زیارت امام حسین (ع) در اربعین (2)

بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»
بحث در دهه آخر صفر پخش می شود بین اربعین و رحلت پیامبر و شهادت امام رضا و امام حسن. موضوع بحثمان كه قبل از اربعین گفتیم. بحث زیارت بود اینهم ادامه آن هست. زیارتی داریم معروف است به نام زیارت وارث كه بند بندش را من باز كردم كه ببینیم چی می خواهد بگوید. گاهی وقتها یك كلمه را وقتی باز می كنیم یك معانی خیلی عمیقی از آن در می آید. راجع به اصل زیارت حرف هایی را گفتیم زیارت جزء فرهنگمان اظهار عشق زیارت، زیارت، تجدید عهد است، زیارت این است كه حسین جان رسول الله من آماده هستم سر قولم تجدید پیمان می كنیم. بركات زیارت را گفتیم و اما متن زیارت. گفتیم یكی از زیارتهای مشهور را یك نگاهی بكنیم سه تا جمله را گفتیم.
1- امام حسین (ع) ، وارث حضرت آدم و نوح
«السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَه یِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ» این جمله را می خواهیم معنا كنیم این دو جمله قبلش را در جلسه قبل گفتیم. حسین جان تو وارث آدمی، آدم كی بود «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَه ی» (بقره/30)آدم خلیفه خدا بود تو وارث خلیفه خدا هستی «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها» (بقره/31)آدم علوم را داشت تمام علوم را خدا به حضرت آدم داد تو وارث آدمی یعنی همه علوم را داری آدم «نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی» (حجر/29)بود روح خدا در آدم بود تو وارث روح خدا هستی «اسْجُدُوا لِآدَم» خدا به فرشته ها گفت سجده كنید به آدم، یعنی آدم مسجود فرشته ها بود، تو وارث كسی هستی كه مورد سجده فرشتگان است.
«السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ اللَّهِ» ، نوح كشتی ساخت مردم را نجات داد، تو خودت كشتی نجاتی «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه» ، نوح كه كشتی می ساخت مسخره اش می كردند، مورد انتقاد قرار دادند، تو هم وقتی می رفتی كربلا همه انتقاد می كردند كه با این جمعیت كم، با زن و بچه چطور در مقابل این دشمن ایستادی. اما ابراهیم چه كاره بود ابراهیم را بشناسیم «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ» یعنی تو وارث ابراهیم هستی. حضرت ابراهیم مثال مختلفی دارد.
2- امام حسین (ع) دارای قلب مطمئن
1- ابراهیم دارای قلب مطمئن است، حضرت ابراهیم از كنار دریایی می گذشت لاشه ای را دید یك تیكه اش تو آب، یك تیكه اش تو خشكی، حیوانات دریایی نوك می زنند حیوانات صحرایی گاز می گیرند پرنده ها نوك می زنند. مرده ای كه یك تیكه اش تو آب یك تیكه اش تو خشكی پخش شد بین دریا و صحرا و هوا، گفت خدایا مرده ای كه اجزاءش پخش شد، چطور روز قیامت دو مرتبه زنده اش می كنی؟ خدا گفت مگر ایمان نداری؟ «أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ» (بقره/260)گفت چرا «وَ لكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبی» می خواهم ایمانم قوی شود، خداوند فرمود: چند تا پرنده بگیر چهار تا پرنده بگیر اینها را گوشتش را بكوب سر كوهها بگذار قصه اش را می دانید حضرت ابراهیم هم پرنده ها را در هم كوبید، سر چند تا قله گذاشت، بعد
برنامه درسهایی از قرآن سال 58 . ج1، ص: 2
گفت كبوتر، خروس، طاووس، ذرات پخش شده از نوك هر كوهی جمع شدند به هم چسبیدند به قدرت خداوند این پرنده ها دومرتبه زنده شدند، یعنی خداوند با این عمل باور ابراهیم را به درجه اطمینان رساند. پس ابراهیم «لِیَطْمَئِنَّ قَلْبی» شد. آن وقت راجع به امام حسین هم داریم «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّه ی» (فجر/27)وقتی می گوییم «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ» یعنی ابراهیم دل آرام داشت، حسین جان تو هم دل آرام داری. این دل آرام خیلی مهم است. از بهترین كلماتی كه امام خمینی در وصیت نامه اش فرمود، همین كلمه بود، امام خیلی وصیت نامه اش طولانی است اما تنها كلمه ای كه كاشی كاری كردند سر قبر امام، این كلمه بود: من با دلی آرام می روم. این دل آرام پیدا نمی شود. دلار، پول، حكومت كتاب، قلم، علم، فلسفه، عرفان، فقه، اصول، شاگرد، مدرسه، مسجد، همه چیز پیدا می شود و لذا یك حدیث داریم «فَمَا أُوتِیَ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْیَقِین» (كافی/ج /2ص 52)هیچ چیزی، از یقین و دل آرام كمیاب تر نیست. همه رئیس جمهورها را جمع كنید توی سالن بگویید آقای رئیس جمهور هفته دیگر شما تشریف ندارید. همه رنگشان می پرد، همه رنگشان می پرد اما امام می خواهد برود تو قبر می گوید من با دلی آرام می روم. امام حسین (ع) هر چه به ظهر عاشورا نزدیك تر می شد صورتش برافروخته تر می شد یعنی هیجانش و نشاطش بیشتر می شد، عین دامادی كه هر چه به خانه عروس نزدیك می شود، نگاه می كند این طرف و آنطرفش كسی نباشد تو كوچه آخرش می دود یعنی وقتی زنگ اف اف را می زنند زنگهایی هست كه دوربین دارد آدم گوشی را كه بر می دارد می فهمد كیست تا فهمید تو كوچه كیه اگر بشناسدش و از رفقا و علاقه مندش باشد دو تا پله را یكی می كنی تو آپارتمان با هر قیمتی باشد آسانسور نباشه با بیشترین درجه سرعت خودتو به در می رسونی. امام حسین هر چی به ظهر عاشورا نزدیك می شد شادتر می شد و لذا حدیث داریم مؤمن وقتی می میرد انگار گل بو می كند انگار گل بو می كند این خیلی مهم است. دقیقه آخر عمر امام من بالا سر امام بودم امام در یك اتاقی بود شیشه جلویش بود منم پشت شیشه بودم دو سه نفری بیشتر نبودیم من حدیث شنیده بودم كه مؤمن دقیقه آخر عمرش انگار گل بو می كند و حال امام هم جوری بود كه آدم احتمال می داد دقیقه های آخر عمرش باشد ایستادیم یك مدتی نگاه كردیم به امام و نفس آخر امام. همین طور نفس كشید مؤمن وقتی می میرد انگار گل بو می كند اینها كه از مرگ می ترسند دلیلش این است كه مثل راننده ای كه از پلیس می ترسد یا قاچاق بار كرده، یا سرعت غیر مجاز رفته، یا گواهی نامه ندارد، یا یك گیری دارد كه می ترسد وگرنه راننده ای كه ماشینش سالم است خودش هم سالم است قاچاق هم بار نكرده گواهی نامه هم داره سرعتش هم مجاز هر چی می گویند پلیس، باشد پلیس خوب باشد هر چی می گویند پلیس دلش آرام است اینكه ما رنگمان می پرد معلوم می شود كه قاچاق بار كردیم خلاف كردیم از مرگ می ترسیم.
3- امام حسین (ع) وارث حضرت ابراهیم در یقین قلبی
2- درباره حضرت ابراهیم داریم «وَ كَذلِكَ نُری إِبْراهیمَ مَلَكُوت» (انعام/75)قرآن می گوید ما ملكوت و باطن هستی را به ابراهیم نشان دادیم. «لِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنین» قلب به یقین برسد.
برنامه درسهایی از قرآن سال 58 . ج1، ص: 3
درباره امام حسین هم داریم كه حسین جان «عَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّی أَتَاكَ الْیَقِین» بقدری عبادت كردی كه به یقین رسیدی. ابراهیم را خدا می گوید «لِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنین» ابراهیم را ملكوت آسمانها نشان دادیم تا به درجه یقین برسد.
به امام حسین می گوییم «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ» اگر ابراهیم به درجه یقین رسید تو هم به درجه یقین رسیدی.
3- حضرت ابراهیم زن و بچه اش را گذاشت در بیابون گفت پروردگارا «إِنِّی» ترجمه اش را بلدید شما ترجمه كنید من «أَسْكَنْتُ» یعنی مسكن دادم «رَبَّنا إِنِّی أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی» ، ذریه هم یعنی نسل «رَبَّنا إِنِّی أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ» (ابراهیم/37)خدایا من زن و بچه ام را آوردم تو این بیابانهای مكه كنار كعبه، برای چه «رَبَّنا» پروردگارا «لِیُقیمُوا الصَّلاه ی» من زن و بچه ام را آوردم تو این بیابانها، بیابونی كه آب و گیاه نیست. زن و بچه اش را حضرت ابراهیم برد تو بیابانهای مكه كه هیچ پرنده ای، چرنده ای هیچی نبود. قطره ای آب در مكه نبود. من تو این بیابان بی آب و گیاه بچه ام را آوردم كنار كعبه. امام حسین (ع) هم زن و بچه اش را برد در جایی كه گیاه بود آب هم بود اما آب را به بچه هایش ندادند.
حضرت ابراهیم گفت: «أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُون» (انبیاء/67)اف بر شما، مرگ بر شما با بتهایی كه می پرستید «أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُون» امام حسین هم روز عاشورا وقتی دید نصیحتش اثر نمی كند فرمود: «أُشْرِبُوا فی قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ» (بقره/93)یعنی حب گوساله در قلبشون اشراب شده دیگر دست بردار از یزید و بنی امیه نیستند.
درباره ابراهیم می گوید «حَرِّقُوهُ» (انبیاء/68)آتش بزنید ابراهیم را آتش آوردند، آتش سنگینی به پا كردند و ابراهیم را در آتش انداختند، برای ابراهیم آتش افروختند، در كربلا هم آتش افروختند برای آتش زدن خیمه ها.
ابراهیم گفت: «فَاجْعَلْ أَفْئِدَه یً مِنَ النَّاسِ تَهْوی إِلَیْهِم» (ابراهیم/37)گفت خدایا دل مردم را توجه بده كه نسل ما را دوست داشته باشند. حضرت ابراهیم با دعا از خدا خواست دلها به سمت نسلش گرایش پیدا كنند آن محبوبیتی كه ابراهیم خواست، امام حسین هم آن محبوبیت را دارد به قدری حضرت ابراهیم محبوب شد كه یهودی ها می گویند ابراهیم یهودی است، مسیحیا می گویند ابراهیم مسیحی است، آخرش خدا فرمود: «ما كانَ إِبْراهیمُ یَهُودِیًّا وَ لا نَصْرانِیًّا» (آل عمران/67)ابراهیم نه یهودیه نه نصرانی اصلا ابراهیم قبل از موسی و عیسی بوده حضرت ابراهیمی كه قبل از موسی و عیسی بوده چطور شما می گویید یهودیه منتها چون ابراهیم خیلی عزیز بوده هر كسی می خواهد بگوید ابراهیم جزو ماست محبوبیتی كه ابراهیم پیدا كرد آن محبوبیت را خداوند به امام حسین هم داد. السلام علیك یا وارث ابراهیم، ابراهیم محبوب بود حسین جان تو هم محبوبی. مردم خودشان گوشت یخی می خورند خیلی هاشان ولی برای امام حسین گوسفند تازه نذر می كنند. خیلی هاشان از این روغن نباتی ها و روغن مایع ها و اینها می خورند اما اگر بناست برای امام حسین پلو بدند بهترین غذا، بهترین برنج را می دند كم نمی ذارند. صحنه های عجیبی من در هندوستان دیدم. عاشورا بودم یك خانواده تو كوچه خوابیده بود به سرم افتاد با این مصاحبه كنم گفتم كه خانم چرا اینجا خوابیدی گفت: خانه ام احترام پیدا كرده، از خانه آمدم بیرون چون خانه ام احترام پیدا كرده گفتم یعنی چه؟ گفت كه برای امام حسین
برنامه درسهایی از قرآن سال 58 . ج1، ص: 4
سیاه پوش كردم چون پارچه سیاه دور خانه بستیم برای احترام امام حسین و تكیه شده و این خانه احترام پیدا كرده من دیگر تو این خانه پایم را دراز نمی كنم یعنی زن با بچه هاش آمده بود تو كوچه خوابیده بود البته نمی گویم كارش درست است می خواستم بگویم عشق را ببینید.
4- نام نیك امام حسین (ع) در طول تاریخ
قرآن راجع به حضرت ابراهیم می گوید: «وَ اجْعَلْ لی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرینَ» (شعراء/84)حضرت ابراهیم گفت خدایا به من توفیقی بده كه نام نیكم در تاریخ بماند و كمتر نام نیكی مثل نام امام حسین در تاریخ مانده. عنایت هم داشتند امام حسین را زنده و نامش را هم زنده نگه دارند قدم به قدم می گفتند حسین. شما آب می خورید «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّه» شب جمعه یكی از دستوراتش این است كه آدم بگوید «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّه» نیمه شعبان مگر مال امام زمان نیست زیارت امام حسین دارد، شب بیست و یكم شب قدر مال حضرت علی می گوید زیارت امام حسین. نیمه رجب زیارت امام حسین اول رجب، نیمه شعبان، عید فطر زیارت امام حسین عید قربان زیارت امام حسین. قدم به قدم حتی شب عرفه كه حاجی ها می روند مكه خداوند قبل از آن كه به زائران خودش توجه كند اول به زائران امام حسین توجه می كند و ثواب زیارت امام حسین از ثواب عمره و مكه بیشتر است.
سه چیز باعث می شود نماز قبول بشود: یا سر نماز حواست جمع باشد ما كه سر نماز حواسمان پرت است می گویند لااقل نافله بخوانید نمازهای مستحبی اگر حال نافله هم ندارید لااقل مهر كربلا. كسی كه پیشانی اش را به خاك كربلا مالید این نمازش قبول می شود برای اینكه نام امام حسین زنده بماند به ما دستور دادند تسبیح تربت به دست بگیرید انگار ذكر می گویی تسبیح تربت دست یكی از اهل بیت بود یكی از دربار بنی امیه پرسید این تسبیح چیست؟ گفت: شما فكر كردید امام حسین را كشتید هیچی به هیچی؟ ! بله كشتید بدنها را رها كردیم و خیمه را آتش زدید و خلاص، اینطور نیست ما این خاك كربلا را دستور می دهیم شیعیان ما و طرفداران ما این خاك كربلا را تسبیح كنند و تو دستشان بچرخانند. عجب حسین اینجا كشته شد حسین اینجا كشته شد، حسین اینجا كشته شد، حسین اینجا كشته شد، بهترین حال نماز است ببینید شما حساب كنید عبادت چیه؟
5- آثار سجده بر تربت امام حسین
عبادت آن است كه كار خدایی باشد هر كه كار خدایی بكند می شود عبادت چه نماز، چه تحصیل، چه خدمت، چه تحقیق، هر كاری كه رنگ الهی داشته باشه عبادت. قله عبادت نماز است، تو نماز قله نماز سجده است، در قله قله قله كه سجده هست می گویند پیشانی كه بلندترین نقطه هست به خاك كربلا مالیده بشود. مهندسی اسلام خیلی دقت دارد همه مسلمونا نماز می خوانند، همه سجده می كنند، منتها به ما گفتند سجده كه می كنی
1- سجده برای خدا است اما اگر بناست سرت را زمین بگذاری، روی خاك كربلا بگذار، رهبری یادت نره، اونهم رهبری معصوم، امامت یادت نره، شهادت یادت نره، مقاومت یادت نره، یعنی ضمن اینكه برای خدا سجده می كنیم لابه لاش جاسازی شده مثل كسی كه لباس می شوید ضمن اینكه لباس می شوید، ضمن اینكه لباس پاك می شود دستهایش
برنامه درسهایی از قرآن سال 58 . ج1، ص: 5
هم پاك می شود، عرق بدنش هم در می آید، غذاش هم هضم می شود، یه ورزش هم می كند، مهندسی اسلام این رقمی است، همه چیزش با همه. مثلاً نماز جمعه یك سیاست، اما در كنار این سیاست حضور غیاب هم هست، تفقد هم هست، بنابراین این مسأله زیارت خیلی مسأله مهمیه حالا.
ما كه دستمان به كربلا نمی رسد به زیارت امام رضا برویم، ثواب زیارت امام رضا از ثواب زیارت امام حسین بیشتر است ثواب زیارت امام حسین از عمره بیشتره «وَ اجْعَلْ لی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرینَ» یك كسی می گفت گنبد كه علامت شرك نیست گفت: چرا؟ گفت: این گنبد بارگاه چیه؟ آخر وهابیون می گویند اینها بدعت و شرك است، می گوییم اتفاقاً این گنبد علامت توحید هر كی گنبد می بیند می فهمد یك مرد موحد اینجا خوابیده گنبد یعنی دنیا بدانید اینجا یك مخلص خوابیده، اینجا یك موحد خوابیده، این علامت توحید است ما كه طلا پرست نیستیم، گنبد پرست هم نیستیم، هیچ كس نه طلا می پرسته نه گنبد. منتهی گنبد را طلا می كنیم یعنی اینجا یك موحد خوابیده. خوب «وَ اجْعَلْ لی لِسانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرینَ»
«السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ» ابراهیم مأمور شد بچه اش را بكشد چاقو را گذاشت. خدا گفت: نكش، می خواستم امتحانت كنم، خوب ابراهیم یك اسماعیل داشت، چاقو گذاشت و خونی نشد ولی امام حسین، اسماعیلش را داد علی اكبرش را داد و قطعه قطعه هم شد. در الگو بودن قرآن می فرماید: «قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَه یٌ حَسَنَه یٌ فی إِبْراهیم» (ممتحنه/4)ابراهیم برای شما اسوه و الگو است، حدیث هم داریم «وَ لَكُمْ فِی أُسْوَه یٌ» امام حسین فرمود: من هم برای شما الگوهستم، یعنی همین طور كه یك اسوه و الگو داریم به نام ابراهیم، امام حسین هم الگو است، همه امامان ما هم الگو هستند.
ابراهیم می گوید كه «إِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُكِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین» خدایا نماز و خواب و مردن و بیداریم همه اش در راه تو. امام حسین هم فرمود: «رضا برضائك، تسلیما لامرك» هر چیز تو بگی همان را راضی هستم، «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ» حسین جان سلام بر تو، تو وارث ابراهیمی، كمالات ابراهیم را می بینیم وقتی می گوییم حسین جان تو وارث ابراهیمی یعنی تو وارث همه كمالات هستی، در آستانه شهادت امام حسن هم هستیم، در آستانه شهادت امام رضا هم هستیم من نمی دانم در این چند دقیقه از كدام بگویم حالا آنها هم اجازه بدهند كه من باز هم از امام حسین بگویم، چون خود امام هادی وقتی مریض شد پول داد به یك نفر گفت: برو سر قبر امام حسین دعا كن گفت: خودت امام هادی هستی، گفت: من امام هادی هستم اما دعا بغل قبر امام حسین مستجاب می شود این زیارت را تمامش كنیم.
6- امام حسین (ع) ، وارث حضرت موسی (ع)
«السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ مُوسَی كَلِیمِ اللَّه» حسین جان تو وارث موسی هستی، حالا موسی را بررسی كنیم، موسی چه كرد، موسی سراغ فرعون رفت «اذْهَبْ إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی» (طه/24)برو سراغ فرعون، موسی سراغ فرعون رفت، امام حسین هم سراغ یزید رفت، موسی وقتی رفت «فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ» (قصص/21)موسی تحت تعقیب بود، امام حسین هم تحت تعقیب بود، اصلاَ امام حسین را می خواستند در مدینه بكشند، یزید به فرماندار مدینه گفت: در خود مدینه از او بیعت بگیر همان جا اگر بیعت نكرد ترورش كنید منتها امام حسین دید اگر بناست تو مدینه تو اتاق ترور
برنامه درسهایی از قرآن سال 58 . ج1، ص: 6
بشود گفت: بگذارید من بروم مكه آنجا یك عده ای را تبلیغ كنم بعد بروم سمت كوفه یك موجی راه بیندازم كه مردم بفهمند كه یزید حكومتش اسلامی و قانونی نیست، اگر بناست تو اتاق یواشكی ترور كنند، بگذارید یك موجی ایجاد كنم، ایجاد موج كنم.
موسی یار نداشت گفت: خدایا «إِنِّی لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسی وَ أَخی» (مائده/25)خدایا من كسی را ندارم خودم هستم و برادرم، و امام حسین هم یار نداشت در آن زمین.
راجع به موسی داریم كه «یُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَكُمْ» (ابراهیم/6)بچه ها را می كشند زنها را زنده نگه می داشتند در كربلا همین قصه برای امام حسین هم پیش آمد. در زمان موسی هارون گفت: «إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونی» (اعراف/150)خدایا همه رها كردند من را و من مستضعف شدم امام حسین را هم رها كردند، بچه های موسی راكشتند، زن هایشان را زنده نگه داشتند، بچه های امام حسین را هم این كار را كردند موسی یارانی داشت همان كسانی كه ساحر بودند و به موسی ایمان آوردند. فرعون گفت: تیكه، تیكه تان می كنم گفتند: «فَاقْض» (طه/72)قضاوت كن هر كاری بكنند ما دست از موسی برنمی داریم دست از خدا برنمی داریم، یاران امام حسین هم این چندتا یاری كه بودند مقاوم بودند «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ مُوسَی كَلِیمِ اللَّه» ، حسین جان تو وارث موسایی تمام كمالاتی كه موسی داشت تو داری، تمام كمالات آدم، تمام كمالات نوح، تمام كمالات ابراهیم، تمام كمالات موسی و آخرین جمله تمام كمالات عیسی. «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ عِیسَی رُوحِ اللَّه» ، حضرت عیسی گفت: «مَنْ أَنْصاری» (آل عمران/52)كیست كه مرا نصرت كند؟ امام حسین هم فرمود: «هل من ناصر» كسی هست من را كمك كند؟ عیسی را فكر كردند كشتند، نكشتند خدا عیسی را بالا برد آنها هم فكر كردند حسین را كشتند، كشتند ولی خدا حسین را بالا برد. راجع به عیسی داریم «وَ أُمُّهُ صِدِّیقَه یٌ» (مائده/75)حضرت مریم مادرعیسی صدیقه است یكی از اسمهای فاطمه زهرا هم صدیقه است.
7- برخورد عاطفی امام رضا (ع) با بردگان
«السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبیبِ اللَّه» سلام بر توای كسی كه وارث پیغمبری، حالا خصوصیات پیغمبر چیست؟ اون بی نهایت. این زیارت وارث خیلی بار داره، كلامی هم از امام رضا (ع) عرض كنیم و از امام حسن. امام رضا (ع) زهری كه به او داده بودند گفت: من می خواهم آخرین نهار را با برده ها بخورم، برده ها را آوردند شروع كردند به غذا خوردن، خوب برده ها هم نمی دانستند كه امام دارد می سوزد، همین طور خوش و بش می كردند، می گفتند، می خندیدند، همین طور عادی، یكی یكی همین طور به طور طبیعی رفتند وقتی كه رفتند آخرین برده كه رفت امام فرمود: در را ببندید، در را كه بستند امام افتاد به زمین هی غلطید، غلطید، غلطید، غلطید گفتند: آقا چی شد؟ گفت: سوختم. گفتند: الآن سوختید؟ گفت: نه من دو، سه ساعته می سوزم، گفتند: پس چرا نگفتی؟ ! گفت: آخر گفتم حالا برده ها غذا به دلشان نمی شیند، من گفتم بسوزم ولی غذا به دهان برده ها تلخ نشود. آیا رو كره زمین چنین رهبری را سراغ دارید، سراغ ندارید، اصلا امكان هست رهبری در عالم باشد كه با یك برده سیاه مشورت كند می گوید بابا با ما مشورت نكن می گوید اشكال دارد یك چیزی را خدا به ذهنت بیندازد كه من بلد نباشم؟ مشورت با یك برده سیاه. امام رضا
برنامه درسهایی از قرآن سال 58 . ج1، ص: 7
می فرماید: هر وقت از من یك كلامی شنیدید بگویید كه این كلام، ریشه قرآنیش كدام است؟ تا من بگویم تمام كلماتی كه من می گویم ریشه اش از قرآن است. امام رضا فرمود: هر حدیثی كه از من نقل شد، از من بپرسید كه این حدیث از كدام آیه قرآن در آوردی؟ چون ما یك قانون داریم كه هر حدیثی شنیدید با قرآن متر كنید، اگر طبق قرآن بودید بگیرید، اما اگر حدیثی ضد قرآن بود آن حدیث را بزن به دیوار ارزش ندارد، یعنی محور قرآن است. بسیاری از حدیثهایی كه ما می شنویم وقتی با قرآن متر می كنیم می بینیم این حدیث با قرآن نمی خورد تا چه رسد به روضه ها، روضه ها كه ما می شنویم باید ببینیم این روضه با قرآن می خورد یا نمی خورد؟ ! این روضه با سنت می خورد، با اهل بیت می خورد یا نه اینها خیالهای یك آقای شاعر یا یك مداح یك یك واعظ. محور داریم ما. امام رضا فرمود: از من بپرسید كه این حرف را از كجا زدی من باید دلیل قرآنیش را بگویم، كه این كلمه از این كلمه قرآن در می آید. آمد گفت من طواف كردم، بعد از طواف، بین صفا مروه، یك خیابان چهارصد متری سرپوشیده حاجیها باید هفت بار بروند و بیایند. گفت آقا از كوه صفا شروع كنیم یا از كوه مروه، امام فرمود: از كوه صفا شروع كن. از كجا می فرمایی از كوه صفا شروع كن. دلیل قرآنی چیه كه از كوه صفا شروع كنیم؟ امام می فرماید: قرآن می فرماید: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَه یَ مِنْ شَعائِرِ اللَّه» (بقره/158)در قرآن اول كلمه صفا اول آمده، دختر بهتره یا پسر؟ قرآن می گوید: «یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً» (شوری/49)خدا به هر كسی بخواهد دختر می دهد بعد می گوید به هر كسی بخواهد پسر می دهد. اسم دختر را اول برده حدیث هم داریم كه وقتی وارد خانه شد پدر یك نوبری اگر خریده اول به دختر بدهد بعد پسر، تربیت یك دختر مساوی است با تربیت چند پسر، ما آماری كه گرفتیم از آموزش و پرورش تهران بچه ها گفتیم نماز را كجا یاد گرفتید؟ سه تا سؤال كردیم: خانه، مدرسه، مسجد. گفتند: اكثرا كه ما نماز را تو خانه یاد گرفتیم، تو خانه گفتیم از پدر یا مادر؟ اكثرا گفتند از مادر. مادر كه گهواره را تكان می دهد، كره زمین را تكان می دهد. این كه قرآن كلمه دختر رو اول گفته، تكرار كلمات، كه این كلمه چند بار آمده تو قرآن، آمارش چند تاست، اول آمده یا دوم، با چه قالبی آمده، اینها همش نكته دارد. توفیقی است برای ما كه اگر دستمان به باقی امامان عزیز نمی رسد، زیارت امام رضا از توفیقاتی است كه خدا قسمت كرده و یك حرفی را من یك بار روز تولد امام رضا در تلویزیون در سلام صبح بخیر گفتم: همان جا هم یك كسی زنگ زد گفت من بانی شدم پانصد نفر كسانی كه تا حالا مشهد نرفته بودند من بانی ام كه اینها را ببرم مشهد، همان جا زنگ زد گفت به خاطر همین كلمه ای كه تو توی تلویزیون گفتی پانصد نفر را من بانی شدم، روز تولد امام رضا. بگذارید در آستانه شهادت امام رضا این كلمه را یك بار دیگر تكرار كنم شاید پای تلویزیون بانی هایی پیدا شد، ببینید بد است كه، امام رضا تو ایران باشد، افرادی باشند در عمرشان مشهد نرفته باشند، با این همه اتوبوس، قطارهای مختلف، حالا هواپیما كه گران است. افراد خیر توی هر شهرستانی، این شوراهای اسلامی بیایند ببینند تو این روستاها چند نفرند در عمرشان مشهد نرفتند، چهل نفرند، بیست نفرند، حساب كنند مثلا یك بار برنامه ریزی كنند تا چهار سال دیگر لااقل ما نداشته باشیم تو ایران كسی باشد و مشهد نرفته باشد، یك كار قشنگی است. هنر این نیست كه خود شما هر شب جمعه بروید، بعضی افرادی كه زیاد می روند مشهد هنرشان به این است كه گاهی به جای مشهد یك نفر كه تا
برنامه درسهایی از قرآن سال 58 . ج1، ص: 8
حالا مشهد نرفته، ببرند. و شاید بخاطر آن باقی زیارتهای تو هم قبول شد، شاید اگر من ده بار هم بروم قبول نشود اما من هشت بار بروم دو بار بدهم به دو نفری كه در عمرشان مشهد نرفتند، بگویم تو عوض من برو مشهد، شاید خدا بخاطر زیارت او، بعد هم به امام رضا بگو، مشتری نو فرستادم. t
8- سلام پیامبر اسلام (ص) به زائران مدینه
اینقدر زوار عزیزه كه خدا به پیغمبر می گوید زوارها كه می آیند صبر نكن آنها به تو سلام بكنند، تا زوار آمد تو به آنان سلام كن. خدا به پیغمبر می گوید به زوار سلام كن یك صلوات بفرستید آیه اش را برایتان بخوانم:
«وَ إِذا جاءَكَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا» (انعام/54)وقتی مؤمنین می آیند سراغ تو یعنی مؤمن كه می آید زیارت تو صبر نكن او به تو سلام كند «فقل سلام» تا آمد «فقل سلام علیكم» . زوار كه آمد به او سلام كن، یعنی زوار كه وارد حرم امام رضا می شود قبل از اینكه او به امام رضا بگوید: «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا» امام رضا سلام می كند. و روایت داریم كه به امام حسن گفت: حسن جان هر كه تو را زیارت كند، امام حسن مجتبی در بقیع، مدینه، هر كه تو را زیارت كند، هر كه پدرت را در نجف زیارت كند، هر كه جدت را زیارت كند ما شفیع او هستیم. بیاییم افرادی را كه در عمرشان مشهد نرفتند، بفرستیم این عشق به امام رضا است، این هیئت ها می توانند یك كاری بكنند، الآن تو همه محله ها هیئت هست رئیس هیئت حساب كند تو این محله چند تا پیر زن، پیر مرد كسی است كه در عمرش مشهد نرفته. همین طور كه شما این كارها را می كنید آن كارها را هم می شود كرد كه بسیار كار خوبیست. وقت ما تمام شد.
همان كار شیرینی كه عاشورا كردید فراموش نكنید، عاشورا چند سال ایرانیان دست به یك ابتكاری زدند ابتكارشان به كشورهای دیگر هم رفت و حتی به امریكا هم رسید، نمازهای جماعت وسط عزاداری، البته آنجایی كه دم مسجد كه می روند تو مسجد، اما اگر توی خیابانند یا كه به مسجد دورند نكند نماز اول وقت قضا، عزاداری ما باید شرطی باشد كه نماز اول وقت فدا نشود.
خدایا تو را به حق محمد و آل محمد هر چقدر به عمر ما اضافه می كنی به ایمان و عقل و علم و عمل و اخلاص و عمق ما بیفزا. معرفت امام، مودت و محبت امام، اطاعت از امام را روز به روز در ما شكوفاتر بفرما. صدها میلیون آدم هستند ائمه را نمی شناسد، معرفت ندارد، مودت ندارد، توفیق زیارت نداره، خدایا آنها كه محرومند از این نعمت ولایت وسیله هدایت همشون را فراهم بفرما.
از همه عزیزان و دست اندركاران این ساختمان و این منطقه و این شهر از شما عزیزان و از همه تشكر می كنم.
«والسلام علیكم و رحمه ی الله و بركاته»
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است