بحثی پیرامون تقوی
در اینجا به مناسبت جمله ی «واتّقوا اللّه» به نكاتی در مورد تقوی اشاره می كنیم:
1- هدف از دستورات الهی آن است كه در انسان روحیّه تقوی پیدا شود. مثلاً قرآن می فرماید: پروردگار خود را بپرستید شاید تقوی پیدا كنید. [1] و نیز می فرماید: روزه بر شما و بر
تفسیر سوره حجرات . ج1، ص: 20
امّت های پیشین واجب شده، شاید تقوی پیدا كنید. [2]
2- تقوی، زمینه ی پذیرش هدایت است. «هُدیً لِلمتّقین» [3]
3- خداوند به كسانی كه تقوی دارند، علومی را عنایت می كند.

«اتّقوا اللّه و یعلّمكم اللّه» [4]
4- تقوی، وسیله ی دریافت رحمت الهی است. «اتّقوا لعلّكم تُرحمون» [5]
5- تقوی، وسیله ی قبولی عمل است. در قرآن می خوانیم: خداوند فقط اعمال متّقین را می پذیرد. «انّما یَتقبّل اللّه من المتّقین» [6]
6- تقوی، وسیله ی دریافت رزق از راههایی است كه انسان گمان آن را ندارد. «و یَرزُقه 1من حیثُ لایَحتَسِب» [7]
7- خداوند به متّقین وعده داده كه هرگز در بن بست قرار نگیرند. «و مَن یّتق اللّه یَجعَل له مَخرَجاً» [8]
8- خداوند انواع حمایت ها و امدادهای غیبی خود را نثار افراد با تقوی می كند. «اعلموا انّ اللّه مع المتّقین» [9]
9- تقوی راه نجات از خطرات قیامت [10] و خوش عاقبتی و رسیدن به رستگاری است. «والعاقِبةُ لِلمتّقین» [11]
تفسیر سوره حجرات . ج1، ص: 21

[1] - بقره، 21
[2] - بقره، 183
[3] - بقره، 2
[4] - بقره، 282
[5] - انعام، 155
[6] - مائده، 27
[7] - طلاق، 3
[8] - طلاق، 2
[9] - توبه، 36 و 123
[10] - مریم، 72
[11] - اعراف، 128
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است