عدالت
چون در این آیه سه بار سخن از عدالت بكار رفته «فاصلِحوا بینهما بالعَدل و اقسِطوا انّ اللّه یحبّ المقسطین»
چند جمله ای درباره ی عدالت بیان می كنیم:
1- آفرینش بر اساس حقّ وعدل است. «بالعَدلِ قامَت السّموات» [1]
2- بعثت انبیا نیز برای آن است كه مردم قیام عادلانه داشته باشند. «لِیَقومَ النّاس بِالقِسط» [2]
3- عدالت، زندگی و ظلم، مرگ است. «العَدلُ حیاة و الجور ممحات» [3]
4- یك ساعت رفتار عادلانه، از هفتاد سال عبادتی كه تمام روزهای آن روزه وشب های آن بیداری باشد بهتر است. [4]
5- دعای رهبر عادل، مستجاب است. [5]6- اگر میان مردم به عدالت عمل شود، آسمان رزقش را و زمین بركاتش را با اذن خداوند می فرستد. [6]
تفسیر سوره حجرات . ج1، ص: 76
7- امام كاظم علیه السلام فرمود: اگر در مردم عدالت مستقرّ شود همه بی نیاز می شوند. [7] و فرمود: عدالت از عسل شیرین تر است.
8- امام كاظم علیه السلام ذیل تفسیر آیه «یحیی الارض بعد موتها» كه خداوند زمین مرده را زنده می كند فرمود: خداوند مردانی را مبعوث می كند كه عدل را برقرار نمایند و زمین با برقراری عدل زنده می شود. [8]
9- حضرت زهرا علیها السلام فرمود: عدالت آرام بخش دلهاست. [9] (آری مردم با فقر می سازند، ولی نسبت به تبعیض و بی عدالتی تحملّی ندارند وعصبانی می شوند)

[1] - بحار، ج 33، ص 493
[2] - حدید، 25
[3] - آثارالصادقین، ج 12، ص 435
[4] - جامع السعادات، ج 2، ص 223
[5] - وسائل الشیعه، ج 7، ص 108
[6] - كافی، ج 3، ص 569
[7] - كافی، ج 1، ص 541
[8] - كافی، ج 7، ص 274
[9] - من لا یحضر، ج 3، ص 567
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است