Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
پیشگفتار
لیاقت، ملاك ارتقا
عدم انهدام منابع
پیگیری كارها
برخورد با متخلفان
تناسب شغل و شاغل، ارتقای پلكانی
ارزش و تلاش
نظارت
قاطعیت
تشویق و تنبیه
رویه های سازمانی
تفویض مسؤولیت
علم و توانایی، شفاف سازی
ارزیابی عملكرد
توجه به كاركنان
ایمان
آگاهی از گذشته
شناخت تهدیدها
سوءاستفاده از مقام
پیگیری تا حصول نتیجه
پیمان و پشتیبانی از مدیران
قانون و رهبری
نظارت، اصلاح سازمان
انتصاب
امدادهای الهی
ناامیدی رقبا
تلاش
تقویت روحیه، بررسی عوامل شكست
انسجام رویّه
عوامل شكست سازمان
مدیریت بحران
عطوفت، مشورت، توكل
شناخت ضعف ها
ارزیابی عملكرد، نظریه سیستمی
جبران خدمات
اهلیت و صلاحیت
تشكیلات و سلسله مراتب
حذف دوچهرگان
پیشگامی مدیر
دوری از تبعیض
ضابطه مداری
شایستگی و پاداش
سرپرستی
فساد اداری
شفاف سازی دستورات
طبقه بندی اطلاعات
شفاف سازی روش مدیریت
نظریه انگیزش و تكریم ارباب رجوع
سرعت عمل
علم و حكمت
برنامه ریزی و اجرا
پایداری بر اهداف
مدیران فاسد
عبرت از گذشتگان
پاسخ گویی
دوری از تكبّر
تمهید مقدمات
بیان ویژگی های خود
انتقاد شنوی
كادرسازی
برنامه ریزی
گزینش
باور اهداف
توزیع امكانات
تهدیدها
شایسته سالاری
ترغیب كاركنان
مدیریت اقتضایی
تمركز بر هدف
اجرای مقررات و انعطاف در امور
آرامش
توان اجرایی، پیامدهای تصمیم
حفظ شخصیت مدیران
گزارش گیری
صلابت
تخصیص منابع
شنیدن سخنان دیگران
ثبت سوءسابقه
عطوفت در روابط اقتصادی
نگرش جامع
فازبندی
تفویض اختیار و نظارت
آمادگی برای مخالفت ها
صبر و استقامت
پیشرفت اقتصادی
ایمان به هدف
استقامت همگانی، اعتدال
دانش استراتژیك
گروه گرایی، برتری بر اساس لیاقت
تقسیم كار
ارتقا از قاعده هرم
توانایی رشد
ترفیع، شفاف سازی، وارستگی
دقت در رفتار
مدیریت بحران، برنامه ریزی استراتژیك
مشاوره تخصصی (اتاق فكر)
ویژگی های مشاوران
توجه به مهارت و علاقه كاركنان،
مشاركت كاركنان در تصمیم سازی
خلاقیت، ریسك پذیری
توجه به سابقه افراد
تكرار تخلفات
اقتدار مدیریت
سرمایه و نیروی انسانی
نظریه سیستمی
فرهنگ رحمت
میانه روی در هزینه
جاذبه تخلفات
درست كاری
شایعه
یادآوری اهداف
لغزش مدیران عالی
فرهنگ سازمانی
دفع تهدیدها
كیفیت كار
دوری از وعده دادن
دفع افسد به فاسد
نیازسنجی
نام گذاری پروژه ها
مسؤولیت خانوادگی
تخلف از فرمان جانشین
پیامد تصمیم، انسجام سازمانی
شیوه توبیخ
درخواست های نابجا
طرح و برنامه
شروع اصلاحات
وحدت مدیریت
تنبیه و عبرت
تنبیه، متناسب با تخلف
تخریب شخصیت مدیران
نماز در اداره
اجازه از مافوق
آموزش كاركنان
مدیر و معاون
تعهد و تخصص
ابلاغ دستورات
دوری از اسراف
شفاف سازی انتظارات
فروتنی با زیردستان
نظم، بسیج منابع
بازدید حضوری، نظارت و ارزیابی،
حضور و غیاب، شنیدن سخنان كاركنان،
مأموریت كاركنان، گزارش گیری
رشوه و ارتشاء
ایجاد رقابت، سرعت انجام كار
نفع مخاطبان
سوءاستفاده از موقعیت
مشاوره با افراد خبره
آزمایش طرح ها
پیش بینی مشكلات
معیار لیاقت
عملكرد خود
ارزیابی جمعی
غرور علمی
ایجاد انگیزه
انگیزش بوسیله پاداش
مدیریت مذاكرات
رمز موفقیت
بهره گیری از فرصت ها
ارزیابی كامل
خوشرویی
آگاهی از نیروها
برابری در برابر قانون
تشریح وظایف
كیفیت مداری
عمل گرایی
زمینه سازی
شرایط موفقیت سازمانی
نظرسنجی (بازخورد)
تغییر و تحول
انجام اصلاحات از نزدیكان
پیامد فرار از مسؤولیت
بازسازی نیروها
نصیحت پذیری
قدرت و بصیرت
برخورد قاطع با تخلف
مسؤولیت و مؤاخذه
آگاهی از محیط
گذشته و آینده
اعتمادسازی
زمان شناسی
بیان دلیل توبیخ
صداقت
پیش بینی تبلیغات مخالفان
ارتقا براساس عملكرد
مسؤولیت و اختیارات
دلسوز بودن
استحكام در برابر رقبا
پیامدهای تصمیم
اهلیّت و اولویّت
احترام، زمینه سازی برای دستورات
خطر زود باوری و سطحی نگری
در دسترس بودن مدیر، استقلال رأی
نظارت همه جانبه
تعریف وظایف و اختیارات
انجام اصلاح از بالاترین مقام
ابلاغ كتبی
حمایت از مدیران
تفهیم سخنان
گذشت از لغزش ها
ارزشیابی عملكرد
تشویق با ابزار مورد علاقه
تجلیل از پیشكسوتان
پاسخ به پرسش ها
مقایسه و رقابت
ابزار اعمال قدرت
جریمه
تنوع جریمه
تملق اطرافیان
جبران اشتباه
تخصیص منابع
خطر جاسوسان
اصالت دینی و خانوادگی
ارائه الگو
وحدت و یكپارچگی
تبلیغات
سنخیت با ماهیت كار
ویژگی های مدیران
طبقه بندی اطلاعات
رابطه با خدا
بایكوت
زندگی پاكیزه
نشاط در محیط كار
تفویض تصمیم گیری
پشتیبانی و حمایت از مدیران
معیارهای ارزیابی عملكرد، پاداش
درد آشنایی
سعه صدر
خوشنامی
خطر حسادت
اذن و اجازه
فن آوری و روشهای ابتكاری
دلگرمی دادن به مدیر
Expand  بخش دوم مبانی مدیریت درقرآن كریم بخش دوم مبانی مدیریت درقرآن كریم
 

نام کتاب : سيصد نكته در مديريت اسلامى
بازدید : 167791
تاریخ درج : 1391/5/4
پدیدآورنده : -
مترجم / مصحح : -
ناشر : Null
محل نشر : Null
سال نشر : -
تعداد جلد : -
صفحات : -
قطع : -
زبان : فارسی
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است