محكم كاری
اسلام اصل دقّت و محكم كاری را در همه ی امور به شدّت مورد توجّه قرار داده است از جمله:
1- در اصول عقائد، تقلید را ممنوع كرده و می فرماید: هر كس باید با عقل خود راه فكری خود را انتخاب كند.
2- در رهبری، اصل عصمت یا عدالت را در كنار شرائط دیگر شرط لازم شمرده است.
3- در تقلید نیز یكی از شرائط مرجع تقلید را در كنار علم و عدالت، دوری از هوا و هوس، و بصیرت داشتن به مسائل زمان مطرح كرده است.
4- در قضاوت، علاوه بر علم و عدالت، تأمین زندگی قاضی را شرط دانسته تا فقر و نیاز قلب قاضی را به سوی گرفتن رشوه سوق ندهد.
5- در تنظیم اسناد تجاری. بزرگ ترین آیات قرآن كه در سوره ی بقره است، مربوط به تنظیم اسناد داد و ستد و معاملات است. اسلام محكم كاری را حتّی در دفن مرده به ما سفارش كرده است، زیرا مسلمانان دیدند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قبر یكی
تفسیر سوره حجرات . ج1، ص: 58
از مسلمانان را بسیار محكم می سازد، پرسیدند: او كه مرده است این همه دقّت در چیدن خشت های قبر برای چیست؟ فرمود: خداوند دوست دارد مسلمان دست به هر كاری می زند، محكم كاری كند.
قرآن درباره ی سخن گفتن نیز می فرماید: حرف محكم و منطقی بزنید، «قولوا قَولاً سَدیداً» [1] بعد از این نگاه اجمالی، به سراغ مسئله ی خبر در اسلام برویم؛

[1] - احزاب، 70
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است