غیبت چیست؟
غیبت آن است كه انسان در غیاب شخصی چیزی بگوید كه مردم از آن خبر نداشته باشند، چنانكه اگر آن شخص بشنود ناراحت شود. [1] بنابراین انتقاد روبرو یا عیبی كه مردم می دانند و یا اگر غیبت شونده ناراحت نشود، غیبت نیست.
در حرام بودن غیبت فرقی میان غیبت كردنِ زن و مرد، كوچك و بزرگ، آشنا و غریبه، معلّم و شاگرد، پدر و فرزند، مرده یا زنده نیست.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دست از سر مرده ها بردارید، كسی كه مُرد، درباره اش خوب بگویید. [2]
تفسیر سوره حجرات . ج1، ص: 109

[1] - وسائل الشیعه، ج 8، ص 600 و 604
[2] - نهج الفصاحه، جمله ی 264
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است