت مستجاب می شود. نه دلت به حال كوچه ی خودتان! اگر انسان به جایی رسید كه به قدری روحش بزرگ بود، كه قبل از آنكه خودش را ببیند دیگران را دید. به چهل تا مؤمن دعا كنید دعای خودتان هم مستجاب می شود. یكی هم قبل از دعا توبه كنید. اینها شرایط دعا است.
6- كسب ظرفیت برای دریافت رحمت الهی
حالا چطور دعا مستجاب نمی شود. 1- عدم معرفت انسان؛ گاهی طرف نمی فهمد. مثل یك بچه ای كه شناخت ندارد، به پدرش می گوید: پول بده. پدرش می داند كه اگر پول به او بدهی، مثلاً یك بچه می گوید: چاقو را به من بده. به او نمی دهیم. چون می بینی این بچه هنوز معرفت ندارد. چاقو بدهی در چشمش می زند. گاهی وقت ها ظرفیت می خواهد. هرچه از خدا می خواهید اول بگویید: خدایا! ظرفیت به من بده، علم بده. ظرفیت به من بده، پول بده. ای خدا پول به من بده. اگر پول بدهند كه ظرفیت نباشد، مثل نفت زیاد است قیف تنگ است. اگر قیف تنگ باشد، نفت زیاد بریزی، این كمال نیست. بیشتر بوی نفت بلند می شود. هرچه از خدا می خواهید ظرفیتش را هم بخواهید. بعضی ها پول دارند ظرفیتش را ندارند. یك ماشین قراضه خریده است. یك بوق می گذارد. دائم بوق می زند. این پیداست ظرفیت ماشین ندارد. یك میخ به او دادند، یك میخ، همینطور كه راه می رود این بچه از مدرسه درآمده است، همینطور كه راه می رود این میخ را هم به دیوار مردم می كشد، می رود. جز یك میخ هم ندارد. این با همین میخ دارد ظلم می كند. افرادی هستند كه زور دارند، ظرفیت ندارند. امام راجع به رجایی فرمود: عقلش بیش از سوادش است. یعنی ظرفیت دارد. بعضی ها ظرفیت ندارند.
خیلی دخترها هستند از این خانم زیباتر هستند، حجابشان را حفظ می كنند. این حالا دستش به یك ماتیك با یك فُكُل رسیده است. همچین! (با بیان حركت و خنده حضار) این. . . بعضی فُكُلی ها در خانه شان خانواده فُكُل هستند. بعضی ها نمی دانم ممكن است اقلیت های مذهبی باشند. بعضی ها ممكن است ندانند حجاب چقدر است؟ آنها كه ندانند طوری نیست. بعضی ها حكم خدا را هم می دانند، كه نباید موی سرشان پیدا باشد. منتهی حالا یك بولیز زرد پوشیده كه اگر. . . پارچه ی سرخ، یك چیز آبی، هر
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 6
رنگی هست. فقط دلش می خواهد وقتی راه می رود همه به او نگاه كنند. حالا با بوق ماشین، با فُكُل، با بند كفش، با سوت، حتی افرادی هستند با دعا، همه ی مردم دستشان را چنین گرفتند، دعا می كنند. این الهی آمین! یك طوری الهی آمین می گوید كه همه ی مسجد متوجه. . . این بی ظرفیت است در مسجد آمده است. یعنی با آمینش می گوید: مردم به من نگاه كنید. خوب تو مریض كه نیستی. مثل بقیه آمین بگو. عطسه اش، سرفه اش، هرچه از خدا می خواهید اول از خدا ظرفش را بخواهید. اگر ظرفیت علم نباشد، علم آسیب می رساند. ظرفیت چاقو نباشد، چاقو به تو بدهند، چاقوكش می شوی. خوب چند تا هم تذكّر راجع به دعا داریم.
1- اول اینكه برای خودت دعا نكن. از امام یاد بگیر. «اللهم اغن كل فقیر» «اشبع كل جائع» كل دخترهای بی همسر، كل پسرهای بی همسر، كل بی خانه ها، كل بیكارها، كل بی سوادها، كل بیمارها، كل مرده ها، شما از امام یاد بگیر. عید فطر می گوید: «انی اسئلك مما سئلك منك عبادك الصالحون» اوه! تمام بندگان صالح در طول تاریخ هرچه خواستند به من هم بده. «عبادك الصالحون» دعا كمتر از میلیاردی نكنید.
یكی هم برای آخرت دعا كنید، هم برای دنیا. «رَبَّنا آتِنا» بخوانید. قاری: «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَه یً وَ فِی الْآخِرَه یِ حَسَنَه یً» (بقره/201)در دنیا حسنه، در آخرت حسنه. بعد هم نمی گوید: چه چیز. به ما گفتند. گفتند: دعا می كنید برای خدا تكلیف را روشن نكنید. ای خدا من با این مورد ازدواج كنم. چه كار داری مورد! بگو: خدایا یك همسر خوب قسمت من كن. چرا می گویی: این! خدایا یك كاری كن من این ماشین را بخرم. چرا می گویی: این؟ بگو: خدایا یك وسیله ی خوب قسمت من كن. یك شغل خوب، چرا می گویی این؟ تعیین تكلیف برای خدا. . . بگو: «اللهم ارزقنی َحجَّ بَیْتِكَ الْحَرَامِ» خدایا می خواهم مكه بروم.
7- نقش دعا در بالا بردن سطح فكر انسان
اصلاً بعضی از دعاها لازم نیست مستجاب شود. یك فایده دعا این است كه مستجاب می شود. یك فایده هم این است كه تو را بالا می برد. ما یك دعاهایی داریم اصلاً مستجاب نیست. نیست، نیست. بگویم یك دعایی را كه هیچ وقت مستجاب نمی شود. ولی به ما گفتند: هر روز بخوان. به ماه رمضان گفتند: این دعا را هر روز بخوانید. «اللهم ارزقنی حَجَّ بَیْتِكَ الْحَرَامِ» یعنی خدایا قسمت كن حج بروم. «فِی عَامِی هَذَا» امسال بروم. «وَ فِی كُلِّ عَام» هر سال بروم. خوب یك میلیارد آدم بگویند: خدایا هر سال مكه برویم. به صد و بیست و چهار هزار پیغمبر این دعا مستجاب شو نیست. خوب دعایی كه مستجاب نمی شود پس چرا من می گویم؟ می خواهد بگوید مُخ تو تكان بخورد، یعنی چشم انداز تو این باشد كه هر سال مكه بروی. شد برو نشد نرو. اما چشم اندازت این باشد. خدایا من دلم می خواهد همه ی روزه دارها را افطاری بدهم. دعا بكن، حالا خانه ات بیست تا جا دارد، شما بیست نفر دعوت كن. شما بیست نفر را دعوت كن بعد هم بگو: خدایا تو می دانی خانه ام دیگر جا ندارد، خودم هم بیش از این نه پول دارم، نه سخاوت. شد؟ ولی چشم دعا لازم نیست مستجاب شود. دعا فكر شما را از خودم بالاتر می برد. . . باز می كند. باز دعا كنید. مثل ازدواج، ازدواج كه می گویند خوب است فقط به خاطر شهوت كه نیست. اصلاً ازدواج آدم را باز می كند. آدمی كه همسر ندارد می گوید: خودم، كتم، شلوارم، كیفم، كفشم، تا ازدواج كرد می گوید: خودم و زنم و مادر زنم و بچه ام و نوه ام، یعنی خودمش باز می شود. آدم بی همسر خودش را می بیند. آدمی كه همسر دارد. . . . و لذا امام رضا فرمود: یكی از بركات ازدواج این است كه فامیل ها به هم وصل می شوند. یك فامیل از این فامیل دختر او را می گیرد، از آن فامیل پسر این را می گیرد. اصلاً می بینی دو تا فامیل با هم. . . باز شدن، دعایتان باز باشد.
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 7
1- برای خودتان دعا نكنید. برای دنیا و آخرت دعا كنید. این قرآن را كه قبول داریم. همین قرآن، 115 تا كلمه ی دنیا در قرآن است. 115 تا كلمه ی آخرت.
یك چیزی هم بگویم. ولو گوش نمی دهند. من چند تا چیزی را تا به حال هر سال گفتم، هر سال هم گوش ندادند. ولی من وظیفه ام است بگویم. آقایانی كه قرآن سر می گیرید، قرآن ده دقیقه است. بِعَلی ، بِعَلی ، بِعَلی . . . تمام! بالحسن ، ده مرتبه، بالحسین ده مرتبه. بعد قرآن را ببوسید كنار بگذارید. حالا روضه بخوانید. این قرآن سرش است این آقا مداحی می كند. بعضی از قرآن ها سنگین است. خوابش گرفته، هی پایین می افتد. زجركش می كنیم. به خدا قسم پیر مردم را درمی آوریم. ضد اسلام هم هست. یعنی اسلام گفته قرآن كه سر گرفتی هفت دقیقه باید قرآن روی سرت باشد. این مداح و آقا بی خود بین امام ها روضه می خوانند. نمی گویم روضه نخوانید. قرآن را ببوسید كنار بگذارید، بعد روضه بخوانید. چقدر پیر درمی آورید. از امام پرسیدند چرا نماز جمعه دو ركعت است؟ فرمود: چون دو تا خطبه دارد، برای اینكه به مردم فشار نیاید، می گوید: حالا كه دو تا خطبه دارد پس دو ركعتش را كم كنید. یعنی نمی خواهیم پیر مردم را در بیاوریم. مردم می گویند: ای چه خاكی بر سرمان شد. دیگر امروز جمعه شد. هم باید چهار ركعت بخوانیم. هم باید دو تا خطبه. . . می گوید: حالا كه دو تا خطبه، اول خطبه ها كوتاه باشد، چون هر خطبه به اندازه ی یك ركعت نماز. هم خطبه كوتاه باشد، هم به جای دو تا خطبه دو ركعتش را. . . ما یك سخنرانی یك ساعتی قبل از خطبه ها، خطبه ها پیر مردم را در می آوریم. اسلام بد معرفی شد. اسلام شیرین است. صدای بلندگوی ما همسایه را اذیّت می كند. بیرون را اذیّت می كند. این قرآنی كه بینش روضه می خوانیم اینهایی را كه در مسجد است اذیّت می كند.
خانم های مذهبی، وقتی كه در مدرسه ی دخترانه. . . چون صدها هزار خانم معلم و مربی داریم. در مدرسه ی دخترانه هم سیاه پوش است. بابا لباس سیاه برای خیابان خوب است. این سیصد تا دختر چه گناهی كردند كه تمام ساعات باید به یك سیاه نگاه كنند؟ لباس شاد بپوش. بله برای خیابان چادر سیاه سر كن كه جاذبه اش كم باشد. وقتی مدرسه هیچ مردی نیست، به چه دلیل دخترها به سیاه پوش نگاه كنند؟ این سیاه پوشی از كجا پیدا شد؟ بله ایام سوگواری بنده هم پیراهن سیاه پوشیده ام. روز عاشورا لباس سیاه می پوشیم. این حسابش جدا است. اما هر روز این خانم با لباس سیاه، سرمه ای، رنگ لباس باید شاد باشد. جز ایام عزاداری! رنگ لباس باید شاد باشد، جز در خیابان.
8- دعا برای نسل و ذریّه و آینده
برای امروز دعا نكنیم. قاری: «رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّلاه یِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» (ابراهیم/40)ابراهیم برای آینده دعا كرد. برای گذشته هم دعا كن. قاری: «وَ لِإِخْوانِنَا الَّذینَ سَبَقُونا بِالْإیمان» (حشر/10)قربان قرآن بروم. می گوید: دعا كه می كنی هم به گذشته ها دعا كن، «سَبَقُونا» یعنی آنهایی كه سابقه داشتند. قبل از ما بودند. هم «وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» آنهایی كه رفتند، آنهایی كه خواهند آمد. به بالا هم دعا كن. یك دعا داریم می گوید: خدایا «و صل علی جبرئیل» «و صل علی جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و حمله ی عرشك و المالك. . . » چطور یك آیه در قرآن داریم می گوید: فرشته ها به زمینی ها دعا می كنند. پس زمینی ها هم به آسمانی ها دعا كنند. بده و بستان بین زمین و آسمان. چه دعایی است؟ تو وصل به هستی می شوی. فرشتگان آسمان به تو دعا می كنند، تو هم به فرشتگان دعا كن.
تنها برای دوستت دعا نكن. برای دشمن ها هم دعا كن. امام سجاد، الله اكبر ! الله اكبر ! الله اكبر ! چه می خواهم بگویم. الله اكبر ! امام سجاد كربلا آمد، دید لشگر بنی امیه پدرش را كشتند، اما همین امام زین العابدین كه دید بنی امیه پدرش را كشتند، همین امام
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 8
سجاد برای اهل مرز دعا می كند. ببینم اینها كه مرز دارند، مگر طرفدارهای امام سجاد بودند؟ همه لشگر بنی امیه بودند. امام سجاد برای لشگر بنی امیه هم دعا می كند. دعا كه می كنید نگو: آقا این با من بد است. با تو بد باشد. به آنهایی هم كه با شما ظلم كردند بگو: خدایا به من ظلم كرده ولی شب بیست و سوم است او را ببخش. حالا، 99 اسم است یك دقیقه می خواهم بگویم. چون در قرآن آمده است، می گوید: «فَادْعُوهُ بِها» (اعراف/180)خدا را با این اسم ها دعا كن. حدیث داریم اگر دستی بالا آمد، شب بیست و سوم بحث را گوش می دهند، همه دست ها بالا باشد پای تلویزیون. یك دقیقه دستتان بالا باشد. 99 تا از اسم های خدا است. عقب من بخوانید.
بسم الله الرحمن الرحیم . یا الله ، شما یواش بخوانید. الاله ، الواحد ، الاحد ، الصمد ، الاول الآخر ، السمیع البصیر ، القدیر القادر ، العلی الاعلی ، الباقی ، البدیع ، الباری ، البار الاكرم ، الباطن ، الحی الحكیم ، العلیم الحلیم ، الحفیظ ، الحق الحسیب ، الحمید الحسیب ، الرب الرحمن ، الرحیم ، الضار ، الرازق ، الرقیب ، الرئوف ، الراعی ، السلام المؤمن ، المهیمن ، العزیز الجبار ، المتكبر ، السید السبوح ، الشهید الصادق ، الصانع ، الظاهر ، العدل العفو ، العدل ، العفو الغفور ، الغنی الغیاث ، الفاطر الفرد ، الفاطر الفرد ، الفتاح الفالق ، القدیم ، الملك القدوس ، القوی القریب ، القیوم ، القابض ، الباسط ، قاضی الحاجات ، المجید ، المولی ، المنان ، المحیط ، المبین ، المغیث ، المصور الكریم ، الكبیر ، الكافی ، كاشف الضر ، الوتر ، النور ، الوهاب ، الناصر ، الواسع ، الودود ، الهادی ، الوفی الوكیل ، الوارث ، البِر الباعث ، البَر الباعث ، التواب ، الجلیل ، الجواد ، الخبیر ، الخالق ، خیر الناصرین ، الدیان ، الشَكور ، الشُكور ، العظیم ، اللطیف ، الشافی .
خدایا تو را به حق این 99 اسم، تو را به حق عزت و عظمتت، تو را به حق شهید این ماه امیرالمؤمنین و مولود این ماه، امام حسن مجتبی، تو را به حق همه آبرومندان درگاهت هرچه شب قدر امسال و هرسال برای بندگان خوبت مقدر می كنی، همه ی آن ها را برای همه ی ما مقدر بفرما. خدایا هرچه عمر ما را زیادتر می كنی، به ایمان و عقل و علم و عمل و اخلاص و عمق و بركت كار ما بیفزا. همه ی دعاهایی كه امشب روی كره ی زمین می شود را مستجاب بفرما. خدایا نسل ما را تا آخر تاریخ از بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده. گذشتگان ما بیامرز. فتنه ها را به نفع اسلام خاموش بفرما. توطئه ها خنثی، توطئه گران نااهل را نابود بفرما. شب قدر شب میزبانی حضرت مهدی از فرشتگان است. به آبروی فرشتگان، به آبروی مهدی، به آبروی قرآن، مزه ی دین شناسی را به ما بچشان و توفیق بده مزه ی دین را به دیگران بچشانیم. بیمارها را شفا بده. برای همه ی بی همسرها همسر خوب مقدر كن. برای همه ی بی مسكن ها مسكن خوب مقدر كن. برای همه ی بیكارها كار حلال مقدر كن. همه ی كدورت ها را تبدیل به محبت بفرما. اگر می خواهید قرآن می خوانم قرآن می گوید: اگر می خواهید من شما را ببخشم، شما هم دیگران را ببخشید. همین الآن پای تلویزیون نیّت كنید. هركس فحش داده، غیبت كرده، تهمت زده، متلك گفته، تحقیر كرده، سیلی زده، مال مرا خورده است. آبروی مرا برده است. خدایا به احترام شب قدر چون تو همه را می بخشی، من هم می خواهم هركس به من ظلم كرده ببخشم. ببخشید تا ببخشند. قرآن می گوید: «وَ لْیَعْفُوا» عفو كنند. «وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّون» (نور/22)دوست نداری، «أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم» (نور/22)اگر دوست داری خدا تو را ببخشد، تو هم دیگران را ببخش. خدایا در ایران هر فتنه ای علیه جمهوری اسلامی است، فتنه ها خاموش و فتنه گران را اگر بی غرض هستند، هشدار! اگر این فتنه گرها بند به خارج هستند، خدایا آن فتنه گرهای اصلی، اگر از شرق و غرب دارند برای شكستن نظام اسلامی، چون نظام اسلامی مفت به دست نیامده. یك امام داشتیم عصاره ی هشتاد سال علم و عبادت و تقوا و هفتصد هزار شهید و جانباز و معلول، خیلی زحمت كشیده جمهوری اسلامی درست شده است. این درست نیست كه بنشینند برای ما طراحی كنند. خدایا هر طرحی كه علیه اسلام و
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 9
مسلمین طراحی می شود، طرح را خنثی، طراحش را نابود بفرما. قلب امام زمان را از ما تا ابد، از الآن تا ابد دل حضرت مهدی را از ما شاد بفرما. ما را در همه ی خیرهای هستی شریك كن. اگر عملی از ما سر زد كه تو پسندیدی همه ی علاقمندان اهل بیت را در عمل ما شریك كن. رهبر ما، دولت ما، جوان های ما، ناموس ما، نسل ما، مرز ما، انقلاب ما، آبروی ما، عفت ما، هرچه كه به ما دادی، در پناه حضرت مهدی حفظ بفرما.
«والسلام علیكم و رحمه ی الله و بركاته»
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است