گوشه ای از عوامل رحمت الهی
اگر به قرآن مراجعه كنیم وتنها جمله های «لعلّكم تُرحمون» را مورد دقّت نظر قرار دهیم، به بعضی از عوامل دریافت رحمت خواهیم رسید از جمله:
1- پیروی از خدا و رسول وكتاب آسمانی. «واطیعوا اللّه و الرّسول. . . » [1]، «هذا كتاب. . . فاتّبعوه. . . لعلّكم ترحمون» [2]
2- اقامه ی نماز و پرداخت زكات. «اقیموا الصلوة واتوا الزكاة. . .

لعلّكم ترحمون» [3]
3- ایجاد صلح وصفا میان مسلمانان. «فاصلحوا. . . لعلّكم ترحمون»
4- استغفار و توبه. «لولا تستغفرون اللّه لعلّكم ترحمون» [4]
5- گوش جان سپردن به تلاوت قرآن. «و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له. . . لعلّكم ترحمون» [5]

[1] - آل عمران، 132
[2] - انعام، 155
[3] - نور، 56
[4] - نمل، 46
[5] - اعراف، 204
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است