تفسیر سوره قریش (1)

بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»
«أَلَمْ تر كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ» (فیل/1)سوره فیل را در جلسات قبل گفتیم، تا آخر آیه كه می فرماید كه «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ» (فیل/5)بعد می فرماید: «لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ» (قریش/1)من یك مقداری راجع به این صحبت كنم. «بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ إِیلَافِهِمْ رِحْلَه یَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» (قریش/1- 4)
خوب، ماجرای فیل را حتما شنیدید كه در یمن پادشاهی به نام ابرهه ساختمانی ساخت به مردم گفت دور همین ساختمان طواف كنید، عربی به ساختمانش جسارت كرد عصبانی شد گفت من هم ساختمان مكه را خراب می كنم. لشكری را سوار فیل كرد بیاورد كعبه را خراب كند، به نزدیك كعبه كه رسیدند خداوند فوج فوج پرندگانی را زیر منقارشان چیزهایی داشتند حدود بین عدس و نخود، فوج فوج این پرنده ها آمدند بالای سرِ لشكر فیل سوار، این ذرات را پرت كردند روی مخ اینها «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ» (فیل/5) «عَصْفٍ» یعنی كاه، «مَأْكُولٍ» یعنی خرده شده، كاه جویده شده، یعنی پِهِن مثلاً، كاهِ، پودر شدند اینها. از این معلوم می شود كه هر وقت دشمن به اسلحه جدیدی مسلح شد، خداوند هم با اسلحه جدیدی دشمن را تار و مار می كند. چون لشكر فیل سوار در تاریخ بی نظیر بوده این رقم هم نابود كردن در تاریخ بی نظیر بوده، بی نظیرش با بی نظیر جواب داده شد.
1- تلاش و كوشش علمی برای رسیدن به وضع مطلوب
«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّه یٍ» (انفال/60)اگر كسی طرح ابتكاری دارد، ما هم باید با طرح ابتكاری در مقابلش بایستیم. اگر با اسلحه حمله كردند امت ما با اسلحه می رود جلویش، هشت سال هم نشان داد، اگر در دنیای ورزش آمدند ما هم با ورزش می رویم، اگر در دنیای علم آمدند ما هم با علم، یعنی ما باید همیشه چیزیمان عقب نیفتد. با هر شیوه ای آمدند ما هم باید با همان شیوه. كما اینكه پیغمبران هم همینطور بودند. زمان حضرت عیسی علم پزشكی رشد كرد عیسی هم از طریق پزشكی مرده را زنده می كرد. زمان موسی سحر و جادو بود، حضرت موسی عصا انداخت اژدها شد. زمان پیغمبر ما با سخنرانی و فصاحت و بلاغت بود، پیغمبر ما هم قرآن آورد. زمان ظهور امام زمان چون علم و تكنولوژی رشد كرده، شاید معجزات حضرت مهدی هم با تكنولوژی و علم باشد، چون باید همیشه سنخیت داشته باشد. یعنی برای خیاطها باید از نظر خیاطی هنرنمایی كرد، برای نقاش ها از فن نقاشی. اگر برای نقاش ها یك خیاط ماهر را بیاوری این نقاش نمی فهمد چه می گویی باید خودش هم اهل آن كار باشد تا بفهمد كه شما شیرین كاری ات چه بود، اگر مردم در هر وادی بودند ما باید از همان وادی باشیم. خود قرآن هم می فرماید از هر دری بیایی من هم از همان در می آیم،
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 2
«تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْكُمْ» (محمد/7) «زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ» (صف/5) «فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا» (بقره/10)مریضی، مرضت را اضافه می كنم، كج شوی كجی ات را اضافه می كنم، خوب شوی، خوبی ات را اضافه می كنم. «كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاء وَ هَؤُلَاءِ» (اسراء/20)از هر در بروی من در همان راه تو را كمكت می كنم. این سنخیت بین امدادهای الهی.
2- لزوم احترام به مقدسات دینی
حالا، سوء قصد به كعبه، این مقدسات را باید حفظ كرد، چیزهایی كه مقدس است، احترام به مقدسات. چرم پوست گاو است، اگر كفش شد ما كفشمان را نمی بوسیم، همین پوست گاوی كه چرم است، اگر این چرم جلد قرآن شد ما می بوسیم. ابولهب را الآن بگیریمش می زنیم توی گوشش، اما تا مادامی كه اسم ابولهب توی قرآن است، دستِ بی وضو هم به ابولهب نمی شود گذاشت. احترام به مقدسات. ما باید حساب كنیم یك چیزی كه مقدس است، قداست ها را نشكنیم. شهید مقدس است، جانباز مقدس است، انقلاب مقدس است، عالِم ربانی مقدس است، مرجعیت مقدس است، سید، اولاد پیغمبر، مقدس است، مسجد مقدس است، حسینیه مقدس است، اسم الله مقدس است، حتی یا مهدی، اگر خواستیم یا مهدی به پیشانی بچسبانیم، اگر وضو نداریم حق نداریم پارچه بزنیم. یعنی یك چیزی كه مقدس شد، برخورد با مقدسات نابودی تویش است. كعبه مقدس است، فیل سوارها پودر شدند، مثل كاه شدند، چون می خواستند قداست را بشكنند.
حالا این برای سوره فیل بود كه، چون بعدش می گوید «لِإِیلَافِ» ، «لِإِیلَافِ» یعنی برای الفت قریش. چرا فیل سوارها نابود شدند، می فرماید «لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ» (قریش/1)برای اینكه قریش با هم الفت پیدا كنند. دوباره می گوید: «إِیلَافِهِمْ رِحْلَه یَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ» (قریش/2)این قلع و قمع فیل سواران برای این بود كه قریش الفت پیدا كند به این سرزمین تا مقدمه ظهور اسلام باشد. الفت دادن برای سفرهای زمستانی به یمن، تابستانی به شام بود. «إِیلَافِهِمْ رِحْلَه یَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ» (قریش/2)برای اینكه زمستان و تابستان بروند. ما كعبه را حفظ كردیم، فیل سواران را نابود كردیم تا قریش نان و آبشان به هم نخورد تا این ظرف برای پیدا شدن اسلام، حفظ بماند. ظرف كعبه و ظرف مكه را نگه داشتیم برای ظهور اسلام.
گاهی وقتها خدا یك كاری می كند برای اینكه یك كاری بعد در آینده می خواهد بكند. مثل یك دختر سه ساله در سه سالگی عروسك قنداق می كند، چرا؟ برای اینكه بیست ساله اگر زایید بلد باشد بچه قنداق كند. از سه سالگی این را وادار می كند به عروسك بازی، برای اینكه بعدا كه بچه دار شد بلد باشد چه كند. خود كعبه هم همینطور است، یكی از بزرگان یك شعری گفته، می گوید این كعبه را خداوند طراحش بوده، معمار اصلی اش خدا بوده، بعد ابراهیم آمده سنگ تراشی كرده، اسماعیل بنایی كرده، یعنی قرن به قرن این كعبه را نگه داشتند، چه خبر است؟ خداوند مهمان دارد، مهمانش كه حضرت علی است كه باید در كعبه متولد شود.
یك وقت تولد حضرت امیر بود، شعرش را خواندم در تلویزیون. می فرماید كه:
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 3
این كعبه را باید خدا در اصل معماری كند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری كند، آن را اولوالعزمی دِگر، یك چند حجاری كند، آن را اولوالامری دگر، منقوشِ گچكاری كند، اینسان خدا از خانه اش چندی نگه داری كند، تا از دوستی یك میهمان داری كند.
ما فیل سوارها را نابود كردیم تا كعبه حفظ بماند، برای اینكه قریش در سفرهای زمستانی و تابستان، نان و آبشان به هم نخورد.
3- برقراری الفت و محبت میان اقوام مختلف
«لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ» (قریش/1)قلع و قمع فیل سواران برای الفت قریش بود. «إِیلَافِهِمْ رِحْلَه یَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ» (قریش/2)الفت دادنی برای سفرهای زمستانی به یمن، تابستانی به شام.
خوب، دو تا كلمه «إِیلَافِ » آورده؛ «إِیلَافِ » یعنی الفت. در زمانی كه دید مردم از عربها دیدِ خاصی بود، دو مرتبه كلمه «إِیلَافِ » آورده، یعنی «إِیلَافِ » ، یعنی محور الفت است. ما برایمان باید از قرآن خط بگیریم. قرآن می فرماید: «وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَی» (نجم/43)خدا هم می خنداند و هم می گریاند. «أَضْحَكَ» قبل از «أَبْكَی» است، پیداست اصل بر شادی است، ایام سوگواری ما باید عزاداری كنیم، غیر از ایام سوگواری اصل بر «أَضْحَكَ» است، چون «أَضْحَكَ» را خدا قبل آورده. یك زمانی جنگ است، بله، ما جنگ می كنیم اما اصل بر جنگ نیست، اصل بر این است كه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم با همه. با همه رفیق باشیم، با همه الفت داشته باشیم، با همه رفیق باشیم، بله اگر خواستند به ما تجاوز كنند وظیفه مان است.
4- برقراری امنیت، مقدمه انجام عبادت
بعد می فرماید: «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» (قریش/3)حالا كه من كعبه را نگه داشتم و دشمنان شما را، ولو سوار فیل بودند، نابود كردیم «فَلْیَعْبُدُوا» پس بیایید عبادت كنید. حالا كه صدام را نابود كردیم، حالا كه بسیج، ارتش، سپاه، مردم، حالا كه بالاخره ما نگذاشتیم یك وجب خاك ایران تحت تصرف كسی قرار بگیرد، «فَلْیَعْبُدُوا» بیایید عبادت كنید. عبادت چی است؟ كار عبادت است، فكر عبادت است، خدمت به مردم عبادت است، از همه مهم تر نماز عبادت است، روزه عبادت است، یعنی تمام اینها بخاطر این است كه، حتی می گوید: «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» (قریش/4)حالا كه مشكل های اقتصادی تان حل شد، حالا كه گندم دیگر ایران از خارج نمی خرد، «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» حالا كه تهدیدها دیگر كاری به شما ندارد، «فَلْیَعْبُدُوا» در این ظرف، ظرفِ عبادت است آن هم با ابعاد مختلف. من یك كمی درباره این زمینه صحبت كنم.
بعضی ها كه راجع به نماز سرسنگین هستند یا راجع به هر كاری، مثلا می گوید مگر من نوكرشم؟ من نان بگیرم بدهم به او بخورد؟ مگر من نوكرشم؟ به من چه؟ به من ابلاغ نشده، تأمین اعتبار نشده، كسی به ما پولی نمی دهد، یك سیمایی از عبادت برایتان بنویسم. عبادت زنجیر نیست، كمند است. ببینید، گاهی وقتها به یك كسی می گویند كفش پا كن، مثل اینكه به خانم ها می گوییم حجاب داشته باش، فكر می كند این حجاب اذیتش می كند، بله از آزادی شما كم می شود، این
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 4
هم شوخی نداریم، آدم پایش پابرهنه باشد آزادتر است، اما این پابرهنگی و آزادی آفت دارد، پس شما پایت را بكن توی كفش، كفش درست است پای شما را گیر می گذارد، اما عوضش پای شما را حفظ می كند. اگر كفش پا را حفظ می كند، حجاب هم خواهران ما را حفظ می كند. هرچه ولنگاری بیشتر شود آمار فساد بیشتر می شود. در یكی از كشورهای غربی در همه پرسی كه كرده بودند، از كشورهای پیشرفته، گفته بودند 85 درصد ما مشكل خانواده داریم، یعنی نظام خانواده گسسته شده، چون آزادی جنسی هست، هركس با هركس دلش می خواهد هست، بنابراین ما نمی دانیم بالاخره این شوهرمان شب می آید خانه، نمی آید خانه، دوستمان دارد یا ندارد، صبح تا حالا با زن دیگری بوده، نبوده، مرد می گوید نمی دانیم این خانمِ ما بالاخره به كس دیگر هم دل بسته، به كس دیگر دل نبسته، 85 درصد كشورهایی كه وِل كردند حجاب را، حالا بعد از چند سال می آیند می گویند مشكلِ ما خانواده گسسته شده، پایت توی كفش باشد، آزادی اش كم می شود اما حفاظتش بیشتر می شود.
5- عبادت، اهرم حل مشكلات
عبادت چی است؟ عبادت زنجیر است؟ نه، كمندِ حفاظت است. بار است؟ نخیر اهرم است. بعضی وقتها می گوییم نماز بخوان، آه، آقا بیا سرِ شیفتت، آخ، همین كه مثلا بناست شیفت بدهد، بناست یكی درس، درس، امتحان است؟ اه، از امتحان ناراحت است، از هر كاری كه یك خورده مشكل باشد ناراحت است. بار نیست، اهرم است، اگر امروز درس بخوانی، فردا رشد می كنی. این نماز امروز بار نیست، اهرم است. قرآن می گوید «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاه یِ» (بقره/45)مشكلاتتان را با اهرم نماز حل كنید. نماز به سود خدا نیست، مصلحت ما است. ما اصلا همه نماز بخوانیم یا نخوانیم برای خدا یك ذره فرق نمی كند. مثل اینكه همه مردم، بارها مثل زدم، همه مردم رو به خورشید خانه بسازند یا همه مردم پشت به خورشید خانه بسازند، همه رو به خورشید خانه بسازند چیزی گیرِ خورشید نمی آید، همه پشت به خورشید خانه بسازند، چیزی از خورشید كم نمی شود. نماز و عبادت به نفعمان است.
كمیته امداد، دو تا سه تا از مسیحی ها كه زندان بودند، ارمنی ها، بخاطر اینكه بخاطر یك مبلغ كمی اینها زندان بودند البته اكثراً مسلمان بودند منتهی توی این مسلمان ها دو تا سه تا هم ارمنی بودند گفتند خوب اینها را هم آزاد كنید، تا آزاد كردند از نمی دانم فلان كشور غربی یك خانه دربست به اسم كمیته امداد كردند. یعنی دو میلیون دادند، پانصد میلیون گرفتند. اینطور نیست كه اگر شما یك بسیجی توی مسجد، پایگاه مقاومت، گفتی توی این منطقه، شانزده تا بچه تجدیدی داریم، از فرهنگیان نمونه بسیج بیاییم یك كلاس بگذاریم این بچه هایی كه تجدید شدند كمكشان كنیم، اگر مشكل علمی بچه را حل كنی، این بچه خودش می آید بسیجی می شود. اگر یك پیرزن، پیرمردی، توی برف و یخ، نمی تواند، دو تا نان گرفت بسیج مقاومت بیاید خانه اش داد، فردا این پیرمرد خواست بمیرد خانه اش را وقف بسیج می كند، برمی گردد اینها. خداوند می گوید كه یك وجب بیایی رو به من، من یك گام می آیم رو به تو، حدیث داریم، حدیث داریم كه اگر طبیعی بیایی رو به من، من هروله كنان می آیم رو به تو، یعنی با هیجان می آیم. یك كارِ عبادت بكنی، «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» (انعام/160)ده برابر كمكت می كنم. اینها برمی گردد، نگو مگر من نوكرتم، مگر من كلفتم. این
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 5
درس خواندنها، این خدمات، شما هشت سال زحمت كشیدید، یك عمر عزیزید. اگر من بگویم عزیزترین، لااقل از عزیزترین كشورهای دنیا جمهوری اسلامی ایران است، از عزیزترین كشورهاست، با اینكه همه، به كوری چشم حسود همه می خواستند اصلا ما نباشیم، با اینكه می خواستند محو كنند، می گوید هشت سال شما صبر كردید الآن دیگر عزت دارید.
6- عبادت، عامل وارستگی از دنیا
حالا، «فَلْیَعْبُدُوا» عبادت به سود خدا نیست، مسؤولیت ما است، سربار نیست، سرمایه است. چه قشنگ است این كلمات تابلو بشود، توی راهها، توی ساختمان ها، اصلا آیمفرمانداری های شهرستان ها اینها را بنویسند توی شهرها بزنند. بندگی خدا سربار نیست، سرمایه است، پرداخت نیست، گرفتن است. كلمات قصار است. وابستگی نیست، وارستگی است. تو اگر وابسته به خدا شدی كسی دیگر نمی تواند حریفت نمی شود، یك بچه اگر دستش را گذاشت توی دست باباش، هر لاتی نگاهش كند می گوید می زنمت، دستم توی دست بابام است. دستت را بگذاری توی دست خدا قوی می شوی، دستت را از دست بابات برداری هر هرزه ای نگاه بد به تو می كند. : «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» جبر نیست، جذب است، رابطه مالك و مملوك نیست فقط، رابطه عاشق و معشوق است، عبادت ذلت نیست، عزت است، : «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» عبادتِ غیر او یا جهل است یا جنون. ما خیلی باید خدا را شكر كنیم، در كل دنیا فرمانده های كل قوا فاسق هستند، تنها در جمهوری اسلامی فرمانده كل قوا عادل است، بله قربان گوی عادل هستیم، دنیا بله قربان گوی فاسق است.
عبادت: «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» عبادت تشكر از گذشته هاست، حیات برای آینده است. اصلا عبادت همراه با خلقت است، قرآن بخوانم، «بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ» توی قرآن هم داریم «سَبَّحَ لِلَّهِ» (صف/1)فعل ماضی، هم داریم «یُسَبِّحُ لِلَّهِ» فعل مضارع. «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ» ، «یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ» (جمعه/1)شما اگر «سُبْحَانَ اللَّهِ» گفتی با همه هستی شریك هستی، اگر نگفتی وصله هم رنگ هستی نیستیم. قرآن بخوانم، قرآن می گوید «كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ» (روم/26)كل هستی در حال قنوت است، تو اگر اهل قنوت و تواضع نباشی وصله هم رنگ هستی نیستی.
7- كمال آفرینش، در گرو پرستش خدا
«فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ، الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ» آفرینش برای عبادت است. قرآن می فرماید: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِی» (ذاریات/56)اصلا انسان و جن را آفریدم برای عبادت، تمام انبیاء آمدند برای عبادت. البته عبادت به معنای جامع. عبادت به جز خدمت خلق نیست، این حرف درست نیست. عبادت، خدمت خلق هم عبادت است. امام حسن دارد طواف می كند، یك مرتبه طوافش را رها می كند می گویند آقا چرا طواف را ول كردی؟ فرمود یك نفر با من كار داشت، گفتند آقا در حال طواف بودی، گفت باشه بعداً طواف می كنم. خدمت به خلق می ارزد كه امام حتی اعتكافش را، با اینكه سه روز باید معتكف بشویم روز سوم بود ظاهراً، با امام حسن كار داشتند اعتكاف را شكست. خدمت به خلق خیلی مهم است، خیلی مهم است خدمت به خلق. حدیث داریم امام فرمود شما اگر می خواهید به ما محبت كنید دستتان
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 6
به ما نمی رسد به مسلمان ها كمك كنید، كمك به مسلمان ها مساوی است با كمك به ما. امام كاظم فرمود مشكل مسلمانی را حل كنید انگار مشكل ما را حل كردید. اگر یك كشوری باشد همه آماده باش، همه چابك، همه مجهز، همه باسواد، همه با هم رفیق، هیچ كس پشت سر همدیگر حرف نزند، این چه می شود مثلاً، چه می شود؟
آفرینش، اصلاً خلقت ما برای عبادت است، «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» همه انبیاء آمدند، «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ أُمَّه یٍ رَسُولً» (نحل/36)در هر امتی پیغمبر فرستادیم، كه چی؟ «أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» (نحل/36)یك بار كسی فكر نكند خدا به نماز ما نیاز دارد؟ «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ» (عنكبوت/6)قرآن می گوید خداوند قطعاً غنی است و هیچ نیازی به شما ندارد. گاهی وقتها خدا می گوید كه خیلی نازت را نمی كشم ها، می خواهی نماز بخوان، می خواهی نخوان، اگر استكبار كردند، اگر تكبر كردند از عبادت، خداوند فرشته هایی دارد میلیاردها میلیارد فرشته دارد كه دائماً عبادت می كنند و هیچ خسته هم نمی شوند.
8- مقایسه ارزش دنیوی و اخروی عبادت
اصلاً عبادت ما چند می ارزد؟ می خواهی قیمت كنم عبادت ها را؟ اگر یك كسی بمیرد و نماز نخوانده باشد، وارثینش برایش مثلا خواسته باشند نماز بخوانند، یك سال نمازش فرض كنید حالا با كم و زیادش صد هزار تومان، اگر میانگین عمر را بگوییم هفتاد است، شصت و پنج سال، پنجاه و پنج سال، حالا برای اینكه حسابمان رند باشد، پنجاه سال می خواهیم برای آقا نماز بخوانیم، پنجاه تا صد هزار تومان می شود پنج میلیون، پول یك پیكان، پنج سال هم روزه، فرض كنید آن هم می شود فرض كنید پنج میلیون، پول دو تا پیكان. پول یك موتور هندا هم می رویم مكه، كل عبادات ما اگر خواسته باشند بعد از ما بگیرند دوازده میلیون، دوازده میلیون یك مرغدانی به آدم می دهند تهران. یعنی یك مسكنی می دهند كه بسیار كوچك، حالا شهرهای دور مثلا حالا یك خانه معمولی به آدم می دهند. كل عبادت های ما ده، دوازده میلیون بیشتر نمی ارزد، آن وقت می گوید اگر عبادت كنی می دانی چه بهت می دهم؟ «جَنَّه یٍ» باغی به تو می دهم در بهشت «عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ» (حدید/21)وسعتش به اندازه همه آسمان ها و زمین است. یعنی عبادت ما چیزی نمی ارزد. اینكه می گویند عبادت كن مثل پدری كه می گوید دستت را بده، می خواهد تو نیفتی، وگرنه حالا او بگوید نخیر من دستم را توی دست تو نمی گذارم، می گوید خوب به درك، برو بیفت.
یك بار دیگر بخوانم آیه را، «لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ» (قریش/1)من لشكر ابرهه را نابود كردم چون آنها می خواستند قداست ها را بشكنند. مردم عزیز، به خانواده های شهدا جسارت نكنید، اینها مقدسند. گفتم چرم اگر جلد قرآن شد مقدس است، این خون در راه خدا ریخته، مقدس است، به خانواده شهدا جسارت نكنید. خوب حالا به من چه كه رفتی جبهه، رفتی كه رفتی، اصلا نباید بگذاری برود. زینب كبری دو تا پسر داشت كربلا شهید شدند، به یاری برادرش امام حسین، جلسه فاتحه ای گرفتند در مدینه، یك نفر كه آمد فاتحه بخواند گفت حالا نباید برود كربلا، تا گفت نباید برود كربلا، همان در جلسه فاتحه گرفتند كتكش زدند، البته من نمی گویم شما این كار را بكنید، ما افتخار می كنیم كه بچه مان شهید شد. جانبازها مقدسند. مركب همین كه روی كاغذ اسم الله نوشت، این مركب می شود مقدس. مقدسات را نشكنید. ابرهه سوار
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 7
فیل شد آمد مقدسات را بشكند، خداوند توی قرآن خیلی ها را نابود كرده، قوم عاد و ثمود و. . . منتهی قوم عاد مثل تنه درخت می افتادند، «أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَه یٍ» (حاقه/7)قرآن می گوید مثل تنه درخت افتادند. هیچ قومی را، مثلا قارون هم نابود شد ولی خوب سالم رفت توی گِل، فرعون هم سالم رفت توی آب، هیچ كس پودر نشد، تنها گروهی كه پودر شدند لشكر ابرهه بودند و او بخاطر اینكه می خواستند قداست ها را، چی؟ بشكنند، قداست ها را. توهین به یك روحانی، توهین به قرآن، توهین به مسجد، توهین به معلم، توهین به مادر، توهین به پیرمرد، بابا ریشش را در اسلام سفید كرده، چرا سر به سرش می گذاری؟ هر چیزی كه مقدس است، قداست را، قداست را شكستند خدا پودرشان كرد. یعنی از قوم عاد و ثمود، از قارون و فرعون بدتر شدند. چرا ما این توهین به مقدسات را نابود كردیم؟ «لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ» (قریش/1)برای اینكه قریش یك سر و سامانی داشته باشد، در سفرهای زمستانی و تابستانی اقتصادشان جور بشود. اقتصادشان جور شد؟ حالا وقتِ «فَلْیَعْبُدُوا» اگر حساب كنیم صدامیان و بعثیان ابرهه زمان ما بودند، اگر حساب كنیم برخورد ایرانی ها با آنها برخورد ابابیل بود و آنها نابود شدند، اگر حساب كنیم «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ» مشكل گندم حل شد، اگر حساب كنیم مشكل آب دارد حل می شود، همین بسیج و سپاه بالای صد، سد و راه را دارند می سازند. اگر باور كنیم كه حالا كه یك كمی نرخ نفت رفت بالا، بسیاری از توطئه ها خنثی شد، حالا «فَلْیَعْبُدُوا» بیاییم به هم كمك كنیم، عبادت به ابعاد مختلف، نه عبادت بجز خدمت خلق نیست.
درست نیست كه وقت نماز جماعت آقا می گوید: «قَد قامت الصَّلَاه یِ» پایگاه مقاومت بعضی هایشان می روند نماز، بعضی ها نمی روند. قفل كنید، در را ببندید نماز. آقا یك بار می بینی یك كسی تلفن دارد، بسمه تعالی، تلفن نداشته باشد. شما انشاءالله خدا قسمت كند بروید مكه، مكه تا گفتند: «قَد قامت الصَّلَاه یِ» طواف قیچی می شود، حساب نمی كنند دور هفتمش است، زنِ حامله است، یك دقیقه صبر كن، یك دقیقه صبر كن نه، «قَد قامت الصَّلَاه یِ» طواف تعطیل. طواف یك امت اسلامی مهمتر است یا نماز جماعت؟ نماز جماعت، نماز جماعت طواف تعطیل می شود. دو، یك دقیقه كسی گوشی را برندارد چه می شود؟ اصلا توی تلفن ها می زنند، آقا الآن وقت ظهر است ده دقیقه دیگر.
آن وقت اگر نمازمان را فرادی بخوانیم، امام داشت نماز می خواند: «اللَّهُ أَكْبَر» «بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ» هی دستش را همچین می كرد، «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ. . . » (حمد/2- 5)و. . . هی همچین می كرد. یكی از سردارانی كه می گفت كه دویدم رفتم گفتم آقا سرِ نماز همچین می كند چی است؟ بیایید ببینید چشه؟ دویدند دیدند آقا همچین می كند می گفت آقا می گوید نگذارید من تنهایی نماز بخوانم یكی بیاید به من اقتدا كند، توی اتاق، حتی، ببین آخه یكی به یكی اقتدا كند، هفتاد و پنج برابر می شود. دو تا بیشتر، سه تا بیشتر، ده تا كه شد هیچ كس دیگر حسابش را ندارد. مثل انگشت، انگشت یكی داشته باشی تلفن می كنی، دو تا داشته باشی سطل ماست بلند می كنی، سه تا داشته باشی پیاز و سیب زمینی برمی داری، چهارتا داشته باشی سطل آب برمی داری، پنج تا داشته باشی آمپول می زنی، همینطور، ده تا كه شد دیگه ده تا كه شد دیگه هیچ كس حسابش را ندارد، یعنی انگشت ها به ده تا كه رسید هیچ كس یعنی در تاریخ بشریت هیچ كس نگفته یك شغلی پیدا شد یازده تا انگشت می خواهد متأسفانه چون من
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 8
ده تا داشتم من را استخدام نكردند. شد؟ باید وقتی «قَد قامت الصَّلَاه یِ» می گویند همه برویم نماز، اگر بچه ها تجدید شدند همه بسیج شویم توی این خیابان ها بچه تجدیدی نداشته باشیم. در نظافت، در بهداشت، شما نمونه های خوبی انجام دادید، توی این قطره چكان، اسمش را یادم رفت، فلج اطفال، یكی دو روزه بسیج حل كرد، ما مملكتمان هر كاری همه با هم باشیم و همه بسیج بشویم هیچ مشكلی توی مملكت نیست. مشكل مسكن حل می شود، مشكل وام حل می شود، مشكل كتاب حل می شود. آنقدر كتاب زیادی در خانه ها هست و آنقدر آدم داریم پول كتاب. آنقدر قرآن زیادی توی خانه ها هست و آنقدر آدم هم می خواهد قرآن بخواند، قرآن ندارد. توی هر خانه ای از یك چمدان تا یك كامیون ظرف اضافه یا لباس هست، خانه های فقیر به اندازه یك ساك لباس اضافه هست، خانه پولدارها به اندازه یك كامیون. اگر لباس های اضافی را بیاوریم بیرون اصلاً دیگر برهنه ای در مملكت ما نیست، در همه كاری، همه، مثلا فصل زمستان كه می شود بسیج شویم تمام لباس های زائد نو را، نه لباس كهنه، لباس های زائد نو را از همه خانه ها بكشیم بیرون تقسیم كنیم، برهنه ای نیست، اصلا كسی سرما نمی خورد، كسی سرما نمی خورد.
خدایا به ما توفیق «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ» مرحمت بفرما. . «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» می گوید گرسنگی تان را حل كردم، امنیتت را حل كردم، برای اینكه «فَلْیَعْبُدُوا» حالا بیایید بنده خدا شوید. خدایا از امكانات موجود به ما توفیق بده جوری استفاده كنیم كه روز قیامت شرمنده خون شهدا نباشیم. اگر تا حالا قداستی شكستیم، آبروی مؤمن مقدس است، شما كه غیبت می كنی یك قداست را می شكنی، اگر تا حالا قداستی را شكستیم، امام صادق فرمود كعبه عزیزی، بعد فرمود آبروی مؤمن از تو هم عزیزتر است، اگر تا حالا عزتی را شكستیم، گذشته ما را ببخش و بیامرز.
«والسلام علیكم و رحمه ی الله و بركاته»
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است