13 بهترین محبوب (نشانه های محبوب واقعی )
مجموعه فیش های تبلیغی ص :21
2- انسان با رسیدن به آنها از نقص به كمال می رسد. 3- محدود و تمام شدنی نیست. 4- مانع رسیدن به محبوب های دیگر نیست. 5- منشأ تحرك و شكوفائی هرچه بیشتر انسان است. 6- منشأ خیر و كمال و برای همه است و مانع دیگران نیست. 7- اشتیاق به آنها نه تنها پایان ندارد بلكه با نزدیكی و وصول به آنها اشتیاق و دوستی به آنها بیشتر می شود. 8- محبوبیت او ذاتی است نه مقدمه یا فرع یا تابع محبوب دیگر. از آن جا كه محبوب هم چون فرودگاهی است كه بشر را نگاه می دارد و هرچه محبوب محدودتر باشد انسان را محدودتر می كند و انسان قابلیت رشد بس وسیعی دارد، اگر بنا باشد كه ما علاقه و عشق بورزیم چرا به جماد، چرا به نبات محدود، چرا به حیوان بی عقل و حتی چرا به هر انسانی، چرا به چیزی نباشد كه به انسان رشد دهد. لا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولا اسراء/22. آری انسان اگر به حی قیوم عشق نورزد باید هدر رود. مگر دیگران تاكنون و در آینده به انسان چه داده اند ؟ مگر لطف دیگران می تواند دائمی باشد، همه جانبه و بی منّت باشد؟ - لذا در اسلام محبّت به خدا و دین خدا و مردان خدا مورد سفارش است و سایر علاقه ها جز اسارت و پاگیری و محدود كردن انسان چیزی نیست. آری ابراهیم (ع) هم باید فرزندش را ذبح كند، نه برای ایكه فقط خونش ریخته شود بلكه تا ابراهیم از هرگونه عشقی آزاد گردد. - در سراسر قرآن دنیا و زینتهای دنیا همه و همه زمانی ارزش دارند كه مقدمه باشند نه هدف. انسان بزرگتر از آن است كه هدفش زر و زیور دنیا گردد. أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا توبه/38. و اگر هدف شد، مدفن انسان می گردد. آب در كشتی هلاك كشتی است ، لیك در بیرون كشتی پشتی است.
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است