شب قدر، شب تقدیر امور بندگان

بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»
بینندگان عزیز بحث شبی پخش می شود كه شب نوزدهم است. سال 88 است. به مناسبت شب های قدر ما باید یك كمی از خود قرآن صحبت كنیم. و لااقل تفسیر سوره ی قدر را بگوییم، و یك مطالبی راجع به شب قدر صحبت كنیم. من می نویسم و قاری عزیز هم بخواند. «بِّسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ» . قاری: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فیِ لَیْلَه یِ الْقَدْر» ِ (1) «وَ مَا أَدْرَئكَ مَا لَیْلَه یُ الْقَدْرِ» (2) «لَیْلَه یُ الْقَدْرِ خَیرٌْ مِّنْ أَلْفِ شهَْرٍ» (3) «تَنزََّلُ الْمَلَئكَه یُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِ ِم مِّن كلُ ِّ أَمْرٍ» (4) «سَلَامٌ هِیَ حَتیَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ» (5)
خوب چون شب نوزدهم گوش می دهید، شما ترتیل بخوان، ما هم با شنوندگان و بینندگان همراه ایشان یكبار هم این سوره را با هم بخوانیم، ثوابش را به نجف هدیه كنیم. روح مقدس امیرالمؤمنین. با ترتیل همراه ایشان بخوانید. شما یواش بخوانید ایشان بلند می خواند.
«بِّسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فیِ لَیْلَه یِ الْقَدْرِ- وَ مَا أَدْرَئكَ مَا لَیْلَه یُ الْقَدْرِ- لَیْلَه یُ الْقَدْرِ خَیرٌْ مِّنْ أَلْفِ شهَْرٍ- تَنزََّلُ الْمَلَئكَه یُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِ ِم مِّن كلُ ِّ أَمْرٍ- سَلَامٌ هِیَ حَتیَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ» (قدر/1تا5)
خوب «بِّسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ» . معنای بسم الله ترجمه ی معروف می گوییم: به نام خداوند بخشنده ی مهربان. ما قرآن را شب قدر نازل كردیم. به پیغمبر می گویند: نمی دانی شب قدر چیست؟ «وَ مَا أَدْرَئكَ» یعنی نمی دانی. «مَا لَیْلَه یُ الْقَدْرِ» نمی دانی شب قدر چه شبی است. بعد خودش بیان می كند. می گوید: شب قدر، بهتر از «لَیْلَه یُ الْقَدْرِ خَیرٌْ مِّنْ أَلْفِ شهَْرٍ» «اَلف» یعنی هزار. هزار ماه تقسیم بر دوازده می شود هشتاد و چند سال. یك شب از 83 سال بهتر است. یعنی یك عمر نسبتاً طولانی.
1- نزول فرشتگان بر حضرت مهدی (علیه السلام) در شب قدر
خوب شب قدر چه شبی است؟ می گوید: «تَنزََّلُ الْمَلَئكَه یُ» شب قدر ارتباط بین آسمان و زمین برقرار می شود. فرشته ها نازل می شوند. در زمان پیغمبر بر پیغمبر نازل می شدند. هرسال شب قدر است. الآن هم باید فرشته ها نازل شوند. بنابراین باید بر كسی نازل شوند كه حال و هوا و خلق و خو و خصلت پیغمبر را داشته باشد و او الآن حضرت مهدی (ع) است. بنابراین به ما گفتند: شما با سوره ی قدر می توانید با دیگران مباحثه كنید. به دیگران بگویید: آقا، شب قدر برای یكسال است یا برای هر سال؟ می گویند: شب قدر برای هر سال است. بگو: «تَنزََّلُ الْمَلَئكَه یُ» برای یك سال است یا هر سال؟ می گوید: هر سال كه شب قدر است نزول ملائكه هم هست. می گویی: خوب زمان پیغمبر ملائكه، كجا می رفتند؟ همه می گویند: محضر پیغمبر! بگو: الآن بر چه كسی نازل می شوند؟ ملائكه بر ما نازل می شود یا بر شما؟ هیچ كدام. باید در كره ی زمین شخصی باشد فتوكپی پیغمبر، تمام كمالات پیغمبر را داشته باشد، كه همینطور كه شب قدر زمان پیغمبر فرشته ها بر پیغمبر نازل می شدند، الآن هم فرشته ها بر او نازل شوند، و الآن جز حضرت مهدی كسی نیست.
خوب، اول اینكه شب قدر در 5 تا آیه تكرار شده است. یكی اینجا كه می گوید: «لَیْلَه یُ الْقَدْرِ» این یك كلمه. «لَیْلَه یُ الْقَدْرِ» ، «وَ مَا أَدْرَئكَ» باز می گوید: «لَیْلَه یُ الْقَدْرِ» باز می گوید: «لَیْلَه یُ الْقَدْر» یعنی در آیه ی 1 و 2 و 3 خود «لَیْلَه یُ الْقَدْر» آمده است. در آیه ی 4 می گوید: «فیها» ، «تَنزََّلُ الْمَلَئكَه یُ وَ الرُّوحُ فِیهَا» ، «فیها» یعنی در آن، یعنی در شب قدر، بعد می گوید: «سَلَامٌ هِیَ» این «هی» یعنی باز شب قدر. یعنی 5 تا آیه دارد، كلمه ی شب قدر در 5 تا آمده است. این خودش یك نكته ای است.
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 2
2- كارهای باواسطه و بی واسطه خداوند
«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ» در قرآن جایی كه می گوید: «اِنِّا» فرق می كند با جایی كه می گوید: «انّی» بعضی كارها را خدا مستقیم انجام می دهد، می گوید: «انّی» بعضی جاها كارها را با واسطه انجام می دهد، می گوید: «انّا» مثلاً بخشش كار خداست. می گوید: «أَنِّی أَنَا الْغَفُور» (حجر/49)من می بخشم. «أَنِّی أَنَا» یعنی من. من! اما یكجایی كه خدا یك كاری را با واسطه می كند، نمی گوید: «انّی» می گوید: «انّا» مثلاً باران می فرستد، خوب خدا باران را مستقیم كه نمی فرستد. خورشید به اقیانوس می تابد. آب دریا و اقیانوس بخار می شود. بخارها بالا می رود، متراكم می شود. ابر می شود. ابرها به هم فشرده می شود. بعد باران می شود. یعنی خدا كه باران می فرستد از طریق خورشید و بخار و ابر و تراكم ابر و فشردگی ابر و. . . خدا به ما بچه می دهد. اما مستقیم كه یك بچه پایین نمی افتد. ازدواج می كند. بنابراین می گوید: ما به شما بچه دادیم. پس هرجا خدا كاری را با واسطه بكند، می گوید: «انّا» هرجا كاری را بی واسطه بكند می گوید: «انّی» . «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ» چون فرشته ها در كار هستند. خدا قرآن را توسط فرشته ها، «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ»
علامه طباطبایی می گوید: فرق بین «اَنزَلَ» و «تَنزیل» چیست. چون قرآن هم می گوید: «تَنزیلا» هم می گوید: «اَنزَلنا» «اَنزَلنا» یعنی یكباره نازل كردیم. «تَنزیل» یعنی قطعه، قطعه، چون قرآن دوبار نازل شده است. یك مرتبه شب قدر، همه ی قرآن بر قلب پیغمبر نازل می شود. یك مرتبه در مدت 23 سال از 40 سالگی تا 63 سالگی قطعه قطعه نازل می شود. مثل آدمی كه از مسافرت می آید، یك مرتبه ساك سوغاتی را یكجا به خانم می دهد. یكجا می نشینند زیپ ساك را باز می كنند، دانه دانه می گوید: این پیراهن برای فلانی، لباس برای فلانی. یك مرتبه یك جعبه ی شیرینی را یكجا به شما می دهند، یكجا باز می كنند دانه دانه تقسیم می كنند. یك مرتبه همه ی قرآن بر قلب پیغمبر نازل شد. یك مرتبه هم از 40 سالگی تا 63 سالگی بریده بریده به مناسبت های مختلف آیه به آیه نازل شد. دلیل این چیست؟ علامّه می فرماید دلیلش این است كه آنوقت هایی كه قطعه قطعه نازل می شد، پیغمبر پیش پیش می خواند. اینكه می گوید: پیش پیش می خواند، پیداست قبلاً اینها را. . . ببینید من می گویم: «سعدیا مرد نكونام. . . » شما می گویید: «نمیرد هرگز» یعنی قبل از آنكه من بگویم شما می گویید: «نمیرد هرگز» این پیداست این شعر را قبلاً. . . چون اگر نشنیده بودی، پیش پیش نمی خواندی.
آیاتی در قرآن داریم كه خدا به پیغمبر می گوید: پیش پیش نخوان. «لا تَعْجَل» (طه/114)عجله نكن. بگذار ما بخوانیم. بعد بخوان. اینكه پیغمبر بعضی موارد پیش پیش می خواند، خدا به او گفت: پیش پیش نخوان، پیداست قبلاً اینها را پیغمبر بلد بود. و آن شب قدر. . . تمام قرآن شب قدر یكجا بر قلب مبارك پیغمبر نازل شده و پیغمبر اطلاع كلی داشت. «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فیِ لَیْلَه یِ الْقَدْرِ» بعد می گوید: «وَ مَا أَدْرَئكَ» نمی دانی شب قدر چیست؟
یك خرده راجع به شب قدر صحبت كنیم. اول شب قدر یكی را در خود قرآن گفته است. «خَیرٌْ مِّنْ أَلْفِ شهَْرٍ» ، شب قدر، 1- بهتر از هزار ماه، این یك مورد. 2- حدیث داریم: «فَمَنْ أَدْرَكَهُ وَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ» (كافی/ج /4ص 67)كسی شب قدر را درك كند، بخشیده نشود، خیلی آدم كذایی «أَبْعَدَهُ اللَّهُ» نفرین است. نفرین به كسی كه شب قدر را درك كند، و این هنر استفاده كردن را نداشته باشد. به خصوص دهه ی آخر. كه حدیث داریم ده شب آخر را پیغمبر دیگر رختخوابش را جمع می كرد. و به خصوص در دهه ی آخر شب بیست و سوم. . . حدیثی داریم شب نوزدهم قیچی می شود، شب بیست و یكم كُك زده می شود،
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 3
شب بیست و سوم كُك ها تثبیت می شود. مثل لباسی كه اول بُرش می زنند. بعد یك دوخت سر پایی، بعد طرف می آیند پرو می كنند، می پوشد. بعد آنوقت وقتی دیدند، قالب درست است. آنوقت دقیق چرخ می كند. یعنی مقدرات در سه مرحله است. مرحله ی بُرش، مرحله ی كُك، مرحله ی كُك، مرحله ی دوخت كامل. شب نوزدهم، شب بیست و یكم، شب بیست و سوم، و در این سه شب، شب بیست و سوم از همه ی شب ها مهمتر است. خوب شب قدر یعنی چه؟ «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ» قدر چند تا معنا دارد. قدر یعنی اندازه. می گویند: قدرش را نمی دانیم. یعنی اندازه اش را نمی دانیم. «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه» (انعام/91)
3- تقدیر عمر و رزق در شب قدر
قدر، دو تا معنا دارد. یكی یعنی مقام، منزلت، یكی یعنی اندازه گیری. و شب قدر هم یعنی شب با منزلت و با اهمیتی، هم یعنی شب اندازه گیری. ببینید هركسی یك اَجَلی دارد، یك رزقی. اَجَل دارد و رزق دارد. اما اَجَل دارد به خاطر اینكه می فرماید: «وَ لَنْ یُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها» (منافقون/11)اَجَل كه آمد یك نفس هم نمی شود جابجا كرد. از حضرت پرسیدند: بعضی مرده ها چشمشان باز است، بعضی چشمشان بسته است. چرا؟ امام فرمود: آنكه باز است، فرصت نكرده ببندد. و آنكه بسته است، فرصت نكرده باز كند. اَجَل كه آمد، لحظه ای كم و زیاد نمی شود. پس هركسی یك اَجَلی دارد. شد؟ هركسی هم یك رزقی دارد. كه راجع به رزق هم قرآن می فرماید كه: «یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ» (رعد/26)رزق ها هم كم و زیاد می شود. خوب پس هركسی یك اَجَلی دارد و یك رزقی. چه موقع اینها اندازه گیری می شود؟ شب قدر! شب قدر اندازه گیری می شود. كه این چه موقع بمیرد، چه كسی متولد شود؟
شب قدر بیان می شود كه. . . «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فیِ لَیْلَه یِ الْقَدْرِ» ما قرآن را در شب قدر فرستادیم. «وَ مَا أَدْرَئكَ» ، «وَ مَا أَدْرَئكَ» می دانید یعنی چه؟ گفتم. . . بارك الله! «وَ مَا أَدْرَئكَ» درك نمی كنی. «مَا لَیْلَه یُ الْقَدْرِ» نمی دانی. . . به چه كسی می گوید؟ به پیغمبر می گوید. نمی دانی شب قدر چه شبی است. شب قدر بهتر از هزار ماه است. هر چیزی در این دنیا اندازه دارد. بگذار آیات اندازه را بخوانم. سوره ی رعد داریم. قاری: «كُلُّ شَیْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدار» (رعد/8)هرچیزی اندازه دارد. اینها كه دست پاچه می شوند بنا است 822 كیلو شكر وارد بدن شما شود، شما زرنگی می كنید دو تا باقلوا می خورید. بعد دكتر می گوید: قندتان بالا رفته است. یعنی دیگر خانه ی خودتان هم شكر نخورید. این پا بنا است چقدر راه برود. هرچیزی اندازه دارد. «كُلُّ شَیْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدار» آیه ای داریم «جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً» (طلاق/3)بشنوید. قاری: «جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً» خداوند برای هرچیزی قدری قرار داده است. هرچیزی اندازه دارد. آیه ی دیگر می فرماید: «وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ» قاری: «وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر/21)هیچ چیز نیست مگر اینكه خزینه اش دست ما است. خزینه ی همه چیز دست خداست. مثل داروخانه ای كه معدن. . . یا مثل كارخانه ی داروسازی كه داروها هست، اما به ایشان می گویند: سه تا قرص. یكی صبح، یكی ظهر، یكی عصر، یكی در میان. شش ساعت به شش ساعت. خزینه ی همه چیزها نزد خداست. منتهی بهره گیری از این ها «بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» ، «وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ» یعنی هیچ چیز نیست. «إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ» خزینه های همه چیز نزد ما است. «وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» این خورشید حساب دارد. چه مقدار نور باید به ما بدهد؟ ماه حساب دارد. «الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ» (الرحمن/5)شمس و قمر، یعنی خورشید و ماه «حُسبان» یعنی حساب و كتاب دارد. همه چیز حساب دارد. دانه های شن، دانه های باران، نفس های ما، عدد برگ ها، موی ها،
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 4
همه چیز حساب دارد. ما باید باورمان بیاید كه این هستی بند به یك قدرت حسابگر است. بند به یك قدرت حسابگر است. الكی نمی شود. «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فیِ لَیْلَه یِ الْقَدْر ِ (1) وَ مَا أَدْرَئكَ مَا لَیْلَه یُ الْقَدْرِ (2)»
4- بهره گیری از رحمت الهی به میزان ظرفیت خود
حالا اندازه گیری. حالا خدا چطور اندازه می گیرد؟ تا ظرفمان را چطور بگیریم. اگر ظرفمان كوچك باشد، خدا كم می دهد. ظرفمان بزرگ باشد، بیشتر می دهد. تا چه ظرفی شب قدر ببریم. قلبی نزد خدا ببری كه پر از كینه است. چیزی نیست. شما اگر یك لیوان را نزد من آوردی كه این لیوان، خاك و سوسك و پشه در آن بود، من هم چیزی در آن نمی كنم. می گویم: این لیوان بهداشتی نیست. اگر می خواهیم شب قدر از خدا چیزی بگیریم، اول باید كینه ها را برطرف كنیم. حالا یك كسی فحش داد. خوب داد. او را ببخش. به من اهانت كرد. بابا او را ببخش. پس این قرآنی كه می گوید: «وَ الْكاظِمینَ الْغَیْظَ» (آل عمران/134)غیظت را كنترل كن. چه می خواهد بگوید؟ شما نمی خواهید به یك آیه عمل كنید. قرآن شب قدر نازل شد كه به آن عمل كنید. می گوید: اگر كسی «مَرُّوا كِراماً» (فرقان/72)یك متلكی گفت با كرامت بگذر. «قالُوا سَلاما» او آدم نااهلی بود تو به او سلام كن. به نااهل هم سلام كن. از لغزش ها بگذر. غیظت را كنترل كن. «وَ الْعافینَ عَنِ النَّاسِ» (آل عمران/134)خوب مردم را عفو كن. مگر نمی خواهی خدا تو را ببخشد؟ خوب تو هم ببخش. ببخش تا تو را ببخشند. شب قدر خدا برای ما چه اندازه می گیرد؟ این مربوط به این است كه حال ما چطور باشد. من این مثال را قبلاً هم زدم بگذار احتمالاً باز هم شنیده اید.
ظرف میوه را نزد بنده می آورند. اگر من یكی را برای خودم بردارم، دیگر ظرف را نگه نمی دارند. برای كنار دستی می برد. اما اگر برای خودم نگه نداشتم، تا ظرف میوه را آوردند یكی را به این آقازاده بدهم. یكی را به آن آقازاده بدهم. تا مادامی كه به اطرافیان بدهم، تا مادامی كه من از این میوه به دیگران بدهم، او هم میوه را نزد من نگه می دارد. هرچه به مردم بدهید خدا این نعمت را برای شما نگه می دارد. اگر برای خودت برداشتی خدا نعمت را جای دیگر می برد. اگر می خواهید نعمت ها نزد شما بماند، باید به دیگران هم بدهید.
5- هزار برابر پاداش برای كار نیك در شب قدر
یك حدیث داریم شب قدر همه ی عبادت ها ضرب در هزار می شود. من سراغ دارم بعضی از افراد كه خمس كه می دهند شب بیست و سوم خمس می دهند. شب بیست و سوم خمس می دهد. برای اینكه یك میلیون شب بیست و سوم ثواب هزار میلیون دارد. شب بیست و سوم به یك نفر افطاری بدهی، انگار به هزار نفر افطاری دادی. یعنی هر كار شب قدر ضرب در چند می شوند. شب قدر خیلی مهم است. «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فیِ لَیْلَه یِ الْقَدْرِ» حدیث داریم موسی به خدا گفت: خدایا من می خواهم قرب به تو پیدا كنم. فرمود: «قُرْبِی لِمَنِ اسْتَیْقَظَ لَیْلَه یَ الْقَدْر» (بحارالانوار/ج /95ص 145)اگر می خواهی به من نزدیك شوی، باید شب قدر نخوابی. گفت: رحمت تو را می خواهم. فرمود: «رَحْمَتِی لِمَنْ رَحِمَ الْمَسَاكِینَ لَیْلَه یَ الْقَدْر» (بحارالانوار/ج /95ص 145)می خواهی من به تو رحم كنم، تو به فقرا شب قدر رحم كن. عبور از صراط، می گوید: اگر می خواهی از پل صراط بگذری، «تَصَدَّقَ بِصَدَقَه یٍ فِی اللَّیْلَه یِ الْقَدْر» شب قدر صدقه بده. بهشت می خواهم. «لِمَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَه یً فِی لَیْلَه یِ الْقَدْرِ» (بحارالانوار/ج /95ص 145)نجات از دوزخ می خواهم. «لِمَنِ اسْتَغْفَرَ فِی لَیْلَه یِ الْقَدْر» (بحارالانوار/ج /95ص 145)رضای تو را می خواهم. رضای من این است كه شب قدر نماز بخوانی. یعنی هرچه می خواهیم شب قدر است. عنایت داشته باشیم شب مهمی است. وقتی می گوییم: «اللَّهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْیَان» خدایا همه ی
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 5
برهنه ها را بپوشان، شما خودت چند تا برهنه را پوشاندی؟ چند میلیون پیراهن عروس در كمدها آویزان است، و جوان ها برای خریدن عزا گرفتند. هر خانه ای یك ساك لباس زیادی ندارد. هفتاد میلیون آدم هستیم. هفتاد میلیون ساك، حالا بگو: 50 میلیون ساك، بگو: سی میلیون ساك، سی میلیون ساك لباس زیادی داریم و افرادی هم هستند بی لباس هستند. چقدر آدم پول سنگین دارد و می تواند ده ها نفر را به كار بگیرد. این پولها را كه در قبر نمی بریم. من این را بگویم.
6- ضمانت امام جواد (علیه السلام) برای جبران پرداخت خمس
امام جواد فرمود: به شیعیان من سلام مرا برسانید و بگویید: من امام جواد امام نهم شما هستم. ضامن هستم خمس بدهید مال شما كم نشود. ضامن است دیگر. هركس امام زمان را قبول دارد، امام جواد را قبول دارد، گفته: من قول می دهم، خمس بدهی كم نشود. امام كاظم فرمود: اگر پول حقی را ندهی، خدا طوری زندگی ات را تاب می دهد كه دو برابرش را در راه باطل بدهی. ببینید یك باران می آید وضع كشاورزی خوب می شود. یك باران قطع می شود خشكسالی می شود. یك نمی دانم فرض كنید مرضی در مكه پیدا می شود، چهار نفر بیمار می شوند. یك وقت می بینی چند هزار نفر از حج محروم می شوند. اصلاً ما داشتیم آدم وارد جدّه شد كنار مكّه یك مرتبه پای پله های هواپیما دیوانه شد. همانجا او را برگرداندند. آدم شده مكه رفته است. نتوانسته اعمال حج را انجام بدهد. داشتن نشان دهنده ی كامیابی نیست. خیلی ها دارند ولی رزقشان نیست. هرچه آدم دارد رزقش نیست. هرچه كامیابی كند رزقت است. خیلی ها دارند ولی رزقشان تنگ است. صدام چقدر كاخ دارد؟ الآن كجاست؟ شاه چقدر كاخ داشت؟ الآن كجا است؟ مگر هرچه داری رزق تو است؟ رزق را باید خدا تعیین كند.
7- طلب خیر از خداوند در شب قدر
ولذا حدیث هم داریم كه به خدا نگو: چه كن. بگو: خدایا یك همسر خوب قسمت من كن. نگو: خدایا این دختره! خدایا این پسره! چه می دانیم صلاح است یا نه؟ بگو: خدایا «اللهم ارزقنی حج» خدایا مكه بروم. نگو: خدایا به من پول بده كه مكه بروم. به تو چه! یك وقت می بینی كه پول داری و مكه نمی روی. و یك وقت می بینی بارها مكه رفتی و پول هم نداشتی. تو از خدا مكه بخواه. بگو: خدایا خوشی بده. ای خدا بروم در كنكور قبول شوم. چه می دانی؟ چقدر آدم داریم در كنكور قبول شد، و مشكلات زیادی دارد و افرادی هم پشت كنكور ماندند، زندگی شان مشكلی ندارد. دنبال یك كار دیگری رفتند. شما از خدا خیر بخواه. بگو: خدایا به من خیر بده. خیر شما این است كه پسر داشته باشی یا دختر؟ به من چه؟ خدایا اولاد صالح به من بده. خدایا یك دختر، یك پسر، به تو چه؟ اگر عقل ما می رسید كه پشیمان نمی شدیم. به تعداد پشیمانی ها نشانه. . . هر پشیمانی یك دلیل است برای اینكه عقل ما كامل نیست. اگر دعا می كنید قلبتان را پاك كنید. قلبمان را پاك كنیم.
خدایا شب شهادت ضربت خوردن امیرالمؤمنین بحث را می بینند. به آبروی امیرالمؤمنین در دل ما كینه ی احدی را قرار نده. بگذریم! تا چه وقت؟ سر چه؟ سر چه؟ دنیا چیزی نیست. یك وقت آقای شهید رجایی رییس جمهور شد، امام فرمود: آقای رییس جمهور مغرور نشوی كه رییس جمهور هستی. خداوند كهكشان هایی دارد كه كره ی زمین كنار آن به اندازه ی یك حلقه در یك بیابان است. آسمان اول نسبت به آسمان دوم، اینكه می گویم از حدیث است. آسمان سوم نسبت به آسمان چهارم مثل یك حلقه در یك بیابان است. الآن گاه و بی گاه تلویزیون می گوید: ستاره ای كشف شده كه 50 هزار سال نوری. . . . اوه! 50 هزار سال نوری با ما فاصله دارد. بعد تازه كهكشان ما چند تا ستاره دارد؟ منظومه ی شمسی چه؟ تازه منظومه ی شمسی یك
برنامه درسهایی از قرآن سال‏88 . ج1، ص: 6
تكه اش زمین است. زمین یك تكه اش آسیا است. آسیا یك تكه اش ایران است. توفقط رییس جمهور یك تكه، در یك تكه، در یك تكه، در یك تكه شده ای. این هم برای دو، سه سال! این را مرحوم امام فرمود كه دنیا چیزی نیست. تا می روی بگویی: جاوید شاه! دیر می شود یا زود می گویند: مرگ بر شاه! یعنی جاوید شاه و مرگ بر شاه، قاطی هم كنی می شود یك آدم عادی كه نه زنده باد نه مُرده باد! پست های دنیا چیزی نیست. مالش چیزی نیست. فقیری خانه است. روی آجر است. فقیری در خانه ی خشتی می نشینی. پولداری در خانه ی آجری می نشینی. سر و ته دنیا یا خشت است یا آجر. یا موكت است یا قالی. یا دوچرخه است یا ماشین. این همه جنایت، این همه كینه، این همه حرص برای چیست؟ بنشینیم اندازه گیری كنیم كجا بودیم؟ كجا هستیم؟ چقدر دیگر عمر داریم؟ شاید شب قدر سال دیگر ماه رمضان درك نكردیم. امام فرمود: هركس می خواهد سر نماز برود، فرض كند نماز آخرش است. با آنكه ما روزی 5 بار سر نماز می رویم، می گوید: در هر نمازی فكر كن نماز آخرت است. ما در هر سالی باید فكر كنیم رمضان آخر است. هم در قلبمان كینه ی كسی نباشد. هم دیگران را ببخشیم. هم گرسنه ها را سیر كنیم. خمس بدهیم. زكات بدهیم. رحم كنیم. اگر به هم. . . آبروی همدیگر را ریختیم، عذرخواهی كنیم. از او حلالیت بطلبیم. اگر ظرفمان را بشوییم، خدا شب قدر آن را شیر می كند. این مربوط به آن است كه چه لیوانی تحویل خدا بدهیم. خدا كریم است لیوان های ما گیر دارد.
خوب حالا شب نوزدهم بیننده ها، از برادرمان آقای طاهری هم استفاده كنیم.
خدایا به آبروی امیرالمؤمنین و مظلومیتش هرچه شب قدر برای خوبان تاریخ مقدّر می كنی، همه را برای همه ی ما مقدّر بفرما. اموات ما بیامرز. تمام دعاهایی كه هر كجا می شود مستجاب كن. به همه ی بی همسرها همسر خوب، به همه ی بی مسكن ها مسكن خوب، به همه ی بی فرزندان فرزند خوب، به همه ی مریض ها شفا، به همه ی كدورت ها صفا، همه ی فقرا غنی، همه ی مشكلات حل، همه ی توطئه ها خنثی، همه ی توطئه گران نااهل نابود بفرما. رهبر عزیز ما را به سلامت بدار. روح انبیا، اوصیا، پیغمبر اسلام و اهل بیت، روح مراجع تقلید و امام و شهدا، روح پدران و مادران و نیاكانی كه در اسلام ما، در شیعه بودن ما، در تعلیم و تربیت ما، در انقلاب ما سهمی داشتند، روحشان را از ما راضی و ما را پاسدار خون ها و خدماتشان قرار بده. قلب حضرت مهدی میزبان فرشته ها را از الآن تا ابد از ما راضی و ما را از یاوران مخلص امام زمان قرار بده.
«اللهم صل علی محمد و آل محمد»
«والسلام علیكم و رحمه ی الله و بركاته»
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است