انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»
بحثی كه هفت هشت هفته است دنبال می كنیم بحث ازدواج است، با كی ازدواج كنیم، انتخاب همسر، یك جلسه صحبت كردیم حالا تصادف شد شب جمعه ای كه انتخاب همسر است به انتخابات خورده است گفتیم حالا پرانتز باز كنیم راجع به انتخابات هم یك چیزهایی را بگوییم كه مردم به هر كس می خواهند رأی بدهند بروند بدهند من فقط اصل انتخاب را می خواهم بگویم و ملاكهایی كه قرآن گفته است.
1- انقلاب اسلامی، امانت خداوندست
1. در سوره نساء می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا» (نساء/58)بدرستی كه خدا به شما امر می كند اینكه ادا كنید، امانات را به اهلش بدهید، دختر شما امانت است به كی می دهی پسر شما امانت است به كی می دهی، بچه شما امانت است توی چه مدرسه ای ثبت نام می كنی چه معلمی می آوری توی خانه هر چیزی كه خدا داده است امانت است از جمله انقلاب هم امانت است شهدا تكه تكه شدند یك رژیمی را به ما دادند این رژیم را می خواهیم به كی بدهیم شما یك سوئیچ ماشین داشته باشی به كی می دهی؟ هر راننده ای كه آمد نمی گویی چون خوشگل است به این بدهم چون پیر است به این بدهم جوان است بدهم به این سید است بدهم به این شیخ است بدهم به این اصلاً وقتی راننده را دیدی نه می گویی دیپلم است می گویی ببینم تصدیق داری یا نه؟ اگر اهل باشد سوئیچ را به او می دهی شما سوئیچ ماشین جمهوری اسلامی را می خواهی به كی بدهی البته پلیس هست شورای نگهبان هست رهبری هست شورای مصلحت هست خود مردم همه بیدارند اما در عین حال آن كسی كه پشت فرمان می نشیند رئیس جمهور است رئیس امور اجرایی كشور است راجع به این من آیاتی را خدمتتان بگویم.
حدیث داریم نگاه نكنید كه كی نماز می خواند ركوع و سجودش طولانی است نگاه كنید امانت دارد یا نه، قبل از رئیس جمهوری چی داشت الآن چی دارد قبل از نمایندگی مجلس چی داشت بعد از اینكه یك دوره نمایندگی چی دارد البته یك رشد طبیعی است طوری نیست هر قصاب و نانوایی و بزازی و كتابفروشی آنها هم گاهی ماشین شان پیكان است پژو می شود پژو است گاهی بنز می شود خانه شان خشتی است آجری می شود آجری است سنگی می شود یك سیر طبیعی توی عموم هم پیدا می شود اما سیر غیر طبیعی یك سیر غیر طبیعی وگرنه. . . هر كسی باشد آقا شما اول بچگی. . . اول بچگی هیچی نداشتم الآن خیلی دارم باید طبیعی باشد یك نفر آمد پهلوی من گفت آقا اینكه می گویند آدم درشان خود زندگی كندشان من چیه؟ گفتم شان شما این است كه سوت نكشند مثلاًشان بنده این است كه انگشترم دو سه تومان پنج تومان پانزده تومان حالا تا بیست تومان اما اگر گفتم این انگشترم یك میلیون قیمت دارد سوت می كشند این سوت پیداست كه باید خمس بدهم نمی توانم بگویم آقا اسلام گفته زندگی به مقداری كه خرج كنی خمس ندارد بله این
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 2
انگشتر شما پانزده تومان آن خمس ندارد باقی آن خمس دارد شما یك خانه هستی یك تلویزیون بس است اما اگر توی هر اتاق یك تلویزیون داشتی بعد بگویی آقا من زیاد نیاورده ام من هر چی گیرم آمده است خرج زندگی كرده ام خزج زندگی ممكن است هفت تا كراوات روی هم بزنی اگر كسی هفت تا كراوات روی هم زد این زندگی نیست این خل است اتریش هم باشد او را می گیرند زندگی باید طبیعی باشد من یكوقت كسی همراهم بود خودم میل به غذا نداشتم گفتم برو غذا بخور تو مهمان من هستی برو غذا بخور من پولش را می دهم از آشناهای خیلی نزدیك بود آمد دیدم خیلی می گوید گفتم مگر چی خورده ای؟ گفت یازده سیخ كباب خورده ام! گفتم دو تا سیخ را من می دهم نه تای دیگر را خودت بده من گفتم مهمان من. . . شان یعنی اینكه بگو من جوان بودم صبحانه نخورده بودم سه تا سیخ خوردم پنج تا سیخ خوردم یازده تا سیخ كجا رفت؟ اینكه گاهی وقتها. . . جوك نمی گویم دارم مسائل فقهی می گویم آقایان تو رساله مراجع تقلید می خوانند آدم خرجی كه می كند خمس ندارد جواب این است كه خرجی كه مردم برایت سوت نكشند اگر جوری خرج كردی كه هر كس آمد سوت كشید مازاد آن خمس دارد نمی توانیم بگوییم من زندگی كرده ام پس خمس ندارد من ذخیره ندارم خمس مال ذخیره است ذخیره نكرده ای ولی اتاق شما لوستر لازم ندارد همه انگشت هایت را انگشتر كرده ای یك كسی هم لباسهایش را سبز كرد ریش هایش را هم سبز كرد گفتند چرا ریش هایت را سبز كرده ای گفت من یك ضرب می خواهم چهارده معصوم شوم گاهی وقتها مثل عكس هایی كه هیئتی ها می گذارند چه كار. . . هیچی نگویم چون اینكه می گویم همچین توی آن. . . یك ابوالفضل و امام حسین (ع) كه از اولیاء خدا هستند می دهیم در اختیار یك نقاش حالا این نقاش هر چه دلش خواست توی دنیای خیال می كشد یعنی معشوق ما تبدیل می شود كه مخلوقش نقاش، چقدر ما باخته ایم می گوییم معشوق ما را توی نقاش بكش آن نقاش هم بر می دارد هر چی توی ذهن اش هست می كشد چه معامله ای است كه آدم معشوقش را بدهد مخلوق فكر یك نقاش این خسارت است. امام فرمود در انتخابات نگاه نكنید كه كی ركوع و سجودش طولانی است نگاه كنید كه آقا امانت را خوب نگه می دارد یا نه این آقا زمانی كه مسؤولیت های قبلی را داشت چند تا از همشیرهایش و فامیل هایش را، نور چشمی هایش را، چند تا از حزب خودش آورد و همه را قلع و قمع كرد.
2- سپردن امانت به دست افراد با صلاحیت
2. در روایات داریم مراد از «أهل» در آیه 58 سوره نساء، رهبری جامعه است فكر نكنید آیه را سیاسی اش كردم نگویید آقای قرائتی شما آدم سیاسی ای نبودی آمدی از قرآن بگویی نزدیك انتخابات وارد سیاست شدی، بنده باید سیاست داشته باشم سیاستی كه قرآن می گوید خوب است آن سیاستی كه بد است شیطنت است، خداوند امر كرده كه امانت را به اهل بدهید امام صادق (ع) فرمود مراد از امانت سپردن رهبری جامعه است یعنی دستت را بگذاری توی دست اهل بیت اگر كسی می داند فلانی نمره اش شانزده است می گوید درست است كه نمره اش شانزده است ولی این بچه محله مان است این هم لباسمان است بخاطر هم لباسی همشهری اینطور است این ترك است این فارس است این سیاه است شرقی است غربی است یعنی مال شرق ایران است مال غرب ایران است ببینید هر كس نمره
3.
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 3
شانزده سراغ دارد بین خودش و خدا به پانزده و نیم رأی بدهد خیانت كرده است حدیث در الغدیر جلد هشت صفحه 291 «من تقدم علی قوم» خیلی خوب است كه ایرانیها این حدیث ها را حفظ كنند چون تا حالا بیست و پنج مرتبه پای صندوق آمده ایم خدا رحمت كند امام را، كه انقلابی آورد مردم خودشان بروند پای صندوق «من تقدم علی قوم» كسی كه مقدم بدارد بر قومی در حالی كه او «و هو یری» می بیند «فیهم» در میان مردم «من هو افضل» می داند كه او افضل است كسی كه جلو بیفتد می داند از او بهتر است «فقد خان» حتماً خیانت كرده است «الله و رسوله و المؤمنین» به خدا و رسول خدا و همه مؤمنین، روایت درایم همه اوامر و نواهی خدا امانت های خداست اینكه قرآن می گوید امانات را به اهلش بسپارید این است. . . یك كسی رئیس جمهور شود كه به اوامر و نواهی الهی بیشتر عمل كند لبخند نزد به دستورات خدا البته حالا دیگر مسؤول نیست یك زمانی مسؤولیت مهمی توی ایران داشت ما رفتیم راجع به زكات با او صحبت كردیم گفت این شیخ قرائتی همه اش می گوید زكات نماز زكات نماز بابا نفت داریم سوبسید شیر خشك را كم می كنیم پول نفت را كم می كنیم به اندازه ده برابر زكات كشاورزها پول توی آن هست ما الآن به زكات كشاورزها نیازی نداریم وقتی گفتیم زكات به ریش زكات خندید زكات از اصول ما است از واجبات مهم ما است زكات ندهیم نماز قبول نمی شود نماز نشود هیچی قبول نمی شود زكات كلید است بحث این نیست كه عوض زكات پپسی را گران می كنیم سیگار را گران می كنیم مالیات و عوارض را زیاد می كنیم این رئیس شد فكر كرد می تواند زكات را. . . بعدش هم بگوید حالا نماز هم. . . البته مراد از نماز عرفانی است كه آدم از راه موسیقی هم می تواند به عرفان برسد از هر راهی می شود به خدا رسید طرق مختلف قرائات مختلف از این حرفهایی كه هی می گویند نماز یك ركعت آن نمی تواند باشد ما در دین اصول ثابتی داریم بله اصول متغیر هم داریم ولی نماز و زكات جزو اصول ثابت ما هستند بخش عظیمی از آن، به هر حال قرآن می گوید خدا امر كرده است كه امانت را به اهلش بسپاریم آنوقت حدیث داریم امام فرمود مراد از امانات اوامر و نواهی است یعنی به كسی رأی بدهیم كه معتقد عمیق باشد به احكام اسلامی.
3- نقش حاكمان در صلاح و فساد در جامعه
اگر خواستید جامعه اصلاح بشود باید مسؤولین اصلاح بشوند امام در نهج البلاغه فرمود: «فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّه یُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاه ی» (نهج البلاغه/ص 333)ما خیلی وقتها. . . شاید عمامه به سری به اندازه من در دانشگاهها سخنرانی نكند میانگین سالی صدتا سخنرانی توی دانشگاهها دارم آخر حرفها دانشجوها می گویند آقای قرائتی ما مخلص قرآن و حدیث هستیم اما فلان مسؤول می دانید چه كرد؟ فلانی می دانی چه كرد؟ من هم دو تا چیز می گویم اول اینكه دیده ای یا شنیده ای؟ نه می گویم هست نه می گویم نیست تحقیق كن اگر تحقیق كردی فهمیدی فلان مسؤول واقعاً سوء استفاده كرده است این مسؤول را واقعاً كنار بگذار شما اگر دیدی نانوایی نانش خوب نیست یا چلوكبابی غذایش فاسد است ترك غذا نمی كنی ترك این جا را می كنی اگر این داروخانه بسته است می روی یك داروخانه دیگری. ممكن است
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 4
بیست نفر پوچ در بیایند حالا اگر بیست تا نانوایی بسته اند باید به مردم گفت نان نخورند؟ واجب است در انتخابات شركت كنیم گرچه بعضی از مسؤولین پوچ در آمدند و پوچی آنها ثابت شده است البته اینهایی كه می گویند پوچ هستند خیلی هایش ثابت نشده است بر فرض همچین می گیریم كه فلان مسؤول با اسناد و نوارها با همه چیز ثابت شد گیرم كه ثابت شد ایشان را رها می كنیم انقلاب را رها نمی كنیم ماشین خراب است مكه را رها نمی كنیم هواپیما را عوض می كنیم ما نمی توانیم بگوییم چون چهار تا هواپیما سقوط كردند ما دیگر هواپیما نمی رویم مكه واجب است صد تا هم هواپیما سقوط كند مكه واجب است.
4- لزوم اهتمام به امور جامعه اسلامی
شركت در انتخابات واجب است چون انتخابات از امور مسلمین است و قرآن می فرماید مگر می شود كه كسی مسلمان باشد و به امور مسلمین بی تفاوت باشد. «مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِم» (كافی/ج /2ص 63) كسی كه صبح كند و نسبت به امور مسلمین بی خیال باشد «فَلَیْسَ بِمُسْلِم» مسلمان نیست ما باید. . . چون اگر ما اهتمام نكنیم آمریكا برای ما اهتمام دارد نقشه می كشد كه كی باشد و كی نباشد آنوقت او از آنطرف دنیا برای شما نقشه بكشد و شما نقشه نكشی اگر هم دین نداریم بخاطر غیرت ملی مان باید در انتخابات شركت كنیم.
رضا شاه مرد چون خیلی جنایت كرده بود همه روحانیون و مردم با او بد بودند و كسی فاتحه اش نرفت دولتی های آن زمان جمع شدند گفت حالا كی منبر برود آخوندی نیست كه منبر برود برای ختم رضاشاه بالاخره یك كسی بود ارتش بود ولی سخنران خوبی بود اتفاقاً الآن هم زنده است و من پریروز پیش اش بودم پیرمرد خوبی هم هست بردند گفت در فاتحه رضا شاه یك سخنرانی كردیم البته بحثم راجع به معاد بود تا رسیدم به رضا شاه گفتم پروردگارا اعلی حضرت همایونی رضا شاه را با خسرو پرویز محشور بفرما خسروپرویز شاه ایران بود كه نامه پیغمبر را پاره كرد قطعاً جهنمی است بعد او را گرفتند و گفتند چرا گفتی خسروپرویز گفت والله تا من خواستم بگویم پروردگارا اعلی حضرت را با محمد و آل محمد یادم آمد كه محمد و آل محمد عرب هستند گفتم شاه ایران با این عربها محشور شود غرور ملی ام گل كرد و دنبال ایرانی می گشتم كه خسروپرویز به ذهنم آمد خوب اگر مسلمان هستی برای اینكه ماشن اسلام را بدهیم دست یك نفر كه بین خودمان و خدایمان حجت داشته باشیم گیرم مسلمان نیستم ایرانی كه هستیم چون هر ایرانی كه یك رای دارد كم بشود آمریكا یك تنگور بیشتر می شود ما گاهی وقتها باید حساب كنیم ایرانی كه هستیم یك نوكری اذیت می كرد اربابش را به ارباب گفتند این نوكر را توی كوچه دارند می زنند تا گفتند می زنند فوری رفت گفتند چرا می زنید؟ حسابی دفاع كرد مردم گفتند تو كه از دست این دلت خون است گفت من از دست این دلم خون است اما غیرتم اجازه نمی دهد بالاخره نوكر من كه هست منسوب به من هست چون منسوب به من است اجازه نمی دهم شما بزنید اگر هم خواسته باشم بزنم خودم می زنم آدم ممكن است بچه بد خودش را بزند اما بگویند مردم دارند بچه ات را می زنند به غیرت پدر بر می خورد آمریكا برای ما تصمیم بگیرد؟ به غیرت ما بر می خورد هر كس یك جو دین داشته باشد نمی تواند آرام بنشیند و اجازه بدهد كه از آنطرف دنیا برایش نقشه بكشند آمریكا می گوید من كه صلاح نمی دانم
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 5
ایران در مسأله هسته ای پیش برود البته عكس سكسی هست اگر بخواهید به شما مفت می دهیم ماهواره سكسی هر چه عیاشی بخواهید به شما می دهیم فقط فرمول پپسی كولا را به شما نمی گوییم كه چی هست این مال آبكی فرمول اف شانزده هواپیما را هم نمی دهیم این هم مال سفتكی اش یعنی مسائل آبكی و سفتكی به ما نمی دهد اما هر چه عیاشی است مفت مفت این آمریكا كه در آسمان و زمین ما را زده است و نمی خواهد كه سر به تن ما باشد به هر حال غرور ملی كه هست.
5- در میان نامزدها، بهترین را انتخاب كنیم
4. به كی رأی بدهیم؟ من دیشب توی قرآن نگاهی كردم البته بیش از اینهاست ولی من هفت تا را آورده ام كه خسته نشوید خدا گفته من هفت بار بهترین من هستم هفت بار هم تو بهترین باش، خدا گفته من احسن هستم تو هم احسن باش اما من احسن هستم قرآن می فرماید «لِیَجْزِیَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا» (نور/38)من جزا كه می دهم به بهترین عمل جزا می دهم «أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» (تین/4)شما را خواستم خلق كنم بهترین ساختمان را به تو دادم «أَحْسَنَ الْحَدِیثِ» (زمر/23)من برای تو خواستم حرف بزنم بهترین حرفها را زدم «أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» (مؤمنون/14)من بهترین خالق هستم «أَحْسَنَ الْقَصَصِ» (یوسف/3)قصه خواستم بگویم بهترین قصه ها را گفتم «الَّذِی أَحْسَنَ كُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَهُ» (سجده/7)هر چیزی را كه آفریدم احسن آفریدم حالا كسی نگوید آقای قرائتی زهر مار هم احسن است باسمه تعالی زهر مار هم احسن است بیست است آقا من را كشت بله تو را كشت زهر مار در بدن مار نمره اش بیست است جایش عوض شود نمره اش صفر می شود مثل آب دهان آب دهان هر كس در دهان هر كس نمره اش بیست است بله اگرتف شد و به دیگری پرت شد بد می شود ما آب دهان تا مادامی كه توی دهان است باید نمره بدهیم نه جایش. . . ابروی من اینجا كه هست نمره اش بیست است چرا؟ برای اینكه جلوی فشار نور را می گیرد خورشید كه می خواهد به چشم بتابد بعد اگر ابرو اینجا بیاید نمره اش صفر می شود هم زشت می شود هم نور اذیت می كند اشك چشم چون شور است در جای خودش نمره اش بیست است بعد اگر اشك چشم بیاید تو آب دهان. . . اشك چشم فقط شور هم نیست از ده تا ماده تشكیل شده است و چون چشم ما جوری ساخته شده است كه باید همین ده تا ماده آنرا نگه دارد پی توی آب نمك باید سالم بماند زن در جای خودش نمره اش بیست است زن در جای خودش نمره اش بیست است جهان چو چشم و خال و ابروست كه هر چیزی به جای خود نیكوست پس خدا گفته احسن نمره من بیست است بعد گفته تو هم می خواهم كه نمره ات بیست باشد انتخاب همسر. . . بچه دار شدی چه اسمی روی بچه ات بگذاری؟ احسن، زهرا درخشنده فاطمه زن استثنایی زن نمونه معصومه پاك طاهره پاك عفیفه. . . بعضی اسم ها اسم گل می گذارند بعضی ها اسم هایی می گذارند كه از غصه دیوانه می شود سیپیتیا می گوییم سیپیتیا چیه می گوید در لغت نامه. . . در دائره المعارف آلمان این اسم اسم یكی از تیغ های بیابان آفریقا است باید گفت خره سرت چون خاك حیف است آخر لااقل ما اسم آدم بگذار یا اگر از آدمها فراری هستی اسم یك گل بگذار آخر اسم تیغ این هم تیغ آفریقا! بعضی ها را آدم غصه می خورد شاعر
5.
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 6
یك چیزی می گوید كه خر خوب است چون به اندازه یك خر خر است اما بعضی آدمها باندازه چند تا خر خر هستند این است كه قرآن یك آیه دارد راجع به چند تا خر می گوید «أُوْلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ» (اعراف/179)بعضی چهارپا هستند بلكه بدتر تمام گرگها چهار تا پرونده توی دادگستری ندارند ما آدمهایی داریم كه سه كیلو پرونده دارد یعنی اگر بگوییم فلانی زبانش مثل مار است درست نگفته ایم چون مار روز قیامت اگر از ما شكایت كند ما جوابی نداریم اگر بگوید آقای قرائتی شما گفتی فلانی مثل مار است من سالی یك نفر را بیشتر نمی گزم این زبان روزی یك نفر را می گزد من هر كس بغلم بیاید می گزم این از نیشابور سنندج را می گزد از سنندج نیشابور را می گزد از اینطرف كره زمین آنطرف كره زمین را غیبت می كند زبانهایی هست كه غیبت می كنند از این شهر به آن شهر از آن شهر به این شهر ما نمی توانم زبان مثل مار است. قرآن گفته: «یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (زمر/18)این آیه حرفهایی دارد هی به ذهنم می آید نمی دانم یك صلواتی بفرستید یك جاهایی گول زننده است اینكه می خواهم بگویم خیلی گول زننده است زیادی گوش بدهید قرآن می گوید. . . آخر می گویند آقا من تشخیص دادم كه این احسن است.
6- بهترین سخن را پیروی كنیم
6. قرآن می گوید: «فَبَشِّرْ عِبَادِی» (زمر/17) «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (زمر/18)به بندگان من بشارت بده بندگان من كسانی هستند كه حرف را گوش می دهند و از بهترین حرف پیروی می كنند این خیلی دقیق است اول می گوید: «فَبَشِّرْ عِبَادِی» آخر بعضی ها می گویند آقا اجازه بده ما هر كتابی بخوانیم چرا علما و مراجع نوشته اند خواندن كتاب ضاله ممنوع است این آزادی علم است خودم انتخاب می كنم اول قرآن گفته: «عِبَادِی» یعنی بنده خدا شما بنده خدا هستی یا نه اگر بنده خدا باشی چون اگر خدا را شناخته باشی دیگر زرق و برق ها را با خدا معامله نمی كنی یكوقت می گویم آقا اگر دستت به طناب هست محكم ببند و برو توی دریا چون من مطمئن هستم هر چی هم موج بیاید طناب دستت هست بر می گردی اما آدمی كه طناب ندارد موج او را می برد اول باید بنده او باشی بعد حالا گوش ات را در اختیار هر كسی بگذار بعد هم می گوید: «یَسْتَمِعُونَ» نمی گوید: «یسمعون» یعنی خوب گوش می دهد به حرفها باید خوب گوش داد گاهی وقتها یك حرفی را یك قسمت آنرا می گیری خوب است بعد می بینی عوارض دارد یعنی گوش دادن شما دقیق باشد «أَحْسَن» مال كسی است كه قدرت انتخاب احسن داشته باشد گاهی ممكن است. . . مثلاً می گوید این غذا خوشمزه می گوید بعد دكتر می گوید آقا این فاسد است بچه می گوید می خواهم بخورم مادر می گوید چون شیر خورده ای این غذا را نخور با شیر سازگار نیست «فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» یعنی كسی كه پزشك باشد یا مادر پخته ای غذاها را بشناسد نه اینكه هر چه بچه دلش خواست بخورد اگر من هر چه دوست دارم این دنبال هوس می شود قرآن می گوید «أَفَرَأَیْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» (جاثیه/23)این آیه نمی خواهد بگوید دنبال هوست برو، من از این خوشم می آید بابا خوشت می آید ولی
7.
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 7
حرف غلط است خدا می داند بعضی جاها آدم یك حرفهایی می زند من خودم پای روضه بودم گریه هم كردم اما می دانستم كه دروغ می گوید ولی از بس كه خوب می خواند گریه كردم بعضی حرفها احساسی است مثل خاراندن من به بعضی مقاله ها می گویم مقاله های خاراندنی یا سخنرانی های خاراندنی خاراندن چیه؟ وقتی آدم می خارد جایی حال می آید وقتی تمام شد نه اینجا چیزی هست نه اینجا یعنی در یك جلسه آدم احساساتی می شود اما نه اینجا چیزی است نه اینجا. اعدام باید گردد آزاد باید گردد خوب بیا ببینم این آقایی كه یك دوره نماینده مجلس بود چه كرد این آقایی كه كدخدا بود این آقایی كه امام جمعه بود این آقایی كه وكیل و وزیر بود اول باید بنده خدا باشیم نه بنده هوس، دوم اینكه خوب گوش بدهیم.
8. می گوید: «یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ» نمی گوید: «یستمعون القائل» كاری به شخصیت نداشته باش ممكن است یك بچه حرف حسابی بزند پدر بچه حرف حسابی نزد كار به حرف داشته باش كار به شخص نداشته باش «عِبَاد» یعنی بنده خدا باش بعد می گوید خوب گوش بده بعد می گوید حرف و منطق را گوش بده كار به گوینده نداشته باش بعد می گوید پیروی كن احسن را. بعضی حرفها پیروی نیست مثلاً پرده كعبه را یمن بافتند یا شام یك پژوهش هم كردیم كه آجرهای سی و سه پل از نجف آباد است یا كاشان یك رساله تحقیقاتی نوشتیم كه غار اصحاب كهف شام است یا كجا یا كجا خیلی خوب ممكن است پژوهش هم بشود از دولت هم چند میلیون بگیریم خدا می داند دولت گاهی صدها میلیون تومان می دهد به یك پژوهشایی كه هیچ فایده ای ندارد اسمش می گوید آقا ما باید تحقیق كنیم پژوهش كنیم بابا قرآن گفته پژوهشی كه یتبعون یعنی دنبال تبعیت باشد یعنی پرده كعبه را شام بافتند یا یمن مثلاً من چه خاكی به سرم كنم یعنی دنبال چیزی برویم كه یك كار عملیاتی هم دنبال آن باشد بسیاری از پژوهشها فقط پژوهش است بوعلی سینا خواهر و برادر داشت یا نه خوب من چه خاكی به سرم كنم این چیزی نیست كه دنبال آن یتبعون باشد من اینرا گفته ام آقایانی كه پای تلویزیون هستید اگر فوق لیسانس یا دكترا هستید دارید رساله می نویسید پایان نامه هایتان یك كتابی بنویسید كه این كتاب قابل «یَتَّبِعُونَ» هم باشد فقط تحقیق خشك نباشد.
7- كارهای خدا، بهترین است از بشر بهترین می خواهد
9. «یَقُولُوا الَّتی هِیَ أَحْسَن» (اسراء/53)وقت تمام شد؟ فقط نیم دقیقه، حرف كه می زنی احسن حرف بزن بهترین حرف را بزن «أَحْسَنَ عَمَلًا» (كهف/30)عمل انجام می دهید بهترین عمل را انجام بدهید «فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ» (نساء/86)اگر به شما سلام كردند احترام كردند تو احترام بهتر بگیر كله قند دو كیلو آوردند تو سه كیلو ببر ربع سكه آوردند تو نیم سكه ببر پتوی ده تومانی آوردند تو پتوی پانزده تومانی ببر «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» (نحل/125)یعنی گفتگو می كنی با غیر مسلمان به نحو احسن باشد مال یتیم «ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» (مؤمنون/96)چی دارم می گویم؟ شب انتخابات است قرآن می گوید من احسن از تو هم می خواهم كه احسن باشی نمره شانزده داری به نمره پانزده و نیم رأی ندهید كه خیانت است اگر هم واقعاً شناخت ندارید از
10.
برنامه درسهایی از قرآن سال 48 . ج1، ص: 8
گروههای سیاسی مشورت نكنید چون گروههای سیاسی موی خودش را طناب می بیند طناب دیگران را مو مگر سیاسیون متقی كه الحمدلله سیاسیون متقی كم نداریم آدمهایی هستند خیلی خطی هستند اما بینی و بین الله راستش را گفته اند گفته اند ما از نظر خطی خط این هستیم ولی صادقانه می گویم.
خدایا این كشور مال امام زمان (ع) است این كشور مال شهدا است این كشور مال دین است مال اسلام است مال عاشورا است همه گریه می كنند شب بیست و یكم همه عزادار هستند تولد حضرت زهرا (س) روز زن و مادر همه شاد هستند بالاخره روی كره زمین این كشور رنگ اهل بیت را دارد به مقام محمد و آل محمد روز به روز مشكلات این كشور را حل بفرما.
قدرتی وحدتی بصیرتی انسجامی رشدی نبوغی از هر جهت به این كشور بده كه همینطور این كشور یك استخوان بشود توی گلوی آمریكا كه نه بتواند قورت بدهد و نه بتواند بالا بیاورد همینطور منصور دوانقی گفت این امام صادق (ع) استخوان است توی گلوی من نمی دانم چه خاكی به سرم كنم خدایا اگر ما شكست بخوریم همه كسانی كه امید دارند شكست می خورند بنابراین باید به رئیس جمهوری رأی بدهیم كه قویترین شخص باشد در مقابل آمریكا و اگر در مقابل آمریكا ایستاد باقی كشورها هم جرأت پیدا می كنند می گویند پس می شود در مقابل آمریكا و اسراییل ایستاد مسأله قدرت مهم است همشهری من هست یا نیست خوشم می آید یا نمی آید شكل او چه جور است این در مقابل آمریكا جسارت و جرأت دارد بصیرت دارد این یك مو از اسلام نمی گذارد كم بشود خدایا این كشور را خودت همینطور كه دست امام سپردی به آن كسی بسپار كه بیشترین خون امام و فكر امام در وجودش باشد.
«والسلام علیكم و رحمه ی الله و بركاته»
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است