داستانهای قرآن، حضرت ابراهیم (علیه السلام) - 1

بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما را بینندگان در شب نوزدهم می بینند. امسال ماه رمضان داستان های انبیا را می گفتیم دو روز داستان آدم دو روز داستان نوح چند روز داستان حضرت موسی (ع) و امروز هم داستان حضرت ابراهیم را می خواهیم شروع كنیم لكن چون شروع داستان حضرت ابراهیم به شب نوزدهم و ضربت خوردن حضرت امیر (ع) می رسد، از آیه ای شروع كنیم كه با امامت امیرالمؤمنین هم تناسبی داشته باشد.
1- ابراهیم (ع) بعد از آزمایشات به مقام امامت رسید
1- «وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ» (بقره/124).
زمانی كه حضرت ابراهیم (ع) را خداوند آزمایش كرد به كلمات (حادثه ها) (حضرت ابراهیم به چند حادثه امتحان شد) ابراهیم! به خاطر فریاد توحید در آتش می اندازندت. حرفی ندارم بیندازند. به خاطر نماز زن و بچه ات را ببر در بیابان های داغ مكه. چَشم حرفی ندارم می برم. ابراهیم! بچه ات را بخوابان چاقو را بگذار گردنش ذبحش كن. چشم. ابراهیم! از مال بگذر چشم. حضرت ابراهیم به چند حادثه ای امتحان شد: گذشت از مال، گذشت از جان، گذشت از فرزند. هر امتحانی یك درجه بالا می رفت، و لذا درجات ابراهیم این بود اول شد عبدالله بعد شد نبی الله، بعد شد رسول الله، بعد شد خلیل الله، بعد امام شد. حدیثش در اصول كافی است. درجه اش رفت بالا تا این كه آخرین درجه این بود كه رهبر مردم شود. ممكن است یك نفر در خانه و به تنهایی عبد خدا باشد. نبی، خبر را می گیرد. رسول: غیر از این كه خبر را می گیرد به دیگران هم می گوید. خلیل یك مقام بالاتر است. امام مسؤول اداره ی مملكت و اداره ی امت است. مسائل مادی و معنویشان. پس مقام امام بالاترین مقام ها است ولیكن رسول اكرم (ص) امام هم بود، رسول هم بود.
حدود بیست بار در قرآن اسم امتحان آمده كه خداوند فرموده: ما همه را امتحان می كنیم. به یكی پول می دهیم امتحانش می كنیم از دیگری پول می گیریم امتحان می كنیم. تلخی ها و شیرینی ها همه وسیله ی امتحان است.
«نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ» (انبیاء/35). همه ی شرها و خیرها وسیله ی امتحان است.
راننده را وقتی می گویند راننده است كه در گردنه های مختلف امتحانش كنند در خیابان صاف كه همه راننده هستند خداوند هر كسی را به یك چیزی امتحان می كند یكی امكان دارد در امتحان پول قبول شود در امتحان شهوت سقوط كند یكی در امتحان شهوت قبول است ولی در امتحان مقام شكست می خورد هر كسی در یك امتحانی. . . حضرت ابراهیم را به چند حادثه خداوند امتحان كرد از همه ی امتحان ها رو سفید بیرون آمد. وقتی رو سفید بیرون آمد و امتحان ها را تمام كرد. خداوند به او گفت: بدرستی كه من تو را برای مردم، امام قرار می دهم حالا كه از امتحان ها خوب بیرون درآمدی تو می شوی امام مردم.
2- نصب امامت از جانب خداست
برنامه درسهایی از قرآن سال 27 . ج1، ص: 2
ما بحث مان این جاست «إِنِّی جاعِلُكَ» روی كلمه «إِنِّی» بحث دارم.
«إِنِّی» یعنی من تو را امام قرار دادم پس امامت كار خداست. یعنی امامت با هورا و كف و صلوات نیست. باید ببینم خداوند چه كسی را پیامبر كرد. خداوند چه كسی را امام كرد. چون امامت و رسالت یكی است نیاز مردم و جامعه به رهبر معصوم. حالا رهبر معصوم یا رسول است یا امام.
به همان دلیل كه رسول و پیامبر را نباید مردم تعیین كنند، امام را هم نباید تعیین كنند. چون امام و رسول یكی است نیاز مردم به رهبری حق. حالا رهبری حق پیامبر باشد یا امام. نیاز مردم یكی است و انتخاب رسول با خداست و انتخاب امام هم باخداست. مردم نمی توانند. حضرت موسی افرادی را انتخاب كرد، بعد هفتاد نفر پوچ درآمدند وقتی انتخاب حضرت موسی پوچ درآمد انتخاب ما كه دیگر هیچی.
خیلی وقت ها ما به یك كسی اطمینان داریم بعد همان را كه به او اطمینان داریم، پوچ درمی آید. چه قدر حواس مان را جمع كردیم كه كلاه سرمان نرود بعد فهمیدیم باز هم كلاه سرمان رفت. بنابراین «إِنِّی» یعنی امامت كار خداست. امیرالمؤمنین از طرف خداوند در غدیر خم امام شد.
3- جنایت برخی مورخین درباره حادثه غدیر خم
در این جا جنایتی در تاریخ شد كه پیامبر وقتی مكه می رود تمام حركاتش را نوشته اند كجا نشست كجا بلند شد كجا خندید كجا آب خورد كارهای پیامبر را در راه مكه ریزش را نوشته اند خوش انصاف ها وقت برگشتن غدیر خم را یكسره جا گذاشته اند یعنی یك حادثه ی غدیر خم را كه صد و بیست و چهار هزار نفر تماشاچی داشت، حادثه ی غدیر یك مرتبه سقوط كرده و در كتاب های تاریخ نیست ولی رفتن پیامبر را كجا عطسه كرد كجا سرفه كرد را نوشته اند كجا پیشانی اش را خاراند كجا بین دو نماز فاصله انداخت كجا دو نماز را پشت سر هم خواند تمام كارهای پیامبر را در راه رفتن نوشته اند اما در برگشتن از مكه كه به غدیر خم رسیدند یك جا ننوشته اند. یعنی یك مرتبه چوب كبریت را می بینند. یك مرتبه كشتی را نمی بینند. بشكند دستی كه حق را می شكند. و كور شود چشمی كه حق را نمی بیند. امیرالمؤمنین به طلوع فجر گفت: تو هیچ وقت زودتر از من طلوع نكردی.
بعضی شبها هزار ركعت نماز می خواند كه علامه ی امینی گفت: من خودم هم یك شب هزار ركعت نماز خواندم تا ثابت كنم كه می شود یك شب هزار ركعت نماز خواند. چنان عشق خدا در وجودش بود كه سر نماز تیر را از پایش می كشیدند متوجه نمی شد. ممكن است برای ما تعجب داشته باشد اما فوتبالیست ها این را می دانند معنای این كار را می دانند. كه گاهی عشق گل زدن چنان در مغز انسان است كه اگر پای آدم بشكند آدم متوجه نیست.
عشق خدا، اشك خدا، هم شاعر بود هم خطیب بود هم عابد بود هم قاضی بود هم كارگر بود هم رزمنده بود هم اشك داشت هم شمشیر داشت. «إِنِّی جاعِلُكَ» خدا می فرماید: من باید امام را تعیین كنید.
4- ابراهیم (ع) مقام امامت را برای ذریه اش درخواست كرد
برنامه درسهایی از قرآن سال 27 . ج1، ص: 3
حضرت ابراهیم گفت: حالا كه مرا امتحان كردی مقام امامت را به من دادی این مقام را به ذریه ام هم بده. خداوند فرمود: من به آدم ظالم مقام امامت را نمی دهم. حضرت ابراهیم حدود هفتاد بار نامش در قرآن آمده بعد از موسی نام حضرت ابراهیم از همه بیشتر آمده. و مهمترین پیامبران ما حضرت ابراهیم است حوادث تلخی برای شان بوجود آمد. اما باز وحی شد نمی شود. مردم كره ی زمین پنج دسته هستند:
1- یك دسته از اول عمرشان تا آخر عمرشان پرونده شان سیاه است همه اش جنایتكار است.
2- یك دسته مردم هستند كه تمام پرونده اش سفید است.
3- بعضی مردم اول عمرشان پرونده شان سیاه است ولی آخرش خوب می شود.
4- بعضی مردم اول تا بچه هستند و جوان هستند خوب می شوند ولی به پول و مقام می رسند، خراب می شوند.
5- بعضی مردم قاطی پاتی هستند. این دسته ی پنجم را پاك می كنیم چون در این صورت اگر آخرش سیاه بود جزء دسته ی چهار است اگر آخرش سفید بود جزء دسته ی سوم است. بنابراین، این دسته ادغام می شود در دسته ی سوم و چهارم.
ابراهیم گفت: «وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» یعنی خدایا این مقام امامت را به ذریه ام هم بده.
وقتی ابراهیم به خداوند می گوید این مقام امامت را به ذریه ام بده می شود بگوییم ابراهیم شكل یك را گفت یعنی خدایا این جنایتكارهای نسل مرا كه تمام عمرشان پرونده شان سیاه است را امام كن. آیا می شود حضرت ابراهیم چنین دعایی كند؟
شما اگر یك بچه ی فاسد و بدی داشته باشید یا یك رفیق بدی داشته باشید می شود بگویید خدایا این بچه ی فاسد مرا یا این رفیق بد مرا رهبرم كن؟
پس قطعاً این نبوده. مورد دسته ی اول دعا نبوده است. قطعاً ابراهیم در دعایش دسته ی اول را نمی گوید. ولو ابراهیم نباشد آیا یك آدم عاقل می گوید خدایا بچه ی جنایت كار مرا امام كن؟
این دعا در مورد دسته ی چهار هم نبوده چون حالا یك كسی بچگی و نوجوانیش خوب بوده ولی در سی سالگی یك آدم خطرناكی می شود.
بگوییم خدایا مایك كسی داریم بچگی و جوانیش خوب بوده سی سال به بعد آدم خطرناكی است خدایا این آدم خطرناك را امام كن. یعنی یك آدم عادی هم یك همچین دعایی نمی كند.
ابراهیم (ع) كه می گوید خدایا ذریه ام امام شود یا دسته ی دوم را می گوید كه از اول تا آخر عمرش پرونده شان سفید است یا اگر هم بچگی اش هم دسته گلی آب داده بعدش خوب شده پرونده اش سفید شده. ابراهیم امتحان شد از هر امتحانی رو سفید آمد بیرون. خداوند درجه به او داد بالاترین درجه امامت بود.
گفت: خدایا درجه امامت را به ذریه ام هم بده. مراد ابراهیم یا شكل دسته ی دو بود یا دسته ی سه.
برنامه درسهایی از قرآن سال 27 . ج1، ص: 4
خدا فرمود: به ظالم ها نمی دهم. این دو دسته كدامیك ظالمند. اول كه هیچ ظلمی نكرده پس لابد مراد از ظالمین شكل سه است.
5- مقام امامت فقط مخصوص علی ابن ابی طالب است
و لذا می گوییم علی بن ابیطالب امام است چون علی بن ابیطالب از اول عمرش، تا آخر عمرش یك نقطه ی سیاه نداشت.
بقیه اول شان بت پرست بودند. سی تا چهل سال اول بت پرست بودند بقیه غیر امیرالمؤمنین بعد مسلمان شدند اسلامشان راستین، اهل بهشت، متقین، مهاجرین، مخلصین همه ی خوبی ها را دارند اما بالاخره سی سال اول بت پرست بودند. و وقتی ابراهیم می گوید خدایا دسته ی دو و سه را امام كن.
بین دو و سه، خداوند می گوید: به ظالم ها این مقام را نمی دهم. یعنی به این ها مقام امامت را نمی دهم. امامت مخصوص علی بن ابیطالب است.
باقی ها اهل بهشت هم كه باشند و همه ی كمالات را هم داشته باشند. آن سی سال اول شان بت پرست است و شرك ظلم بزرگ است. وقتی خداوند می گوید به ظالم ها این مقام را نمی دهیم به ظلم بزرگ حتماً نمی دهد. امامت كار خداست. خداوند چه كسی را امام كرد. «إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً» (بقره/124).
بنابراین عقیده ی ما این است كه همین طور كه رسول را باید خدا انتخاب كند امام را هم خداوند تعیین می كند. ابراهیم مقام امامت داشت.
6- حضرت ابراهیم و اسماعیل بعد از ساختن كعبه گفتند: خدایا از ما قبول كن
ابراهیم (ع) خاطرات زیادی دارد در قرآن. اما چون شب نوزدهم است ما دعاهای حضرت ابراهیم (ع) را بگوییم.
ابراهیم و اسماعیل با هم كعبه ساختند.
1- «وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْماعیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ» (بقره/127).
حضرت ابراهیم و اسماعیل پایه های كعبه را بالا بردند. گفت: «رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا» .
من یك نكته این جا می خواهم بگویم: معمولاً مردم نماز كه می خوانند می گویند قبول باشد روزه ها قبول باشد اما در قرآن می گوید عملگی قبول باشد.
این جا ابراهیم و اسماعیل عملگی و كارگری كردند و بنایی كردند پشت سر بنایی می گوید خدایا قبول كن.
پیداست كارگری و بنایی و عملگی هم كه در راه خدا باشد، عبادت است.
یعنی نگو نماز و روزه ها قبول باشد می شود به كارگر گفت عرق كارگری قبول باشد.
تعلیم و تربیت شما قبول باشد. زنی كه افطاری درست می كند باید گفت بادمجان پوست كندن تو قبول باشد. ظرف شستن شما قبول باشد. لباسشویی شما قبول باشد. بچه داری و خیاطی و تحصیل و مطالعه ی شما قبول باشد. پزشك هستی قبول باشد. بهترین عبادت را تو كردی كه شب نخوابیدی و در بیمارستان ماندی تا مریضی را نجات بدهی.
پلیس هستی قبول باشد. گشت شبت «تَقَبَّلَ اللَّه» .
برنامه درسهایی از قرآن سال 27 . ج1، ص: 5
بنابراین شب قدر مهم نیست كه پای سماور نشستی یا گریه كردی مهم این است كه خداوند قبول كند. اگر قبول كند عدس پاك كردن عبادت است اگر قبول نكند دو لیتر هم كه گریه كنید عبادت نیست. یك كسی از من پرسید شب قدر كدام شب است. شب نوزده یا شب بیست و یك یا شب بیست و سه؟
گفتم اگر لامپت درست باشد به هر سیمی بزنی، برق نور می دهد. اما اگر لامپت سوخته باشد به هر برق یك فاز و دو فاز و سه فاز بزنی چون لامپت سوخته به شب نوزدهم می زنی روشن نمی شود به شب بیست و یكم می زنی روشن نمی شود به شب بیست و سوم می زنی روشن نمی شود. گیر در برق نیست گیر در لامپ است. آدمی كه اصلش اهل خمس نیست. خیلی پولدار است اصلاً انگار نه انگار كه واجب است خمس بدهد. این لامپ سوخته است لقمه اش حرام است.
آدم می آید مسجد كینه دارد. ما سركه هفت ساله داریم و كینه هفتاد ساله. ده سال است با فلانی آشتی نكرده قهر قهر است دل پر كینه می آید مسجد می گوید خدایا بده. چه بده؟ روحش پاك نیست باید روح را پاك كرد باید ظرف پاك باشد تا در آن شیر ریخت. در ظرف كثیف كه شیر نمی ریزند. اگر می خواهیم در شب قدر خداوند شیر بریزد در ظرف مان، باید ظرف مان را بشوییم. با دل پر كینه و عقده كه نمی شود.
قرآن می گوید عفو كنید از همدیگر ببخشید. بعد می گوید: «أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» (نور/22). آیا نمی خواهی خداوند ببخشدت؟
اگر می خواهی خدا تو را ببخشد، تو هم دیگران را ببخش. حالا به تو فحش داده، بگو بخشیدم او را. غیبتت را كرده نگو پل صراط یقه اش را می گیرم ببخش او را. اگر می خواهی خدا ببخشد تو را. تو هم ببخش. این آیه ی قرآن است.
گاهی می گویند چه كنیم خداوند ما را ببخشد؟ در جواب قرآن می گوید: اگر می خواهی خدا ببخشد شما را، شما هم دیگران را ببخشید.
همه همدیگر را ببخشیم. قلب مان را پاك كنیم. خودمان را آماده كنیم برای دعا. آن وقت چه دعایی بكنیم.
دعاهای حضرت ابراهیم را. چند تا از دعاهای حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم را برایتان می گویم:
7- دعای ابراهیم برای امنیت و دوری از شرك
2- یك دعا برای امنیت. سوره ی بقره آیه صد و بیست و شش «وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً» (بقره/126). خیلی امنیت مهم است اگر امنیت نباشد، نمی شود عبادت كرد، قرآن می فرمایید: «وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی لا یُشْرِكُونَ بی شَیْئاً» (نور/55)بعد از «أَمْناً» می گوید «یَعْبُدُونَنی» و الآن اگر شما امنیت داشته باشی می آیی مسجد اما اگر بگویی بیایم مسجد دزد خانه ام را می زند یا ممكن است چه شود نمی آید.
خدایا كشور ما را از زمین و آسمان از نظر فكری و اقتصادی و سیاسی و نظامی از هر جهت كشور ما را در امان از همه خطرها درامان و امنیت قرار بده
یكی از دعاها این است كه حضرت ابراهیم گفت: خدایا خود ما و نسل مشرك نباشیم.
برنامه درسهایی از قرآن سال 27 . ج1، ص: 6
3- «وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ» (ابراهیم/35).
خدایا خود ما ونسل ما مشرك نباشیم. شرك چیست؟ 209مرتبه در قرآن «دُونِ اللَّه» و «دُونِهِ» است بالای 200 تا. یعنی آدم تكیه كند به غیر خدا. به غیر خدا تكیه كردن شرك است. به قدرت پول به مدرك زور به عنوان به علم ومال و بچه به چیزی نمی شود تكیه كرد. توكل فقط بر خدا.
ابراهیم (ع) می گوید: خدایا خودم و بچه هایم را از شرك حفظ كن. بعضی از پدرها و مادرها به بچه هایشان می گویند مدرك بگیر فردا گرسنگی نخوری. برو سراغ درس برو سراغ كار. كار حق است. درس حق است. اما باید به بچه گفت بچه جان با خداوند رفیق شو. خداوند می تواند با داشتن مدرك و علم گرسنگی به تو برساند. خدا می تواند كارآیی علم و مدرك را از تو بگیرد. خیلی ها هستند شرائطشان مساعد است اما زندگیشان نكبت است.
پدرو مادرها باید مواظب باشند بچه هایشان را با خداوند رفیق كنند.
یك استاد دانشگاه وقتی می خواهد درس بدهد باید بگوید «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» بعد شروع كند به درس دادن. همین «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» می دانید چه اثری می گذارد. تمام فرهنگیهای ما قبل از درسشان بگویند «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» درس را شروع كنند. خیلی ها مهم می گویند ما بالاخره شروع كارمان را باید رنگ الهی بدهیم. رنگ خدایی كه شدیم ذخیره قیامت می ماند.
8- دعای ابراهیم (ع) برای برپایی نماز
دعای سوم: مسئله احیاء نماز است. حضرت ابراهیم زن و بچه اش را گذاشت در بیابانهای مكه.
4- «ربَّنا إِنِّی أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّم رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّلاه یَ» (ابراهیم/37). این خیلی آیه ی عجیبی است.
تمام مردم كه می روند مكه برای حج می روند مكه. هر كس می رود مكه برای مكه می رود. برای حج می رود مكه. فقط یكی رفت مكه اما برای مكه نرفت برای نماز رفت مكه و او ابراهیم بود.
«ربَّنا» خدایا من جا دادم به ذریه ام در این وادی بیابانی كه قابل زراعت نیست (مكه شهری است كه قابل زراعت نیست) خدایا زن و بچه ام را آورده ام وسط چند تا كوه داغ كنار كعبه. آورده ام زن و بچه ام را كنار چند تا كوه داغ. بیابان مرگشان كنم در معرض خطر قرار بگیرند در كنار كوه داغی كه یك پرنده یك چشمه آبی نیست یك گیاه نیست. تو گفتی زن و بچه ات را بگذار وسط كوه داغ كنار كعبه. برای چه؟
برای مكه؟ نخیر. برای «رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّلاه یَ» . همه ی این ها كه می روند مكه، برای حج می روند مكه اما خدا به ابراهیم گفت برو مكه برای نماز. برای نماز برو مكه.
5- «رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّلاه یِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ» (ابراهیم/40).
سه تا «وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» در قرآن هست
برنامه درسهایی از قرآن سال 27 . ج1، ص: 7
دو تا از «وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» است كه ابراهیم فرمود «وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» و راجع به نماز است. و در یك مورد حضرت ابراهیم وقتی رهبر شد گفت: خدایا این مقام را به ذریه ام هم بده.
«وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ» (بقره/124). بحث نماز هم كه شد گفت: خدایا بچه هایم هم مقیم نماز باشند.
«رَبَّنا إِنِّی أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّلاه یَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَه یً مِنَ النَّاسِ تَهْوی إِلَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُونَ» (ابراهیم/37).
«رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّلاه یِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ» (ابراهیم/40). از این آیات پیداست كه مقام نماز یك چیزی است شبیه مقام امامت.
این سه دفعه «وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» كه در قرآن آمده حضرت ابراهیم فرموده از حلقوم حضرت ابراهیم است. در كل قرآن سه تا «وَ مِنْ ذُرِّیَّتی» است معنایش این است كه خدایا این را كه من گفتم به بچه هایم هم بده. سه تا هم از حلقوم حضرت ابراهیم است. یكی زمانی بود كه به مقام امامت رسید گفت: خدایا این مقام امامت را به بچه هایم هم بده. دوتا هم وقتی بحث نماز شد گفت: خدایا همین طور كه خودم مقیم نماز هستم نسل من هم مقیم نماز باشند. بگذاریم بچه هایمان در مقابل خدا سجده كنند و برای سجده های بچه ها باید اقدام كرد خیلی باید كار كرد. وقتی می رویم مسجد دست بچه مان را هم بگیریم ببریم.
قرآن می گوید وقتی می روید مسجد با زینت بروید. نه این كه آرایش كنید. زینت چی؟ «الْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَه یُ الْحَیاه یِ الدُّنْیا» (كهف/46). شب قدر نزدیك است و خدایا شبی است كه كسی كه تو در غدیر خم تعیین كردی مردم او را بالاخره شهیدش كردند.
خیلی دل آدم برای امیرالمؤمنین می سوزد.
9- حضرت علی (ع) اول مظلوم تاریخ
وقتی امام از دنیا رفت من كلافه شدم چون دیدم در چهل روز قبر امام را ساختند این امت حزب اللهی عاشق. اما دل آدم می سوزد قبر امیرالمؤمنین صد سال مخفی بود. و حدود صد سال به دستور معاویه در خطبه های نماز جمعه به امیرالمؤمنین لعنت می كردند. بخشنامه ی معاویه در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست.
ولی بالاخره بعد از صد سال این بخشنامه را برداشتند و قبر ایشان بعد از صد سال معلوم شد. اول مظلوم تاریخ علی بن ابیطالب (ع) است.
علامه ی امینی صاحب الغدیر می آمد در حرم به امیرالمؤمنین می گفت: «السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا مَظْلوم» شروع می كرد به گریه كردن. بزرگترین مظلومیت است. خدایا عذاب آن كسی كه به امیرالمؤمنین ضربت زد و دار و دسته شان و عذاب كسانی كه به امیرالمؤمنین جسارت ها و اهانت ها كردند عذاب شان را زیاد بفرما.
ما را از بهترین شیعیان و مخلصینش بچه های ما را از بهترین شیعیان امیرالمؤمنین قرار بده.
برنامه درسهایی از قرآن سال 27 . ج1، ص: 8
به آبروی امیرالمؤمنین ما را از مقیمین نماز قرار بده.
به آبروی امیرالمؤمنین هر دعایی هر كجای دنیا می شود، مستجاب بفرما.
به آبروی امیرالمؤمنین همین طور كه در ایران طاغوت را شكستی، طاغوت های جهان را بشكن.
به آبروی امیرالمؤمنین میزبان امشب، میزبان شب قدر (حضرت مهدی شب قدر میزبان است چون «تَنَزَّلُ الْمَلائِكَه یُ وَ الرُّوحُ فیها» (قدر/4). شب قدر فرشته ها می آیند روی زمین. فرشته ها می آیند خدمت حضرت مهدی (عج) می رسند.
خدایا به آبروی امیرالمؤمنین. میزبان فرشتگان، حضرت مهدی (عج) قلب مطهر ایشان را برای همیشه از ما راضی بگردان.
رهبر ما، امت ما، كشور ما، ناموس و نسل ما افكار ما و عقائد ما، مرز و بوم ما حفظ بفرما.
ما زنده هستیم آن هایی كه زیر خاك هستند بیامرز.
ما سالم هستیم آن هایی كه مریض هستند شفاء بده.
ما آزادیم باقی أسرا را آزاد كن.
به ما رهبر عادل دادی رهبر عادل جهان حضرت مهدی (عج) را به جهان عرضه كن.
قلب مطهرش را از ما شاد كن.
خدای هر خیر بركتی در شب قدر برای بندگان خوبت مقدر می كنی، چون خوب هستند ولی ما خوب نیستیم از فضل و كرمت آن چیزهایی كه برای افراد خوب مقدر می كنی، برای هم مقدر بفرما.
به بی مسكن ها، مسكن خوب، به بی همسرها، همسر خوب، به بی فرزندان، فرزند خوب به كدورت ها صفا مرحمت بفرما.
«والسلام علیكم و رحمه ی الله و بركاته»
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است