حبط عمل در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم
2- عوامل حبط عمل
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است