لعنت شدگان در روایات
كسی كه بر كتاب آسمانی دست برده و مطلبی اضافه كند.
كسی كه مقدرات الهی را نپذیرد.
گناه شناسی . ج1، ص: 12
كسی كه به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله بی احترامی كند.
كسی كه سهم رزمندگان را به خود اختصاص دهد. [1]
كسی كه مردم را به كار خیر دعوت می كند ولی خودش تارك آن است، یا دیگران را از گناه و عذاب باز می دارد، ولی خود مرتكب آن می شود. [2]

[1] . كافی، ج 2 ص 293، وسائل الشیعه، ج 11 ص 271
[2] . نهج البلاغه، خطبه 129
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است