تجربه ی تاریخی
بارها حرص به ثروت و علاقه به دنیا، برای افراد و امت ها، تجربه ی تلخی به وجود آورده كه نه تنها زمینه گناه بلكه زمینه كفر و شرك و ارتداد شده است، به عنوان نمونه:
1- چون به قارون گفتند: باید به محرومان كمك كنی دست به طغیان زد، و در برابر حضرت موسی علیه السلام جبهه گرفت. [1]
2- یكی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله به نام ثعلبه همین كه دارای وضع مالی خوب شد و كشاورزی و دامداریش رونق گرفت، ثروت خود را به بیرون مدینه انتقال داد و آنچنان سرگرم آن شد كه كم كم از شركت در نماز جماعت و جمعه محروم گشت و كارش به جایی رسید كه به ماموری كه از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله برای گرفتن زكات رفته بود پرخاش نمود و قانون زكات را انكار كرد، با اینكه در ابتدا از مسلمانان سرسخت به شمار می رفت و با خداوند عهد كرده بود كه هرگاه وضع مالی او خوب شد، به محرومان كمك كند ولی همین كه ثروتش زیاد شد دست به طغیان زد تا آنجا كه گفت: مگر من یهودی یا نصرانی شده ام كه جزیه بپردازم؟ آیه 75و76 سوره توبه در سرزنش او نازل شد. [2]
3- هنوز جنگ احد تمام نشده بود كه حرص دنیا و جمع كردن غنایم بعضی را وادار كرد تا منطقه را رها كنند و به سراغ غنایم بروند و دشمن از این ماجرا سوء استفاده كرده و بر مسلمانان حمله شدیدی نمود. در این نبرد مسلمین شهدای بسیار دادند و حتی لب و دندان پیامبر صلی الله علیه و آله مجروح و شكسته شد. حضرت حمزه علیه السلام عموی پیامبر صلی الله علیه و آله به شهادت رسید. تمام
گناه شناسی . ج1، ص: 98
این ناگواری ها به خاطر رها كردن منطقه و حرص به مال به وجود آمد. [3]
4- افراد فرومایه ای با گرفتن پول، حدیث دروغ می ساختند و آن را در میان مردم شایع می كردند كه یك نمونه از آن دروغ سازی سمرةبن جندب است كه با گرفتن پول از معاویه، از ابن ملجم قاتل حضرت علی علیه السلام ستایش می كرد و آیه ای را كه در شان علی علیه السلام نازل شده بود می گفت در شان ابن ملجم نازل شده و به عكس. [4]
5- عمر سعد به عشق رسیدن به حكومتِ ری فرمانده ی لشكر دشمن شد و در قتل امام حسین علیه السلام شركت نمود.
6- هنگامی كه امام كاظم علیه السلام از دنیا رفت بیت المال در نزد یكی از نمایندگانش بنام (عثمان بن عیسی) جمع شد كه باید به امام رضا علیه السلام تحویل دهد، او به خاطر تصاحب اموال مردم اعلام كرد كه ما بعد از امام هفتم امام نداریم و امامت در وجود امام كاظم علیه السلام پایان یافت و با همین عقیده مذهب (واقفیه) را به وجود آورد. [5]
به هر حال دنیاپرستی و مقام طلبی هر روز و هر ساعت، انسان عادی را گول می زند و برشمردن نمونه های آن چند جلد كتاب می شود.
7- پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله به چوپانی كه از دادن شیر به مسلمانان بخل كرد فرمودند: «خدا مال زیاد به تو بدهد. »
ولی در مورد چوپان دیگری كه شیر خودش را هدیه كرد، چنین دعا نمود: «خدایا به قدر كفاف به او روزی بده. »
مردی از روی تعجب پرسید چرا در مورد چوپانی كه بخل كرد دعای
گناه شناسی . ج1، ص: 99
بهتر كردی؟ رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرمودند:
«اِنّ ما قَلّ وَ كَفی خیرٌ ممّا كَثُر و اَلهی» [6]
«آنچه كم باشد و كفایت كند بهتر است از زیادی كه دل را سرگرم و غافل نماید. »
نتیجه اینكه: یكی از عوامل زمینه ساز گناه، حرص و آز به مقام و ثروت دنیا است.

[1] . تاریخ طبری چاپ بیروت، ج 1 ص 262- 265
[2] . اسدالغابه، ج 1 ص 237. بحار، ج 22 ص 40
[3] . تاریخ طبری، ج 3 ص 17، تاریخ یعقوبی، ج 2 ص 47 سیره ابن هشام، ج 3 ص 129 به بعد
[4] . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 1 ص 471، سفینة البحار، ج 1 ص 654
[5] . مجمع البحرین (وقف)
[6] . كافی، ج 2 ص 14
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است