18 رابطه انسان با خدا:
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است